Author Archives: admin

25.11.2016 Den poezie i pod Beskydami (Šenov)

Poetové, básníci a příznivci poezie dlouho netrpělivě čekali, jaké téma vyhlásí Společnost poezie pro tento rok a konečně se v létě dozvěděli -18. ročník festivalu Den poezie s tématem Žádný člověk není ostrov byl inspirován verši anglického renesančního básníka Johna Donnea, které napsal roku 1624: „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus nějakého kontinentu…”.
A tak spousta „psavců“ v celé republice se jala přemýšlet a psala básně na uvedené téma, aby je v listopadu ve dnech 13. – 27. listopadu 2016 představila veřejnosti na různých literárních večerech, setkáních v knihovnách, divadlech, muzeích, výstavách atd.

I Literární klub Petra Bezruče Frýdek-Místek se připojil, členové nezaháleli a svými verši přispěli k sestavení literárního pásma, které bylo uvedeno ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v hudebním oddělení místecké knihovny a v pátek 25. 11. 2016 v Knihovně a Muzeu v Šenově. Obě tyto akce měly něco do sebe. V Místku proběhla za moderování členky literárního klubu Nely Chamrádové, kdy spolu se třemi literárními kolegy představili básně své na dané téma a dalších členů klubu. Kouzlo poetičnosti bylo podtrženo jemnou hrou na kytaru a zpěvem interpretky Markéty Žvakové.

V Šenově si vzala na starost průběh večera ředitelka knihovny a literátka Simona Slavíková, která ke spolupráci přizvala nejen členy literárního klubu, ale i žákyně místní ZUŠ. Básně na dané téma četli opět členové literárního klubu, neobvykle byly též prezentovány verše Petra Bezruče v podání Slavíkové a podbarvovány hudbou v interpretaci žákyň ZUŠ. Tento zajímavý scénář se hostům v sále šenovského muzea moc líbil.

Den poezie byl spojen s křtem dvou knih a s výstavou zajímavých obrazů Milana Pastrňáka.
„Den poezie je jistě příležitostí, jak se literáti našeho klubu mohou prezentovat na veřejnosti. Letošní zajímavé téma jistě přimělo mnohé zúčastněné přemýšlet o své existenci na této zemi, mohli si uvědomit, že nikdy v žádné situaci nejsme sami, máme kolem sebe blízké a známé, nejsme na pustém ostrově,“ zapřemýšlela o smysluplnosti letošního Dne poezie literátka Taťána Prokešová.

18. ročník Dne poezie je za námi, skončil, ale jaksi pomyslně otevřel bránu adventního času, který jaksi rychle po roce přispěchal. Asi proto, abychom všichni trochu zvolnili své pracovní tempo, rychlost žití a uvědomili si blízkost svých bližních a přátel. Prožijme jej tedy v pohodě, za znění koled a vnitřního štěstí.

Dajana Zápalková

14.11.2016 W. Shakespeare – beseda k 400. výročí úmrtí slavného básníka, dramatika a herce

V pondělí 14. listopadu 2016 se v Polanově síni Knihovny m. Plzně uskutečnila beseda s herci Divadla J. K. Tyla v Plzni – Pavlem Pavlovským a Monikou Švábovou, kteří za svůj život ztvárnili celou řadu shakespearovských rolí. Poslechnout si v jejich podání úryvky z Hamleta, Othella či Shakespearovy Sonety byl skutečný zážitek. Besedy se zúčastnili studenti 5. a 6. ročníku Církevního gymnázia Plzeň. Jedním z témat povídání byly také překlady Shakespearova díla a jejich porovnání, které je bezesporu velmi zajímavé. Zmíněna byla rovněž nová řada knih označených Shakespeare 400, v níž vycházejí romány předních světových autorů, kteří adaptují Shakespearovy hry do současnosti, tedy do 3. tisíciletí.

Petra Pekárková

Ústřední knihovna pro děti a mládež
Knihovna města Plzně, p.o.
B. Smetany 13

22.11.2016 Autorské čtení s Ester Fischerovou (Plzeň)

V úterý 22. listopadu proběhlo v Polanově síni Knihovny m. Plzně autorské čtení s básnířkou Ester Fischerovou, která přijela do Plzně představit svou sbírku básní Ale co kdyby. Podvečerní čtení a povídání s mladou básnířkou bylo komorní a uvolněné, mělo příjemnou atmosféru „čaje o páté“.

 

Petra Pekárková
Ústřední knihovna pro děti a mládež
Knihovna města Plzně, p.o.
B. Smetany 13

23.11.2016 Gymnázium není ostrov (Ostrava)

Místo konání: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, Fr. Hajdy 34 – Ostrava

Žádný člověk není ostrov aneb Na prknech Heligonky

Video a další fotografie jsou na stránkách, odkud byl článek převzat: http://www.ghrabuvka.cz/zadny-clovek-neni-ostrov-aneb-na-prknech-heligonky

Den poezie – celorepubliková akce, do níž se již třetím rokem zapojuje i naše gymnázium. Vymyslet pestrá vystoupení na jednotné téma – letos jím byl citát ze slavné básně Johna Donna Žádný člověk není ostrov – oslovit studenty, vytvořit básně, písně, divadelní představení, vše nacvičit a následně předvést veřejnosti. Letos se nám dostalo té cti předvést svůj program v Nohavicově Heligonce. Výzva to byla veliká, ostudu jsme si trhnout nechtěli, a tak se psalo, rýmovalo, co nám síly stačily. Navíc vstupenky zmizely skoro dříve, než se objevily a na spoustu zájemců se ani nedostalo. Další důvod předvést to nejlepší, co v nás je.

A pak to přišlo. Poslední odpolední zkouška přímo na pódiu Heligonky, boj s mikrofony, dráty, příchody na scénu, rekvizitami i s vlastní nervozitou. Když ale odbila pátá hodina, sál byl naplněn do posledního místečka a kapitán našeho pomyslného letadla oznámil, že právě vzlétáme směr ostrov zvaný Člověk, všechny nedostatky jako by mávnutím kouzelného proutku zmizely a jedna povedená scénka střídala druhou. A nebylo toho málo.

Průvodkyně naším pořadem, letušky Ivona Szturcová a Leona Sabolová, dělaly vše pro to, aby v letadle panoval klid a dobrá nálada, staraly se o bezpečnost a pohodlí letu.

K tomu přispěly samozřejmě také jednotlivá vystoupení. Vše odstartovala píseň kapely Kryštof, následovala procítěná recitace dialogu Lišky s Malým princem o tom, zda je dobré být sám, nebo je veselejší někoho si ochočit. O střetu básníků z ostrova poezie s těmi prokletými, na ostrov nevpuštěnými, a lidmi nespokojenými se svým údělem nám odehrál hru ve verších dramatický kroužek.

O tom, že k našim akcím nezavírají dveře ani naši absolventi, svědčí recitace Katky Špundové, která ač již úspěšně odmaturovala, na naše kulturní vystoupení se ráda vrací. A protože jsme Ostraváci, nemohla chybět ani píseň ostravského písničkáře Mendoše, která nás zavedla do Muzikantského nebe. A z Muzikantského nebe do ostrého souboje dvou sourozenců, naštěstí jen virtuálního. I o tom totiž dokážou napsat krásný příběh naši studenti.

A přestože říct o někom, že je jako stín, nezní moc pozitivně, v případě našeho stínového divadla to neplatilo. Sondou do studentského života i života na Madeiře se bavili se všichni v sále.

Pestrobarevnými kostýmy pak stíny vystřídaly naše dvě letušky, které zpestřily let dynamickou pantomimou. A atmosféra a nálady se rychle střídaly. Do smutečního tónu nás dostaly Charlieho vzpomínky z knihy Ten, kdo stojí v koutě. Tak jako poezie má tisíc tváří, měl totiž tisíc tváří i náš večer.

Přispělo k tomu mimo jiné i pásmo básní a písní na téma Ostrov v podání studentů kvarty. A nic nemohlo být víc překvapivé než pozvat na poetický večer Nádražní hajzlbábu, i ta zde však sehrála nepostradatelnou roli a se svým úkolem se poprala znamenitě. Sál se opět bavil. A do rozjásaného davu je nejlepší vpustit tóny trubky a dát si nějaké to blues, nejlépe na počest V. Majakovského.

A protože závěr nesmí být hořký, dali jsme si karamelku. Vlastně Karamelku, neb se jednalo o závěrečnou píseň našeho večera.

Letušky nás sice nedopravily na ostrov jménem Člověk, neb žádný člověk není ostrov, ale byly nám celým večerem příjemnými průvodkyněmi a nejeden divák jistě vyslyšel jejich výzvu k neuzavírání se do sebe ani před poezií a být spolu s dalšími lidmi velkou pevninou.

Poděkování za toto vše pak patří všem účinkujícím, kterých bylo tolik, že jejich jména by ztrojnásobila rozsah tohoto článku. Najdete je ale všechny na fotkách z akce buď zde, nebo na fb školy. A pak také členům předmětové komise českého jazyka, kteří se studenty vystoupení připravili, Jarkovi Nohavicovi, který nám tuhle možnost dal, a všem divákům za atmosféru a nadšení ze všech vystoupení. Děkujeme a těšíme se na další ročník Dne poezie.

autorka článku: Mgr. Michaela Böhmová

19.11.2016 „Bez dialogu jsem jen sám se sebou, upadlý v trudný monolog“ – literární matiné

Kde: Zasedací síň CČSH, Vítkova 13, Praha 8, Praha 180 00

(článek jsme převzali se svolením: http://www.dialognaceste.cz/1735-den-poezie-v-karline-19-11-2016.html)

Bez dialogu jsem jen sám se sebou, upadlý v trudný monolog

Celostátní festival české a mezinárodní poezie Den poezie je pořádán od roku 1999 na památku narození Karla Hynka Máchy (16.11.1810). Téma 18. ročníku  Žádný člověk není ostrov bylo inspirováno verši anglického renesančního básníka Johna Donna, které napsal roku 1624: „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus nějakého kontinentu…”. Literární matiné, které pod názvem „Bez dialogu jsem jen sám se sebou, upadlý v trudný monolog“ připravily členky literárního klubu Dialog na cestě v zasedací síni Církve československé husitské v Karlíně v sobotu 19. 11.2016, bylo příspěvkem k celostátnímu festivalu. Prostor pro prezentaci autorské tvorby byl dán členům i příznivcům Pražského klubu spisovatelů. První částí programu provázely RNDr. Markéta Hlasivcová a Květa Salmonová, které také průběžně přijímaly registraci k vystupování v pořadu. Ve druhém bloku převzaly moderátorské žezlo PhDr. Olga Nytrová a PhDr. Františka Vrbenská.

 Matiné zahájil hudební úvod dvojice Violy Jíchové a jejího otce, kteří zazpívali a na kytary zahráli písničku o přátelství z Violiny autorské dílny.

 Ke vzpomínce na Johna Donna  byla přečtena ústřední báseň nejprve v anglickém originále Ivanem Čumíčkem a Mgr. Milan Špale, který přečetl českou verzi veršů, připomněl i přímou souvislost s názvem románu Ernesta Hemingwaye Komu zvoní hrana.

 „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj: smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“

 Na někdejší členku literárního klubu Dialog na cestě Jindřišku Kubáčovou zavzpomínala několika autorčinými básněmi Květa Salmonová. Poetickou pochodeň po ní převzal Jaroslav Schnerch, který vybral k poctě Karla Hynka Máchy svoji báseň Muž v hořící plástvi ze stejnojmenné sbírky. K nejstarším účastnicím matiné patřila čtyřiadevadesátiletá Helena Pechlátová-Novotná. S vitalitou sobě vlastní, kterou by jí mohl leckdo z mladých závidět, zarecitovala básně ze své sbírky Výběr z poezie, například Duše v rajské zahradě, Cestou k soutoku, Úvaha o dnešku, Vyznání a další.

 Na památku narození Karla Hynka Máchy se i letos sešli 16. listopadu básníci a spisovatelé u pomníku na Petříně ke vzpomínce na velikána českého romantismu. Antonína Šíchu okouzlila recitace sonetů v podání jedné z účastnic oslavy natolik, že nemohl odolat a v Karlíně přednesl Máchův sonet Lovecká. Před krátkou přestávkou podtrhl komorní atmosféru Mgr. Milan Špale hrou na klavír.

 Matiné pokračovalo recitací básnířky, která také ráda fotografuje a kreslí, Ivany Hänslové. Ze své sbírky Kalibrace podzimu zarecitovala například básně Autodafé…, Den pro dvě černý kočky, Kalibrace podzimu nebo Anatomie jara. Poté dostala slovo Viola Jíchová. Viola píše básně a také texty k písním, které skládá s otcem a společně je v pořadu se svými kytarami zahráli a zazpívali. Přečetla básně Struny, Začátek, Dejte  jim srdce, Domov, Zhojené rány, Protiproud, Tisíckrát láska, Nekončím, Tunel bez tmy.  Na její vystoupení navázal Ing. Čestmír Holeček básněmi ze sbírky Markéty Hlasivcové Rubín v plášti noci, například básní Rychlejší než světlo. Zita Malaníková má cit pro jazyky, zejména slovanské. V první části Dne poezie přečetla své zatím nevydané básně z připravované sbírky Uprostřed duhy, které byly vybrány pro Mezinárodní literární česko-ruský kongres Slovanské tradice, pořádaný v Klementinu 9. listopadu 2016 a koncipovány ke vzpomínce na pronásledované básníky a básnířky. Verše recitovala nejprve v ruštině a poté přidala přednes jejich českého překladu. Obojí z vlastní autorské dílny. Své básně četla také v druhé části programu, takže se k její tvorbě ještě vrátíme. Ing. Marek Šlechta je muzikant, známý svými spirituály a působením v souboru Geshem, jehož byl vedoucím, básník, pedagog, pedagogický teoretik a také lektor na téma lidských práv, antisemitismu a holocaustu. Je koordinátorem Mezinárodního dne míru, organizátorem pietních happeningů Pamatuj. Básně Ing. Marka Šlechty Nesmělost, My o sebe doma brkáme (obě z nevydané sbírky Zasuté vzpomínky), Samba Pa Ti (z nevydané sbírky Živo běží, utíká), Giordano z Brna, Nikdo neumí kouřit tak krásně jako Jane Fondová (obě z nevydané sbírky To není fér, Holofauste) přečetl Mgr. Milan Špale. Svoji tvorbu pak přišla představit Martina Koubová. Zarecitovala například básně Oni, Město ve městě…, Jsi výletní loď…, Píšu ti dopis, … Pravda je divadlo. Paní Olga Schmidtová je známou herečkou i recitátorkou a kromě toho se sama věnovala psaní. Z básní, které si pro Den poezie v Karlíně připravila, zarecitovala básně Jaroslava Seiferta. Také ona je ve svých devadesáti letech plná vitality a stále rozdává radost ze života, takže její vystoupení sklidilo velký ohlas. Výtvarnice, scénografka a  básnířka Eliška Peroutková napsala mimo jiné scénář k literárně-hudebnímu pořadu Je libo hašlerku s písněmi Karla Hašlera. Její půvabné ilustrace zdobí knížky autorů Markéty Hlasivcové, Věry Ludíkové, Mileny Hercíkové, Zdeňka Peroutky. Spolupracovala jako výtvarnice s Dialogem na cestě, především v letech 2004-7 a vznikla tu i kresba Náš úžasný literární klub, inspirovaná čtveřicí tehdejších členů. Na poetický den do Karlína přišla s kolegyní výtvarnicí Vlastou Polívkovou, která rovněž v Dialogu na cestě dlouhá léta působí a spolupracuje, např. je autorkou obálek knih, které tu autorsky nebo redakčně vznikaly. Eliška Peroutková přečetla básničky pro děti z pohádky Zlatý vlásek – Honza, Jako sova moudrá být a Kejklíř a samostatnou básničku  Beruška sedmitečná.  RNDr. Markéta Hlasivcová je dlouholetou členkou literárního klubu Dialog na cestě, navíc zde působí také jako zástupkyně PhDr. Olgy Nytrové, která klub vede. Na matiné si připravila výběr ze své básnické sbírky Otevři poutníkům: např. básně Rytířské klání, Zimní království, ze sbírky Rubín v plášti noci přečetla Divoké sny za úplňku a ze své nejnovější, letos vydané knížky Jeho láska stačí, recitovala báseň Stranou od zástupu. Květa Salmonová, rovněž dlouholetá členka klubu Dialog na cestě, zakončila první část karlínského matiné přednesem svých básní ze sbírky Hledání tváře Dary, Loupežník, Růže a Souboj.

 Druhý blok poetického programu moderovaly PhDr. Olga Nytrová a PhDr. Františka Vrbenská. PhDr. Olga Nytrová je předsedkyní pražské pobočky Obce spisovatelů a vedoucí literárního klubu Dialog na cestě. Pokračování matiné otevřela úvahou o poslání a působení poezie. „Slavný výtvarník arménského původu Marc Chagall prohlásil, že malířství, tak jako poezie, se podílí na božském. Toto tvrzení jsem si uvědomovala před časem ve Švýcarsku, když jsem vnímala Chagallovy nádherné vznášející se postavy na vitrážích jednoho z curyšských kostelů. Ponořila jsem se do výtvarného poselství a cítila meditační náboj, jakousi zvláštní „vznosnost“. Obdobný dojem ve mně odjakživa vyvolává poezie. Ona se podílí na tom, že se moje duše náhle vznáší. Při jejím čtení prožívám přesah, cítím záblesky síly slova. Uvědomuji si, že je tu přítomen potenciál katarze, metafory ve verších obsahují tajemství. Úžasná umělecká disciplína poezie slovo zvláštním až magickým způsobem očišťuje, prosvěcuje. Ctí totiž jeho vertikálu, směřování vzhůru“.

 PhDr. Františka Vrbenská se zaměřila na osobnost, která inspirovala letošní ročník festivalu, na postavu Johna Donna (asi 1571 – 1631), a  na jeho tvorbě dokládala, že silné a pravdivé poselství je aktuální a oslovuje čtenáře i po staletích. John Donne výrazně ovlivnil Ernesta Hemingwaye a román Komu zvoní hrana se k jeho odkazu přímo hlásí. Jako katolík konvertoval Donne k protestantismu, na jezuitské vzdělání navázal studiem v Oxfordu a Cambridge. Zamiloval se do mladičké Anne Morové, se kterou se proti vůli jejího otce oženil. Byl za to krátce vězněn ve Fleetské věznici, ale později se s tchánem usmířil a dokonce získal manželčino věno. Stal se poslancem, stýkal se s králem Jakubem I., později byl kaplanem krále Karla I. Působil jako anglikánský kněz, získal doktorát teologie, měl pověst vynikajícího kazatele. Jeho spisy byly zavrhovány katolickou církví (psal i protikatolické polemiky) a oblíbeny veřejností,  získaly si uznání na královském dvoře i u krále. PhDr. Olga Nytrová připomněla etický rozměr poezie a přesah v osudu Jana Zahradníčka. Jeho rod byl rodem sedláků. V dětství spadl ze seníku a těžce si poškodil páteř. Z tělocviku byl osvobozen pro tělesnou vadu. Na jednom místě ve svých dopisech píše J. Zahradníček o odpykání devíti let ve vězení toto „ – Byl to život svého druhu a patří ke mně, k mému osudu, jako tolik jiných zkušeností, známostí a vztahů.“ Soudce, který ho nespravedlivě odsoudil, spáchal v roce 1968 sebevraždu.

  Matiné pak pokračovalo autorskou četbou přítomných poetů. Ivan Fontana (Ing. Mojmír Soukup, CSc.) přečetl báseň Čtverák pod Petřínem z letos vydané stejnojmenné sbírky. Po něm opět dostala slovo Zita Malaníková. Recitovala básně ze sbírek Hledání modrého květu, Putování za oázou a z nové tvorby Naděje je úhelný kámen, Kousek cesty s Tebou, Zlaté tajemství. K výrazným osobnostem současné střední básnické generace patří Mgr. Radana Šatánková, DiS. Pro matiné v Karlíně si vybrala básně ze své sbírky Medúza (například báseň Vyznání, kterou věnovala poezii). Z rukopisu Dedikace recitovala biblický akrostich, jenž je zvoláním jména krále: Davide, dále báseň Mysli na moře. A protože se v poslední době věnuje básničkám a říkánkám pro děti, nezaváhala podstoupit zkoušku ohebnosti svého jazyka vlastní říkánkou Pře. Práci s dětmi se věnuje stále více a logopedická cvičení ji inspirují k hravým říkánkám, které se snadno zapamatují, ale těžko interpretují. A o to jde, protože se tak děti mohou zbavit vrozených vad řeči i špatných návyků výslovnosti. Další recitovaná báseň Žeň žen má hlubší historii, byla totiž napsaná ke stejnojmennému literárnímu pořadu, který se konal již podruhé, den před karlínským matiné dne 18.11.2016 pod názvem Žeň žen podruhé. Svoji tvorbu tu představily PhDr. Olga Nytrová, RNDr. Markéta Hlasivcová, Květa Salmonová, Mgr. Radana Šatánková, DiS. Básně PhDr. Františky Vrbenské byly přítomny v přednesu PhDr. Olgy Nytrové, hudební doprovod Ing. Jiřího Šámala na hang drum a hra na klarinet Jiřího Pešauta vytvořily neopakovatelné variace podtrhující intelektuální charakter večera. Vzácným hostem karlínského poetického matiné byl prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. Litt. D., básník, autor literatury faktu, vysokoškolský pedagog, děkan fakulty masmédií Paneurópské vysoké školy, někdejší tiskový mluvčí prezidenta Schustera, předseda Asociace organizací spisovatelů Slovenska a předseda Klubu spisovatelů literatury faktu na Slovensku. Je autorem sbírek Potichu, Odstrihnuté zvony, Pokosená hlina, Šepot krokov, Nahá tvár,  Pominuteľnosť, Dotyky duše, Večnosť koreňov, Naboso, Dojdlaň, Zláskavenie I. Zláskavenie II. Poslední vydaná sbírka Pavučina bytia / The Cobweb of Being  vyšla ve Slovenském centru PEN a autor v ní ve verších vede dialog se sebou, se světem, s Bohem. V Karlíně přečetl Jozef Leikert své básně ze sbírek Dotyky duše, Šepot krokov a Pominuteľnosť, v češtině vyšla tato sbírka v překladu Jany Štroblové. Jeho knihy byly vydány ve čtrnácti zemích. Matiné autorských recitací zakončil Antonín Šícha (František Lomec) četbou svých básní ze sbírek Magnetická rezonance, Inkoustový mrak a Rámy a obrazy. Tečku za poetickým pořadem udělala Františka Vrbenská, která vybrala a přečetla úryvky básní Johna Donna Hymnus Bohu Otci a Kanonizace.

„Těm, kterým zítra bude zvonit hrana,

lékařské spisy zanechám; buď dána

všem bláznům sbírka úloh z mravnosti;

bronzové medaile ať pohostí

hladové; všem, co do ciziny jdou,

odkážu angličtinu svou.

Vždyť jsi mne, lásko, naučila,

když často jsi svou přízeň uštědřila

mým mladším sokům, že mi štědrost není milá.“

(z tvorby Johna Donna přeložil Zdeněk Hron).

Zaznamenala: Mgr. Zuzana Havelková

23.11.2016 Na čepu dnes: Poezie (Pardubice)

Ve středu 23. listopadu se ve vinném sklípku kavárny Bílej Kocouř na Pernštýnském náměstí v Pardubicích uskutečnila akce NA ČEPU DNES: Poezie. Večer byl realizován v rámci celorepublikového programu Den poezie 2016.

Poetický večer zahájili Aleš Misař z Nymburka a Jakub Šťastný. Po krátké přestávce následovali redaktoři časopisu Partonyma: Lukáš Vavrečka, Aneta Plšková a Přemysl Krejčík. Ladislav Slezák, Vojta Weisbauer a Vilém Kubáč pak program uzavřeli.

Tématem letošního festivalu se stalo motto Žádný člověk není ostrov. Co to znamená: otevřenost, provázanost, propojenost, solidarita, vzájemnost, mezilidské vztahy – antagonicky ale i samota, izolovanost, opuštění.

Ale jak už to tak bývá, jakékoli vymezení je zároveň omezením. My jsme se rozhodli na společné téma reagovat velice volně. Každý vystupující autor přednesl v úvodu svého výstupu jednu tematickou báseň – ať už svou, nebo od oblíbeného autora. Poté již prezentoval svou tvorbu dle vlastního výběru.

Asi nejosobitěji na zadané téma reagoval Jakub Šťastný originální básní:

Tak člověk není prý ostrov
asi nejsem tu teď sám
všichni prokrastinujem večerem
vaše oči mě vidí
vaše uši mě slyší
a já si nepředstavuji
že říkám slova do zdi

Já nejsem jen nová tvář z davu
člověk vedle vás neprdí
nárazový šukačce u tebe v posteli
se nezdaj sny
a já nevidím jen řadu těl
jež se nějak tváří
ale nic necítí

 a vztahy prý existují
a přece
Zuzi
témata jsou na hovno.

Jakub Šťastný

Autor článku: (za organizátory) Zuzana Martínková

14.11.2016 Den poezie na ZŠ profesora Josefa Brože (Vlachovo Březí)

V pondělí 14. listopadu 2016 se u nás v Základní škole profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí uskutečnilo tradiční setkání básníků v galerii BOMBA.

Každoročně, a je to již 14 let, se  v období první třídní schůzky pořádá u nás Den poezie, což je nesoutěžní představení básníků, žáků současných i minulých, ale i přizvaných hostů, kteří jsou s poezií úzce spjati. Ač je toto setkání nesoutěžní, tak vítězi jsou všichni, kteří jsou natolik odvážní, že předstoupí před všechny své spolužáky a hosty a přednesou svou vlastnoručně napsanou nebo od jiných autorů vybranou báseň.

V letošním ročníku, tak jako v ročnících předešlých byly přednášeny především básně vlastní tvorby a celkem se na pódiu objevilo kolem 40 básníků! Patronem celé akce jsou Mgr. Jan Horák, její zakladatel a dlouholetý „tahoun“ a Mgr. Jindřiška Koubová, která od pana ředitele přebrala pomyslnou štafetu nad jejím pořadatelstvím. Letošní ročník měl jedno společné téma “žádný  člověk není ostrov“. Pořádání Dne poezie není v České republice zcela obvyklá věc, nezapojuje se do ní mnoho škol, měst a kulturních středisek a již proto jsme na naše pořadatelství právem hrdi a již nyní můžeme říct: “Těšíme se na Den poezie 2017“.

Autor: Mgr. Michal Novotný , ředitel školy

16.11.2016 Nocí prošel den (Praha)

Anna Brikciusová: Nocí prošel den
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): 5. Suita c-moll pro violoncello sólo, BWV 1011
Irena Kosíková: Vidět hvězdy pro sólové violoncello (2016) – premiéra

MARIE JIRÁSKOVÁ – úvod
ANNA BRIKCIUSOVÁ – violoncello, recitace

Básnické čtení DEN POEZIE & NOCÍ PROŠEL DEN, z nové sbírky básní Anny Brikciusové, za violoncellového doprovodu autorky, se konalo ve středu 16. listopadu 2016, od 16:00 hodin, ve Štefánikově hvězdárně Petřín (Strahovská 205, Praha 1) o Festivalu Brikcius, v rámci 18. ročníku festivalu Den poezie a 206. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy (1810 – 1836).

Během večera, který zahájila Marie Jirásková, byla uvedena premiéra skladby Vidět hvězdy pro sólové violoncello (2016) skladatelky a varhanice Ireny Kosíkové.

více na http://festival.brikcius.com

foto: Alina Bogdana Mihai

Ukázka z fotogalerie

Toughether a Happeningový vlak literátů a muzikantů (Františkovy Lázně)

Je krásný podzimní den. Míříme z Prahy k Františkovým Lázním na obnovený 19. ročník Literárního festivalu Františkovy Lázně, který připravil i řadu pořadů pro festival Den poezie. Cesta z Prahy trvá necelé tři hodiny a již večerní město nás vítá doslova lázeňsky – prameny vod tryskají z nebe, rychle se ubytujeme a běžíme do Divadla Boženy Němcové na slavnostní zakončení 19.ročníku LFL (dále www.literarnifrantiskovylazne.cz), kde nás již vítá objetím hlavní organizátorka festivalu, Alenka Vávrová. Českoněmecké čtení spisovatelů Rainera Königa a Josefa Formánka doprovází německo-česká multižánrová kapela z Mnichova TITUS. Čestnými hosty večera jsou  hosté Vladimír Páral a s kytarou jako obvykle spjat, básník Jiří Dědeček. Pořadem velmi pěkně provází spoluorganizátorka LFL, Olga Kupec a moderátor Petr Jančařík.

« 1 of 2 »

Po tomto velmi vydařeném večeru nás čeká naprosto nevídaná literární událost – o den později vyráží Happeningový vlak literátů a muzikantů  z Chebu ku Františkovým Lázním. Na zdejším nádraží Alenka Vávrová vesele moderuje přednes poezie, na který přichází mezi mnohými i spisovatel Vladimír Páral, patron celé výpravy. Nechybí ani symbol festivalu Dne poezie, Karel Hynek Mácha se svou chotí. Sotva přijede vlak z Chebu, vystupuje mezi z něj i letitá organizátorka chebských kulturních akcí, Marie Mudrová. Vlakem míříme až do německého městečka Hof, kde se společně se starostou Františkových Lázní Janem Kuchařem a s vedoucím odboru kultury knihovny v Hofu panem Peterem Nurmbergerem účastníme prohlídky zdejší knihovny v Hofu. Lázeňský déšť neustává, ale nevadí. Vlak se opět rozjíždí a vesele uhání nazpátek. Ve vlaku zpívá Jiří Dědeček s kytarou, Zbyňka Šolcová s harfou, DUO Many + Honza alias  SAXOFON  + VALCHA, v neposlední řadě kytarové Duo Good Time přidává na pohodové atmosféře. Lidé si připravili pro ostatní drobné dárečky, Alenka Vávrová moderuje různá literární vystoupení.

Klobouk dolů před takovým organizátorským výkonem, děkujeme a těšíme se za rok zas!

« 1 of 3 »

(Martin Zborník)

21.11.2016 Básníci dětem (Prachatice)

Realizace celonárodního projektu Den poezie 2016 s podtitulem Básníci dětem proběhla v týdnu od 21.11.2016 v 5 mateřských školách v Prachaticích, v základní škole a v městské knihovně pro speciální školu. Cílem bylo přiblížit kreativní formou současnou dětskou poezii našim nejmenším. Tohoto úkolu se výborně zhostily žákyně 2. a 3. ročníků oborů předškolní a mimoškolní pedagogika i pedagogické lyceum. Ty se tak v rámci své pedagogické praxe za vydatné podpory svých vyučující věnovaly v pásmu poezie, pohybových, hudebních i pracovních činností dětem od 2,5 do 6,5 let a aktivně je také do každé z činností zapojily. Originálním způsobem ztvárnily např. básně autorů Daniely Fischerové a Radka Malého, ale i celé řady dalších. Dramaticky zpracované básně byly doprovázeny hrou na kytaru, klavír, případně doplněny netradičními rekvizitami.

Radost žákyň z dobře odvedené „práce“ byla patrná na první pohled a odměnou za velkou snahu při přípravě celého pásma jim bylo nejen pozitivní hodnocení všech dětí, ale také zkušených učitelek navštívených škol.

„Většina lidí považuje podzim za pochmurné období, proto jsme se my – žáci 2.B – rozhodli, že ukážeme dětem ze speciální školy kladnou stránku tohoto ročního období. Byli jsme nadšení, když se nám naskytla možnost zúčastnit se 22. listopadu Dnu poezie v městské knihovně. Připravili jsme pro žáky krátké pásmo plné různorodých aktivit, které podle úsměvů na tvářích všechny nadchly. A když říkáme všechny, tak nemyslíme jen žáky ze speciální školy, ale také nás…“ vyjádřila své pocity Lucie Poláková.

Letošní, trochu odlišné pojetí Dne poezie bylo snad organizačně poněkud náročnější, ale jak mnohokrát zaznělo, přineslo radost a potěšení.

Za realizační tým Mgr. Jana Pavlíčková

« 1 of 2 »

20.11.2016 Večer arabské mírové poezie (Praha)

Kdy a kde: 20.11.2016 Café Lajka, U Akademie 11, 170 00 Praha 7

Čtení arabské mírové poezie uspořádalo 20.listopadu Multikulturní centrum
Praha v rámci Dne poezie 2016. V rámci komponovaného večera zazněly básně
iráckých, syrských a palestinských autorů (Abd az-Zahra Zakí, Fu´ád
Muhammad Fu´ad, Júsuf Bú Jahjá, Ašraf Fajjád, Mahmúd Darwíš), které ve
většině případů dosud nebyly přeloženy do češtiny. Na překladech se
podíleli studenti magisterského studia arabistiky na FF UK a básně samotné
byly předneseny profesionálním hercem a zároveň rodilými mluvčími. Po
přednesu básní následovala přednáška syrského uprchlíka Georgese Yaku na
téma: „Žena v současné moderní syrské poezii.“ Akce, kterou navštívilo
zhruba 35 diváků, byla zároveň beneficí, výtěžek z dobrovolného vstupného
byl věnován na podporu projektů Lékařů bez hranic.

Zuzana Schreiberová
MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA, o.s.

16.11.2016 Křest knihy (Buštěhrad)

Ve středu 16.11.2016 v podvečerních hodinách, zahájila paní starostka města Buštěhradu, Ing. Arch. Daniela Javorčeková ve společenských prostorách buštěhradského zámku, slavnostní večer. Přišly na něj děti ze školní družiny při ZŠ Oty Pavla, rodiče, hosté a další veřejnost. V jeho rámci proběhl hodinový programu s hudbou, verši, písničkami a především výbornou náladou. Na jevišti se uskutečnil v pořadí již šestý křest knihy básní, kterou si děti samy napsaly. Knihu dětem pokřtil ředitel ZUŠ Buštěhrad, pan Bohumír Bednář.

Malým a nadějným tvůrcům (tentokrát 27 žáků) přišli zahrát jejich vrstevníci i starší žáci z hudebních oborů ZUŠ Buštěhrad v doprovodu svých pedagogů.

Recitaci autorských básní proložil svým zpěvem soubor Duha. Na kytaru děti doprovázel učitel ZUŠ Buštěhrad, pan Petr Štěpán.

Festival české a mezinárodní poezie se koná v těchto dnech po celé republice. Naše děti jsou jediné, které se s touto aktivitou zapojují do umělecké činnosti, která tříbí vkus, přináší emoce, krásu mateřského jazyka, rozšiřuje obzory. Úžasnou atmosféru vytvořili malým poetům všichni pedagogové ZUŠ Buštěhrad a taktéž rodiče, co své děti doprovodili. V průběhu šesti let se autorské tvorby zúčastnilo 198 dětí a jejich snažení podpořilo 55 rodičů, 28 seniorů a dalších osob. Nezbývá, než vyjádřit poděkování paní starostce za propůjčení sálu a vyjádřit naději, že poezie z dětských hlaviček nevymizí.

Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka
Autorské fotografie: Monika Žitníková

16.11.2016 Mezinárodní festival poezie (Beroun)

V letošním roce v termínu 13. – 27. 11. 2016 se koná již 18. ročník Mezinárodního festivalu poezie. Již po šesté se k tomuto festivalu připojují i děti naší školní družiny a klubu. Nejinak tomu bylo právě i dnes 16. 11. 2016. Tématem letošního ročníku festivalu Den poezie je heslo: „Žádný člověk není ostrov“. Inspirace vzešla z veršů anglického renesančního básníka Johna Donnea, které napsal roku 1624: „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu…“

Scházíme se po skončení vyučování a po obědě ve druhém oddělení školní družiny, kde na nás čeká další celodružinové akce. Dnes je to festival Dne poezie. Paní vychovatelky si pro nás připravily zábavné soutěžní odpoledne. Po krátkém úvodním slově se dostáváme k samotné soutěži. Ta bude rozdělena na dvě části. Soutěžit budou opět skupiny, tak jak jsou rozděleny v odděleních, abychom do soutěže mohli vtáhnout i naše malé prvňáčky. A tak jako vždy nastane neúprosný boj mezi jednotlivými skupinami. A než opravdu začneme, někteří naši kamarádi nám zarecitovali verše. Pak dostal slovo dramatický kroužek, který pracuje pod vedením paní Jany Novákové. Ta s dětmi nacvičila a zdramatizovala veršovanou pohádku o kůzlátkách. Dětem se pohádka velice povedla a nám divákům se velmi líbila. A nyní již přistupujeme k samotné soutěži. Každá skupina postupně vysílá do soutěže čtyřčlenné družstvo, které formou štafety má co nejrychleji donést zprávu a napsat ji. Tato zpráva byly verše o ufonech. Báseň sčítá 7 slok a tak byla rozstříhaná na jednotlivé sloky. Těchto sedm slok jsme měli co nejdříve formou štafety nadiktovat poslednímu členovi, který zapisoval. Užili jsme si mnoho legrace a velkou zábavu. Víte, jaký je problém si zapamatovat jednu řádečku z básně a poslat ji dál? Tomu byste ani nevěřili. Ale nám se to opravdu zdařilo. A jaké byly výsledky? Na prvním místě se umístila skupina první, na druhém místě skupina druhá, třetí skončila skupina třetí a na posledním čtvrtém místě skupina čtvrtá. Současně při štafetovém závodě ostatní nesoutěžící, než na ně došla řada, měli za úkol společně složit verše. Verše, které by nám říkaly, že člověk není sám na ostrově, že má kolem sebe kamarády, rodinu, rodiče atd. V závěru jsme si verše přečetli a pak opět vyhodnotili. A jaké byly výsledky v této části soutěže? První místo získala čtvrtá skupina, druhé místo třetí skupina, třetí místo obsadila první skupina a na poslední čtvrté příčce skončila druhá skupina. Všichni soutěžící obdrželi sladkou odměnu. A jak se nám dnešní odpoledne líbilo? Všichni svorně tvrdí, že velmi.

 

Školní družina a klub Beroun – Závodí, Komenského 249 Květa Hrbáčková, vedoucí vychovatelka

16.11.2016 Oslava narozenin K. H. Máchy na Petříně

autor článku: Martin Zborník

14.11.2016 Lampionový průvod na ostrovy

V pondělí 14. 11. 2016 se od knihovny pohnul průvod s rozsvícenými lampiónky směrem k parčíku U chovatelů. Navzdory mrazu se nás sešlo 50 a v parčíku na nás čekali další nadšenci, takže celkem si akce užilo cca 65 lidí. Přes město nám naštěstí dělali doprovod dva příslušníci Městské policie, takže jsme prošli hladce všemi ulicemi i náměstím a nikomu se nic nestalo.

V parčíku U chovatelů už na nás čekala kapela SAM, která hrála rychlejší písničky, takže jsme všichni do rytmu podupávali a zima nám nebyla. Společně jsme recitovali pohybovou „Říkačku“ od Radka Malého ze sbírky Moře slané vody, ale také navštěvovali ostrovy. Na Holubím ostrově se dělaly samé holubičky, na Paňácovém ostrově všichni skákali jako hadrový panák, na Dřepícím ostrově se nedřepělo, ale naopak se cvičilo – samé dřepy. Na Hadím ostrově se všichni vlnili jako hadi a na Mávacím ostrově všichni vesele mávali. Žádný člověk není ostrov, John Donne měl pravdu. Společně jsme tvořili kontinent dobré nálady a příjemné atmosféry. Teploměr sice klesl na -6oC, ale malí i velcí opékali buřtíky, hřáli se u ohýnku, koukali na obrovský měsíc, povídali si a zpívali.

Muzikanti hráli o sto šest a bylo na nich vidět, jak hrají s radostí a nadšením, ačkoliv měli ruce celé zmrzlé a každou chvilku museli ladit nástroje. Díky kluci!

Alena Budková
Městská knihovna Sedlčany

13.11.2016 Jak se Karel Hynek Mácha dostal vlastně na Žižkov?

V útulném Winetikvariátě na Žižkově, kde sídlí antikvariát Kačur, se v nedělní podvečer sešla nejen řada básníků. První polovina večera patřila oslavenci, jemuž je festival Den poezie každoročně věnován, Karlu Hynku Máchovi. Celou řadu zajímavostí o putování Karla Hynka Máchy jsme se dozvěděli od spisovatelky Martiny Bittnerové. Martina nás provedla historií Žižkova a pečlivě seznámila s podrobnostmi, které se vázali k této dnes již pražské čtvrti a k básníkově putování zdejšími místy.

Následovala přestávka, po které se svou poezií vystoupili Radana Šatánková, Aaen Jan Kratochvíl, Jiří Kačur, Petula Heinriche, Jarmila Hannah Čermáková, Martin Zborník a Antonín Šícha. Nechyběla ani ukázka ze slavného románu Davos Jirky Kačura!:-)

Hudební blok patřil cikánské a energické hudbě v podání kapely Gorodky (Jirka Kyncla a Michala Gololobova).  Venku byl mráz a před půlnocí teprve večer pozvolna končil.

autor článku: Martin Zborník

13.11.2016 Ostrovní poetové (Sedlčany)

Siluety čtenářů poezie a básníků jsou rozmístěné po celé knihovně. Členky klubu Literární prádelna napsaly své oblíbené básně do svých obkreslených postav, domalovaly si obličeje a svá dílka vystavily na sítích na dětském oddělení knihovny. Tak vznikly siluety čtenářů.

Siluety básníků naopak vítají čtenáře už na schodišti před vstupem do knihovny, provázejí je prostorem šatních skříněk a poezii nabízejí i na dveřích do studovny a dále v prostoru knihovny.
Čtenáři mají možnost se zastavit a seznámit se nebo si připomenout verše Václava Hraběte, Karla Kryla, ale také Charlese Baudelaira, Jaroslava Seiferta, Karla Hlaváčka a dalších.

Festivalové dny v naší knihovně opravdu přitahují pozornost k poezii všemi způsoby.

Alena Budková
Městská knihovna Sedlčany

Claudine Bertrand

claudine-bertrand-pictureClaudine Bertrand (* 1948, Montreal, Kanada) je jednou z nejznámějších současných kanadských básnířek a zároveň profesorka francouzské literatury. Magisterské studium francouzské literatury absolvovala na Univerzitě v Quebecu. Na téže univerzitě vystudovala žurnalistiku a kinematografii. V letech 1973 až 2010 vyučovala francouzskou literaturu a kreativní psaní na Vysoké škole v Rosemond. Své básně zveřejňovala v různých literárních časopisech a novinách v Kanadě a Francii (Montreal now!, La Nouvelle Barre du jour, Les Écrits, possibles, Rampike, Moebius, Estuaire, Écritures, Tessera, Bacchanales a Acte Sud et Le Jardin d’Essai, Travers and Pourtours). V roce 1981 založila literární časopis Arcade, vydávaný ve francouzštině a zaměřený na ženskou tvorbu v Severní Americe, který vedla do roku 2005. V roce 1996 byla finalistkou Velké Ceny Conseil des Arts v Montrealu za dosavadní literární a kulturní činnost. V roce 1998 získala Cenu Svazu kanadských spisovatelů za svou sbírku Vnitřní milenka. Za sbírku Tělo ve výkladu získala Velkou mezinárodní cenu poezie Tristana Tzary. Od roku 1997 je držitelkou čestného uznání Zasloužilá dáma kultury a získala i Zlatou medaili od ministerstva kultury Kanady. Je autorkou několika desítek sbírek, například: toulajícím se idol (1983), Paměť (1985), Tělo ve výkladu (2001), Panenské kameny (2005) a Poslední žena (2008). V roce 2011 byla vydána antologie její poezie z let 1983 až 2010 pod názvem Žíznivá červeň (Rouge assoiffée). Sbírka Poslední žena byla přeložena do angličtiny a češtiny.

Alan Spence

ALAN SPENCE je velmi oceňovaný skotský básník, autor divadelních her, novel a krátkých próz. Je emeritním profesorem Kreativního psaní na Univerzitě v Aberdeenu, kde též založil každoroční WORD Festival, který trval po dobu 12 let, a na kterém četli autoři jako Margaret Atwood nebo Seamus Heaney. Alan Spence je držitelem několika literárních cen, například Cena McVitie pro skotského spisovatele roku, Glenfiddich Spirit Skotské ceny, a TMA Drama Award. Jeho nedávnými publikacemi jsou básnická sbírka Morning Glory, novela Night Boat a divadelní hra No Nothing. Jedna z jeho novel byla přeložena do dvaceti jazyků, včetně češtiny- bylo publikováno jako Čistá země. S českým významným prozaikem Ivanem Klímou četl na Edinburgh International Book Festival. Společně se svou ženou vede Sri Chinmoy Meditation Centre v Edinburgu.

Thomas Möhlmann

sterrepThomas Möhlmann se narodil v Nizozemí v roce 1975 a studoval Moderní nizozemskou literaturu na Univerzitě v Amsterodamu. Doposud publikoval šest básnických knih, které vyšly v nizozemštině. Učí Kreativní psaní na ArtEZ Akademii umění v Arnhemu, připravil a editoval dvanáct básnických antologií a to v Nizozemí, Makedonii, Argentině, Kolumbii a Velké Británii. Je zaměstnancem Dutch Foundation for Literature a editorem mezinárodních webových stránek zaměřujících se na poezii Lyrikline, Berlín, webových stránek Poetry International Web, Rotterdam, a nizozemského básnického časopisu Awater.
Jeho první básnická kniha De vloeibare jongen byla na seznamu Ceny C. Buddingha pro novou poezii psanou v nizozemštině, 2006, a byla oceněna prestižní Cenou Lucy B. a C.W. van der Hoogt , v roce 2007. Poslední básnickou sbírkou je zatím kniha Waar we wonen, vyšla v roce 2013.


Thomas Möhlmann was born in the Netherlands in 1975 and read Modern Dutch Literature at the University of Amsterdam. He published six books of poetry in Dutch, teaches Creative Writing at the ArtEZ Academy of Arts in Arnhem, and compiled twelve poetry anthologies in the Netherlands, Macedonia, Argentina, Colombia and the UK. He is a staff member of the Dutch Foundation for Literature, and editor of international poetry websites Lyrikline (Berlin) and Poetry International Web (Rotterdam) and Dutch poetry magazine Awater.
His first collection of poems, De vloeibare jongen (The Liquid Boy; 2005) was shortlisted for the C. Buddingh’ Prize for new Dutch language poetry in 2006 and was awarded the prestigious Lucy B. & C.W. van der Hoogt Prize in 2007. His most recent collection is Waar we wonen (Where We Live; 2013).

foto (C) Sterre

Adam Borzič

Adam Borzič – básník a šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar. Spoluzaložil básnickou skupinu Fantasía (spolu s Kamilem Bouškou a Petrem Řehákem), s níž vydal společnou knihu Fantasía (Dauphin, 2008). Dále publikoval básnické sbírky Rozevírání (Dauphin, 2011), Počasí v Evropě (Malvern, 2013), za kterou byl v roce 2014 nominován na Magnesii Literu, a Orfické linie (Malvern, 2015). V tomto roce mu vyjde v nakladatelství Malvern básnicko-esejistická kniha Západo-východní zrcadla. Ukázky z jeho poezie byly přeloženy do řady evropských jazyků. Vedle literatury se zabývá psychoterapií a spiritualitou. Spolu s Olgou Pavlovou a Ondřejem Slačálkem je spoluautorem monografie Proroci post-utopického radikalismu: Alexandr Dugin a Hakim Bey (Vyšehrad, 2018).

Marko Pogačar

marko-pogacar-by-seyfettin-dincturk
Marko Pogačar – narodil se v roce 1984 ve Splitu. Absolvoval světové dějiny a srovnávací literaturu na Filozofické fakultě v Záhřebu. V současné době je doktorandem stejné vysoké školy v oboru literatury, kultury a filmu. Poezie, eseje a literární kritika pravidelně publikuje v tuzemských i zahraničních periodicích, na internetu a na Třetím (kulturním) programu Chorvatského rozhlasu. Překládá z angličtiny, a to především současné americké poezie. Je redaktorem literárního časopisu Quorum a zástupcem šéfredaktora dvojtýdenníku pro kulturní a společenské akce Zarez. Poezii, překlady a další tituly mu vydává více místních vydavatelů. Hraje na bubny v post-punkovou kapelu Death Disco.

Jan Nemček

p1013032Jan Nemček se narodil roku 1986 v Ostravě-Vítkovicích. Básně otiskl například v časopisech Host, Tvar a Protimluv, jeho verše zazněly také v rozhlasovém pořadu Liberatura. Je laureátem Literární ceny Vladimíra Vokolka za rok 2010. Žije v Ostravě, kde organizuje autorská čtení pod názvem Literární sprcha. V nakladatelství Perplex se připravuje k vydání jeho debutová sbírka “Proluka”.

Bogdan Trojak

bogdan_02BOGDAN TROJAK (1975) Básník, publicista, překladatel z polštiny, vinař. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval obor žurnalistika. V roce 1995 založil s Vojtěchem Kučerou WELES (Wendryňskou literárně-estetickou společnost), která vydávala stejnojmenný poetický magazín vycházející dodnes. Spolupracoval s redakcí nakladatelství Host, krátce působil jako šéfredaktor kulturního magazínu Neon a internetového časopisu Lumír. Básně, eseje a prózy publikoval v mnoha literárních časopisech, např. Host, Weles, Neon, Tvar ad. Vydal sbírky básní Kuním štětcem (1996), Pan Twardowski (1998) a Jezernice (2001), soubor předchozích básní s přidanou básnickou skladbou Otto Lilienthal Kumštkabinet (2005), prózu Brněnské metro (2007) a sbírku pro děti Nok a Knedlíček (2016). Je držitelem Ceny Jiřího Ortena a Magnesie Litery. Žije v Praze.

test

Seznam pořadů festivalu podle měst
 Znojmo,    Žatec,    Zadní Třebaň,    Vyškov,    Vsetín,    Vrané nad Vltavou,    Vonoklasy,    Vlachovo Březí,    Veletiny,    Valašské Meziříčí,    Ústí nad Labem,    Turnov,    Třeboň,    Třebíč,    Svitavy,    Srbeč,    Slaný,    Šenov,    Sedlčany,    Rtyně v Podkrkonoší,   1 2 3 4

Seznam pořadů festivalu podle data
ne Události

16.11.2015 Kolibří úsměv Anny Brikciusové (Praha)

Pondělí 16. 11. 2015 (Praha 1)
16:30 Kolibří úsměv Anny Brikciusové
Petřínská rozhledna, Petřínské sady 1, 11000 Praha 1

Básnické čtení Den poezie – Kolibří úsměv z nové sbírky básní Anny Brikciusové, za violoncellového doprovodu autorky, se konalo v pondělí 16. listopadu 2015, od 16:30 hodin, v Petřínské rozhledně (Petřínské sady, Praha 1), v rámci 17. ročníku festivalu Den poezie a 205. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy (1810 – 1836). Během večera byla Janem Sukem pokřtěna nová kniha Eutanazie (2015) Anny Brikciusové a uvedena premiéra skladby Závrať pro sólové violoncello (2015) skladatelky a varhanice Ireny Kosíkové. Vstupné dobrovolné. Ve spolupráci s Festivalem Brikcius, Muzeem hlavního města Prahy a Nakladatelstvím H&H. Více informací na http://Festival.Brikcius.com.

Fotografie Alina Bogdana Mihai. http://Festival.Brikcius.com

 


Previous Image
Next Image

info heading

info content

25.11.2015 Proudění (Hodonín)

FÚ CČSH,Dvořákova 2070/2, Hodonín

Pořad věnovaný nevidomé autorce prozaické prvotiny “Moje dětství ve tmě” Ireně Kratochvílové s úryvky z její knihy, ukázkami pomůcek a následnou besedou jako poděkování za pozvání do světa, který neznáme.

Jarmila Moosová


Previous Image
Next Image

info heading

info content

26.11.2015 Hovory pod proudem (Jablonec nad Nisou)

Galerie FR – Dům česko-německého porozumění, Československé armády 24, 466 01 Jablonec nad Nisou – Rýnovice

„Hovory pod proudem“
… aneb letošní třetí, tedy listopadové (26.11.15′) pokračování „Hovorů, ovšem“, konaný opět v rýnovické Kavárně-galerii FR. Ten večer byl opravdu mimořádný, to hned z několika hledisek.

Paní Markéto, pane Jeffe, alias manželé Zikovi z Chomutova,
přijměte nejen poděkování mé, ale všech účastníků toho večera, že jste vážili cestu až k nám do Jablonce. Večer s Vámi, Vaše povídání čerpající ze skušenností Vašich profesí doplněné „tantrickými“ verši, ukázky Vašich obrazů, prostě … moc jste nás potěšili a zároveň obohatili novými pohledy na Člověka, život v páru, Život vůbec. Vždyť dokladem toho byla i ta skutečnost, že velmi spokojená společnost se rozcházela až před třiadvacátou hodinou.

Slečno Kate,

dík za večer patří i Vám, Vaše hudební představení, kytara a zpěv autorských písní, nás všechny opravdu získaly. Děkuji, že jste mé pozvání přijala, neboť … jak jistě i sama cítíte, celého večera jste nebyla jenom hudebním doplněním, ale naopak spolutvůrcem a pachatelem těch mnoha hezkých hodin, které jsme mohli společně trávit. Věřím, že jsme se na mých večerech nesetkali naposledy.

Společnosti poezie,
Tobě také děkuji…za to, že jsi nás vzala v ochranu svých křídel, že jsme se tímto večerem stali součástí celorepublikového Festivalu poezie, jenž jsme dle Tvého letošního zadání „Poezie pod proudem“ nazvali „Hovory pod proudem“. A protože festival konán jest i jako uctění tvorby Karla Hynka Máchy, a jak všichni víme, synonymem „KHM“ jest „Máj“ a synonymem „Máje“ je „Láska“, tento večer jsme zasvětili právě Lásce, Vztahu dvou lidí a jejich intimity, toho daru, který prožívat jde právě jenom „ve dvou“!

Večer se nám jaksi sám od sebe rozdělil na několik částí. V té první jsem ho uvedl jako takový, doplnil několika svými autorskými básněmi věnovanými podzimu a hlavně tomu tajemnu lidských vztahů a lidské lásky (uveřejním je na tomto blogu během několika dnů), trochu zafilosofoval nad daným tématem … a pak jsem již představil naše hosty.

První jablíčko – a to je také novinka, od tohoto večera každý z hostů dostane „jablíčko“ jako dar a poděkování od našeho „jablečného“ města – to „vůbec“ první tedy dostala Kate, a že si ho zasloužila, o tom jsem psal již výše. Tím se odstartovala druhá část večera, kde kormidla dění se spolu se zpěvačkou chopili manželé Zikovi. Oba též obdrželi po jablíčku (viz fotografie) a „jejich“ večer mohl začít … během jejich vyprávění a recitací osazenstvo kavárny ani nedutalo a učinkujícím hostům se podařilo vykouzlit opravdu krásnou a lidsky teplou atmosféru. Po hodině a půl … a to už se večer nad jiné protahoval, nastala vlastně jeho další fáze. Nikdo neodcházel a účinkujícími se stali doslova „Všichni“.

A to byla ta závěrečná fáze večera, nakonec se ukázalo, že ta nejdelší, kdy paní Markéta vedla několikahodinovou diskusi o „lásce“, intimitě a vzájemných dotecích takovým způsobem, že když jsme se nakonec po pěti hodinách toho úžasného večera rozcházeli, měli jsme všichni potřebu se na rozloučení obejmout, dotknout, pohladit.

Poděkovat musím také paní Petře Laurin, s jejíž spoluprací večery připravuji a která nám poskytnutím prstoru v Kavárně-galerii FR a zajištěním obsluhy až do těch pozdních hodin, ten večer také pomohla připravit.

A pane Jardo Franto Švásto, díky i Tobě, žes přišel a svým uměním fotografickým pomohl večer zdokumentovat a fotografie mi poskytl k užití. Můžeš se s nimi skutečně “švástat” *)

Milan Brož
http://interesse-jablonec.blogspot.cz/

PS.
Omlouvám se tímto všem, které jsem tím svý dlouhým děkovaním otrávil. Já vím, mohlo to připomínat někoho…někde…a tak. Ale věřte, oni si to všichni opravdu moc zasloužili.

PS II.
Pane Ziko, Jeffe! … Tobě díky, že i na přímluvu tvé paní Markéty jsi mi věnoval svůj obraz IKAROVÉ, který jsi namaloval jako reakci na změkčilost a nespolehlivost současných mladých mužů, což ze své praxe víš nejlépe. Oslovil mne již před časem, kdy jsi ho byl zveřejnil na tuším facebooku. Máš u mě za to knížku “Pojďte si nezapálit”, která mi snad už počátkem roku vyjde. MB


Previous Image
Next Image

info heading

info content

foto: I. F. Švásta

23.11.2015 Večer poezie v Café Exil na Praze 6

V příjemném prostředí Výběrového knihkupectví – Café Exil u stanice metra Hradčanská vystoupila v pondělí 23. listopadu 2015 Běla Janoštíková. Pod názvem “Pro poezii jako stvořené” byly představeny verše autorky věnované rostlinám a květinám. Řeč přišla také například na květiny v místech, která pamatují Karla Hynka Máchu, na záhadu malé macešky na portrétu od Tiziana, na vitalitu lučních trav nebo třeba výmluvnost květomluvy. Připomínka patřila i slovům Jaroslava Seiferta. Listopadový večer 23. sám byl “pro poezii jako stvořený”.

Běla Janoštíková


Previous Image
Next Image

info heading

info content

18. 11. 2015 Beseda s překladateli knihy Shela Silversteina „Jen jestli si nevymejšlíš“ (Knihovna města Plzně)

V rámci festivalu Den poezie 2015 proběhla 18. listopadu v Polanově síni Knihovny m. Plzně beseda s překladateli knihy Shela Silversteina „Jen jestli si nevymejšlíš“ –  s Lukášem Novákem, Stanislavem Rubášem a Zuzanou Šťastnou, kteří za svůj překlad z angličtiny získali letos prestižní literární cenu Magnesia Litera v kategorii Litera pro překladovou knihu. Besedy se zúčastnili studenti 6. A a 6. B Církevního gymnázia Plzeň. Překladatelé je seznámili s náročnou prací překladu poezie, zvláště tak originálních básní S. Silversteina založených na jazykových hříčkách a doplněných výstižnými autorovými ilustracemi.  Studenti dostali příležitost si překlad anglického čtyřverší z další připravované Silversteinovy sbírky sami vyzkoušet. Jejich pokusy byly velmi zdařilé, ukázalo se, že studenti mají cit pro jazykovou komiku a poezie samotná jim není tak vzdálená, jak si zpočátku mysleli.

Petra Pekárková
Ústřední knihovna pro děti a mládež
Knihovna města Plzně, p.o.
B. Smetany 13


Previous Image
Next Image

info heading

info content

18.11.2015 Mladý západ – v Polanově síni Knihovny města Plzně

Dne 18. 11. proběhl ke Dni poezie 2015 program Mladý západ – v Polanově síni Knihovny města Plzně.

Uváděl Vladimír Novotný, účinkovali  David Brabec, Vladimíra Brčáková, Jakub Fišer a hosté: Tomáš Čada z Prahy a rumunský publicista Masecaru Ciprian (překlady Ludmila Valentová) + hudební doprovod. Jan Brabec a Stanislav Krejčiřík

Účast: 20 diváků

Jana Horáková


Previous Image
Next Image

info heading

info content

9.11.2015 Uvedení CD Trychtýřem do hlavy (Praha)

V pondělí 9. listopadu se v útulné vinárně Klubu Barrande v Praze 3 uskutečnilo uvedení nového CD Radany Šatánkové (realizován výběr z posledních 2 básnických sbírek). Atmosféru scénického čtení autorky zdárně podpořil kouzelník Paul Merild. Za kmotru CD přišla výtvarniceVeronika Vašková – autorka bookletu. Jak vidno na snímcích, víno se na CD skutečně lilo trychtýřem… Autor hudby – Jan Pokorný. Milá akce měla pohodový ráz.

(CD je k dostání např. v obchodě Plavec v Podskalí, Plavecká 6, Praha 2.)
 

Previous Image
Next Image

info heading

info content

10.11.2015 ŽižkOFFnaEX měl ty správné grády (Praha)

10. listopad patřil všem těm, kteří mají rádi pražský Žižkov. Oslavné, romantické a hospodské básně recitovali autoři Radana Šatánková a Eda Veselý. Přivítali mezi sebou vzácného hosta – Valérii Zawadskou, která výjevy ze života na Žižkově recitovala v zaplněné Pardubické pivnici U Járy spolu s básníky. K tanci i poslechu hrála oblíbená kapela Motovidlo. A že se poezií posluchači dobře naladili, k tomu tancovali, jedli, pili, o tom ani nepochybujte!
 

Previous Image
Next Image

info heading

info content

20.11.2015 Lašský kabinet hostoval ve Frýdlantě (Frýdlant nad Ostravicí)

Páteční podvečer 20. listopadu patřil v knihovně ve Frýdlantě nad Ostravicí příznivcům lašského nářečí. V pořadu složeném z básní a písní se představili někteří členové lašské družiny krále Zdeňka Viléma Krulikovského.

Akce se konala pod záštitou celorepublikového festivalu Den poezie, jak na začátku uvedla Radana Šatánková. Tento festival má několik cílů, jedním z nich je upozornit na krásu naší řeči, dále také podpořit básníky a různé spolky, které se poezií zabývají.

Publikum si hned poté mohlo zazpívat lašskou hymnu o třech slokách, jejímž autorem je lašský král. Následovala vzpomínka na Óndru Łysohorského (vlastně Ervína Goje), lašského básníka, překladatele a pedagoga, který se narodil před 110 lety. Báseň i úvod o jeho tvorbě a životě na pozadí doby představil také lašský král.

Kabinet lašských básní a písní pak nabídl výběr z tvorby Františky Pituchové (1928-2012), představil Olgu Tlučkovou (*1921), R. Šatánkovou (*1980) a Františka Směju (1904-1986). Na kytaru hrál a zpíval Milan Zbořil, spolu s ním zpívala a recitovala Jana Zbořilová.

 


Previous Image
Next Image

info heading

info content

13.11.2015 Poezie na Přímce (Znojmo)

Možná vám pátek třináctého připomíná smolný den, ale nám ve škole to tak rozhodně nepřišlo. Žádná smůla, ale velmi kreativní pátek, který jsme si opravdu užili. Dne 13. listopadu 2015 jsme se s menší skupinkou studentů zúčastnili již sedmnáctého ročníku celostátního festivalu české a mezinárodní poezie. Letošní téma „Pod proudem“ se nám hodilo jak k tvůrčímu psaní, tak k našim kreativním činnostem.

V tento den si pro nás paní učitelky Mgr. Eva Plocková a Mgr. Věra Marečková připravily program propojující literaturu s výtvarným uměním. Představovali jsme si různé básníky, zařazovali je do směrů a u impresionismu jsme se pozastavili a odbočili k malířství. Zazněla jména jako například Jaroslav Seifert, Karel Havlíček Borovský, Karel Jaromír Erben, ale také Claude Monet a další. V další části byl prostor pro recitaci. Krátkou ukázku z nonsensové poezie (ze sbírky „99 dědečků a 1 babička“) nám přednesl náš host, paní Hana Skleničková, zaměstnankyně znojemské městské knihovny a zároveň organizátorka mnoha kulturních akcí, s níž spolupracujeme v řadě projektů.

Další úkol vyžadoval spolupráci. Byli jsme rozděleni do tří větších skupin a vytvářeli jsme originální myšlenkou mapu o poezii. Jako inspiraci jsme si mohli půjčit sbírky básnických děl autorů současných i klasických. Později jsme vytvořili i impresionisticky laděný plakát. K tomuto úkolu jsme potřebovali pouze čtyři věci – velký papír, štětec, tempery a vlastní ruku.

Následovalo samotné tvůrčí psaní. Samostatně, nebo ve dvojicích (skupinkách) jsme psali básničky na letošní téma. Většina účastníků svými příspěvky vzdala hold Prokopu Divišovi. Našli se ale mezi námi i tací, kteří proud nespojovali pouze s elektrikou (a Divišovým bleskosvodem), a pracovali s proudem času či života.

Na závěr tohoto krásného tvůrčího dne jsme si za doprovodu kytary zazpívali píseň „Cesta“. Nezbývá než dodat, že cesta pátkem třináctého za doprovodu poezie byla opravdu příjemná.

 

Lenka Řezáčová CR4.A
SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o., Přímětická 1812/50, 669 41 Znojmo


Previous Image
Next Image

info heading

info content

15.11.2015 Poetické otvírání 2015

neděle 15. 11. 2015 (Praha 1 – Staré Město)
18: 00 Poetické otvírání 2015
Literární kavárna Řetězová, Řetězová 244/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Poetický večer básníků a básnířek píšících na stránky www.otevreni.com. Vyhlášení ohlasů na básně Poetického otvírání 2015 dle odezvy našich čtenářů.


Previous Image
Next Image

info heading

info content

´foto: Petula Heinriche

19.11.2015 Literární klub Petra Bezruče Frýdek-Místek

Festival Den poezie se každoročně již sedmnáct let odehrává v desítkách měst celé české republiky a je nejrozsáhlejším festivalem poezie u nás. Při založení akce šlo o pouhý jeden den (16. listopadu v den narození básníka K.H.Máchy), letos proběhl ve dnech od 8. listopadu do 23. listopadu s podtitulem „Poezie pod proudem“.

V rámci toho festivalu po republice probíhá spousta akcí, ať už ve školách, klubech, divadlech či se připravují různé literární večery, výstavy, divadelní představení.

Ani Literární klub Petra Bezruče Frýdek-Místek nezůstal stranou. Jeho členové na dané téma psali básně, jen co se o tématu dověděli. Výsledkem jejich snažení pak bylo sestavení téměř hodinového pásma s hudebním doprovodem kytaristy Pavla Býmy.

A kde se literáti prezentovali? 12. listopadu v knihovně ve Frýdlantě nad Ostravicí a ještě 19. listopadu v místecké knihovně. Obě dvě setkání s veřejností s uvedeným programem se nesla v poklidném duchu, i když to možná někdy „proudem probíjelo“. Vždyť téma letošního Dne poezie k tomu doslova vybízelo.

„Poezii pod proudem“ byla představena recitátory od devíti literátů. Každý z nich pojal tento podtitul po svém. Veršovalo se o lásce, napětí drátů, vesmírné energii, ale i uvědomění si, jak jsme hnáni proudem a děním současné doby, z čehož nás mnohdy až mrazí,“ podotkla Nela Chamrádová, členka Literárního klubu P.Bezruče, která scénář ke Dni poezie literátům připravila.

A tak oba večery v knihovnách, doplňované energickou hudbou Pavla Býmy, byly jistě dobrým příspěvkem k celostátní akci Den poezie. Členové literárního klubu, kteří byli jejich předsedkyní Dajanou Zápalkovou vždy při čtení jejich básní blíže hostům představeni, ale i celková práce klubu, se tak snad více dostali do povědomí veřejnosti.

A jaké téma společnost Den poezie vyhlásí na příští rok? Budeme se těšit, že bude neméně zajímavé a napsané básně opět pro posluchače přitažlivé!

                                                                                                       Dajana Zápalková


Previous Image
Next Image

info heading

info content

23.11.2015 Autorské čtení povídek a poezie v Jindřišské věži (Praha)

Autorská čtení v podkroví pražské Jindřišské věže pořádáme každý měsíc. V první polovině večera čteme povídky, druhá část večera patří zajímavému cestovateli. Jen jednou za měsíc je prostor otevřen i přednesu poezie – každý listopad v rámci festivalu Den poezie. Pořad uvádí Petula Heinriche, čtena jsou díla příchozích autorů z Totemu, Písmáka, Literry a dalších autorů – rozsah povídky by měl splňovat rozsah do dvou stran strojopisu.
Dnes bohužel onemocněla paní cestovatelka a tak proběhlo pouze čtení. Přišla mezi nás však řada nových autorů s velmi kvalitní prózou i poezií. Četli autoři Bixley (z Totemu, paní Novotná) – povídku Janufa o Leoši Janáčkovi, přišla i trojice autorek ze skupiny Druhá můza publikujících na serveru Otevreni.com (Ivana Henclová a Ivana Beranová se svou poezií, dále pak Nataša Diatková s prózou i s básněmi). Hudebně večer příjemně prokládal  autor řady povídek, zpěvák i písničkář Jan Jícha (honzajicha.cz). Honza četl svoji povídku Síťka. Nechyběla ani poezie Aaena Jana Kratochvíla, Báry Novákové či veselé povídky Lenky Hábltové a Pavla Skalického.


Previous Image
Next Image

info heading

info content

foto, text: Martin Zborník

19.11.2015 Ti, kdo visí na H_aluzi… (Praha)

 

Kavárna Liberál, Heřmanova 6, 170 00 Praha – Holešovice
Autorské čtení redaktorů literárně kulturního časopisu H_aluze – básnířek Alice Prajzentové a Jitky Hanušové a básníka Tomáše Čady a dvou „spřízněných“ autorů občasně v časopisu publikujících: rumunského básníka a překladatele z češtiny Dana Duty a českého básníka a překladatele z angličtiny Tomáše Míky.

 


Previous Image
Next Image

info heading

info content

Jitka Hanušová

Čtenáři se proměnili v básníky (Litvínov)

 

Litvínov/Litvínovská knihovna se zapojila do celonárodní akce Den poezie.
Téměř po celý listopad tak v Městské knihovně Litvínov probíhaly akce spojené s básníky a básněmi. V dospělém oddělení měli čtenáři možnost napsat báseň o knihovně. Vítězem soutěže se stal pan Josef Martínek. V dětském oddělení si malí čtenáři také mohli v rámci poeziomatu vymyslet vlastní báseň – ale v tomto případě nekonečnou. „Každý, kdo chtěl, mohl připsat k básni svůj verš,“ prozradil nám princip poeziomatu knihovník dětského oddělení Ondřej Hogen. Projekt Libris Now si připravil výstavku o trojici prokletých básníků. Před půjčovnou dospělého oddělení jim byla věnována nástěnka a také výstavka knih. Přímo v půjčovně dospělého oddělení pak viselo několik plakátů s básněmi Verlaina, Baudelaira či Rimbauda, všechny laděné do tématu „Poezie pod proudem“, které bylo klíčové pro letošní ročník.

 

Alena Herzánová


Previous Image
Next Image

info heading

info content

19.11.2015 Palacký pod čepicí (Valašské Meziříčí)

Schlattauerova kavárna, Husova 364/4, 757 01 Valašské Meziříčí
Setkání s dílem Františka Palackého a jeho současníků. Program studentů valašskomeziříčského gymnázia ke 145. výročí založení školy.

Akci Poezie pod proudem/Palacký pod čepicí odstartovala guerilla artovou akcí (guerilla knitting): umělecké dílo instaloval na sochu Palackého před gymnáziem ještě za noční temnoty správce školy (převzal také odpovědnost za to, že busta bude nepoškozena – Děkujeme!). V podvečer se pak ctitelé poezie a příznivci školy sešli v útulné umělecké Schlattauerově kavárně při místní gobelinové manufaktuře, kde je přišel osobně pozdravit František Palacký a přednesl několik svých časoměrných básní. Jeho vystoupení obohatily půvabné texty Jungmanna a dalších obrozenců. Návštěvníci se pak věnovali tvorbě vlastních textů koncipovaných jako pocta našemu velikánovi. Celou akci zakončilo následujícího dne slavnostní snímání čepice z hlavy Palackého (pod heslem Čepice – do krabice).

Marie Dufková


Previous Image
Next Image

info heading

info content

10.11.2015 Den poezie 2015 – Slova v proudu fantazie (Frýdlant n.Ostravicí)

Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí

V úterý 10. listopadu jsme na našem gymnáziu poprvé pořádali literárně-hudební setkání v rámci festivalu Den poezie. Spolu se studenty 3. B jsme připravili zhruba hodinový program věnovaný převážně osobnosti a tvorbě Václava Hraběte. V den konání jsme vyzdobili učebnu hudební výchovy světelnými řetězy, aby studentské básnické texty vystavené pod nimi byly patřičně „pod proudem“ a pak už jsme netrpělivě očekávali návštěvníky naší improvizované školní literární kavárny, kteří by si rádi poslechli básně Václava Hraběte nebo písně, které vznikly zhudebněním jeho veršů.

Na začátku bylo obecenstvo vybídnuto k malému zamyšlení nad tím, co dnešnímu (nejen mladému) člověku může přinášet poezie, následovala prezentace nazvaná Václav Hrabě mýma očima a poté se diváci mohli zaposlouchat do Hrabětových veršů proložených tóny flétny a kytary. V osobitém (a velmi zdařilém) provedení zazněla píseň Variace na renesanční téma. V závěrečné části programu dostali možnost ti ze studentů, kteří měli zájem (i odvahu) přečíst nebo zarecitovat své verše, případně o svých pokusech psát poezii či o svém vztahu k ní něco povědět.

Ohlasy na první Den poezie byly velmi příznivé, snad se jeho pořádání u nás stane tradicí.

Jana Myslikovjanová

 


Previous Image
Next Image

info heading

info content

20.11.2015 Křest knihy dětské poezie (Lidice)

Křest knihy dětské poezie V páteční podvečer 20.11.2015 byl prostor Lidické galerie Památníku Lidice nasycen dětskou poezií.

Děti ze všech oddělení školní družiny při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, pěveckého souboru Duha a dětského dramatického souboru PidiLidi, který pracuje při Památníku Lidice, se sešly, aby za podpory rodičů, přátel i významných hostů, pokřtily v pořadí již pátou knihu vlastní dětské poezie.

Událost se výrazně vymykala běžným akcím, které děti v rámci zájmových aktivit pořádají. V duchu letošního podtextu poetického festivalu, je dětská kniha plná drobných říkanek, rýmovaček, volných veršů a originálních ilustrací a v tiráži má napsáno: “Vznikla pod proudem krásných iluzí, tužeb, snů a přání.”

Program byl zcela v režii žáků ve věku od šesti do dvanácti let a to i díky vynikajícímu dětskému souboru PidiLidi, který celý společenský večer nápaditě, vtipně moderoval a přispěl k úsměvné, příjemné pohodě v hledišti i na jevišti. Tam zazněla řada ukázek v podání dětských autorů. Pro udržení dobré nálady nechyběly malé školní anekdoty. Pěvecký soubor Duha, za hudebního doprovodu na akordeon, kterého se ujal Mgr. E. Červený, proložil mluvené slovo originálními zpívanými texty a neznámými i známými písněmi.

Pod proudem bylo vzpomínání na ročník první, kdy úvodní báseň dívek, byla věnována lidickým dětem. Letošní věnování patřilo jubilujícímu Růžovému sadu v Památníku Lidice, který byl vysazen před šedesáti lety v roce 1955. Trojice dívek mu darovala první a závěrečnou báseň.

Knihu pokřtil pan loutkoherec Richard Maška a v zastoupení ji v závěru večera předala dětem jeho dcera Christianne s maminkou, redaktorkou Českého rozhlasu, paní Denisou Žižkovou.

Nálada v sále byla neopakovatelná, plná úsměvů, radostí, předvádění, ale také vážnosti a důstojnosti. Tento večer, který podpořil dětské snažení v oblasti, která nebývá středobodem společenského zájmu, se mohl uskutečnit díky výrazné podpoře sponzorské, organizační, odborné i lidské. Za tu děkujeme řediteli Památníku Lidice, JUDr. M. Červenclovi, dále paní Mgr. K. Oplatkové Rezkové, vedoucí dramatického souboru PidiLidi z Památníku Lidice, panu M. Zborníkovi ze Společnosti Den poezie, paní E.Růžičkové, také hlavním protagonistům večera a dále všem, kteří s námi byli v sále a vytvořili krásnou, neopakovatelnou atmosféru. Akce se účastnilo 47 účinkujících dětí, 110 dospělých diváků a posluchačů.

Anna Holeyšovská


Previous Image
Next Image

info heading

info content

22.11.2015 Básnický večer k poctě 110. výročí narození Vladimíra Holana (Praha)

Jako obvykle ke konci Dne poezie pořádáme akci o poslední neděli v prostorách Českých center Praha v Rytířské ulici. Tentokrát jsme měli tu čest na večeru přivítat hned několik milých hostů. Jako první naprosto obdivuhodně přednesly verše studentky Taneční konzervatoře hl.m. Prahy Adéla Gajdošová s básní od Jana Vodňanského Králík pokusný, Vanessa Kollerová s básní od Francoise Villona Balada o jazycích klevetníků a Sofie Šimková. Dalším milým hostem programu byla paní profesorka Bronislava Volková, která přednášela verše ze svých mnoha vlastních sbírek. Vzhledem k tomu, že tento večer patřil 110. výročí narození Vladimíra Holana, byl zakončen také holanovsky. Přišly mezi nás básníci a naprosto jedineční interpretátoři poezie, Mirek Kovářík a Radek Bláha. Celý večer se proměnil v koncert – z paměti přednášeli nejen verše Vladimíra Holana, ale také současných básníků píšících s nádechem jeho sbírek. Radek Bláha přednesl například báseň Orpheus od básnířky Alice Hekrdlové, která byla na večeru přítomna.


Previous Image
Next Image

info heading

info content

foto: Martin Zborník

21.11.2015 Básníci na Bílé Hoře – cesta do Hájku (Praha)

Ve 13 hodin jsme měli sraz na stanici tramvaje Pohořelec. Sešla se zde poměrně velká skupinka zájemců, kterým v následujících dvou hodinách cesty mohla paní Kateřina Pařízková ze sdružení Poutní cesta Hájek (poutnicestahajek.cz) poutavě vyprávět o historii této poutní cesty a o jednotlivých zastaveních. Některá dodnes stojí, jiná nikoli – na znovupostavení jedné z kaplí v současné době sdružení Hájek organizuje sbírku. Hned po startu začal padat první letošní sníh, který naštěstí brzy ustal.

Na zastavení na Vypichu popovídal o osudu mistra Jana Husa Martin Zborník. Následně četla své verše trojice básníků – Jiří Kačur, Josef Straka a Jan Zbořil. Krátce vystoupil i příchozí básník Zdeněk. Po této příjemné poetické přestávce jsme se s paní Pařízkovou vydali po dalších zastavením poutní cesty spojené s prohlídkou a přednáškou o dalších faktech spjatých s cestou.

Do kláštera Benediktinek na Bílé hoře dorazila naše výprava asi ve tři hodiny. Sestra Francezka nás provedla po místním kostele a ochotně povyprávěla jak o zdejších místech, tak i o zajímavostech k bitvě na Bílé hoře.

Sestra Petra, které patří veliký dík za spoluorganizaci celé akce pomohla mne a Jirkovi Kačurovi poránu vysunout pod ambity prastarou kazetelnu pro básníky. Tuto do večera stačila osvětlit a tak vzniklo pro některé básníky vynikající místo ke čtení. První přednesla své nejnovější vlastní verše Petula Heinriche, poté se přidali další básníci – rumunský básník Mircea Dan Duta, Aaen Jan Kratochvíl, Tomáš  Míka a na kataru zahrál francouzský chanson slovenský básník Gaco Novomesský. Básník Mircea Dan Duta se nám přiznal, že včera pokřtil svoji další sbírku Plechové citáty, mindráky a lidská práva.

Byl již večer a nastala zima. Sestry nám uvařily v klášteře čaj – na tomto teplém místě mohl dále pokračovat program. Spisovatelka románů o životech spisovatelů Martin Bittnerová si připravila velmi zajímavou besedu o životě Karla Hynka Máchy. Poté následoval blok Jiřího Kačura, majitele antikvariátu Kacur,.cz o osudech některých knížek, které se k němu do antikvariátu dostaly. Dnešní večer zakončili přednesem svých nejnovějších veršů básníci Michal Čagánek. Vít Janota a Irina Silecká (Rusko).  Nakonec jsme měli tu příležitost uslyšet slovenské písně i francouzský chanson od slovenského básníka Gaca Novomesského.


Previous Image
Next Image

info heading

info content

 

Martin Zborník

20.11.2015 Večer věnovaný syrské poezii (Praha)

Klub cestovatelů, Masarykovo nábřeží 22, 110 OO Praha 1

Venku intenzivně pršelo a klub cestovatelů se postupně zaplňoval. Hostem večera byl básník a zpěvák Marwan AlSolaiman, který nejen že četl své básně a hrál příjemné melodie na kytaru a na flétnu, ale zároveň všem představil zajímavosti syrské kultury a kultury arabského světa. Podával se čaj s kardamonem a jiné k večeru příznačné vonné věci.


Previous Image
Next Image

info heading

info content

foto: Martin Zborník

18.11.2015 Stop – Time (Ostrava Poruba)

STOP – TIME –  literárně – hudební workshop na motivy stejnojmenné sbírky Václava Hraběte se uskutečnil ve středu 18. listopadu 2015 v knihovně na Vietnamské v Ostravě – Porubě. Program byl rozdělen na dva bloky. Do první části se zapojili studenti Obchodní akademie v Ostravě – Porubě s Mgr. Bronislavou Grebíkovou.
V druhém bloku přijali pozvání na setkání s poezií senioři.

Název STOP – TIME měl evokovat zastavení v uspěchané době. Skrze verše a poezii jen tak spolu být a vnímat něco krásného… Současnou vlastní poezii studentům OA představil mladý básník z Opavy, Ondřej Hložek s psychedelickým podbarvením kytary Martina Dytka.

Další část programu pro seniory se nesla v duchu poezie Václava Hraběte. Básně Václava Hraběte četli a hudebně doprovodili Irena a Milan Šťastní, autoři básnických a povídkových sbírek.
Na závěr workshopu se senioři aktivně na vlastní přání zapojili do čtení  a psaní veršů na chodník…

S pozdravem a přáním příjemných podzimních dnů

Eva Chudejová a Lada Bodláková

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY,
příspěvková organizace
pobočka Vietnamská 1541
708 00 Ostrava – Poruba

 


Previous Image
Next Image

info heading

info content

18.11.2015 Poezie a jazz: Býti básníkem (Chodov)

Již poněkolikáté se Městská knihovna Chodov připojila k celostátnímu festivalu Den poezie. Tato akce se každoročně koná u příležitosti narození Karla Hynka Máchy. Téma letošního ročníku je Poezie pod proudem a koná se od 8. do 23. listopadu 2015. Návštěvníci chodovské knihovny měli možnost navštívit pořad nazvaný Poezie a jazz, kdy si poslechli verše Jaroslava Seiferta v podání poetické skupiny Drahomíra. Abychom dostáli tématu letošního ročníku festivalu, doplnila přednes veršů svým vystoupením hudební skupina Jazz Apetite.

Článek: Marie Valentová
Foto: Dana Urbanová


Previous Image
Next Image

info heading

info content

 

18.11.2015 Pod proudem času (Prachatice)

Pořad Pod proudem času, který se uskutečnil ve středu 18. 11., dopadl i podle odezvy návštěvníků výborně.

Úspěch měly jak texty bývalých žáků školy, které četli žáci současní, tak i autorská čtení a hudební vystoupení.

 foto: Jana Pavlíčková

 


Previous Image
Next Image

info heading

info content

19.11.2015 Básníci z účtenky Dadapu (Praha)

Hudební kavárna Dadap, K Žižkovu 8, 19000 Praha 9

Součástí každé účtenky v Hudební kavárně Dadap je báseň, která zvítězila v pravidelně vyhlašované soutěži.Už proběhlo několik kol, a tak bylo načase jejich autory poznat naživo. Takto vznikl večer plný poezie a hudby. Návštěvníci se mohli setkat s Jarmilou Hannah Čermákovou, Peterem Petro, Ondřejem Veselým, Marwanem a nechyběla ani dobrá muzika.


Previous Image
Next Image

info heading

info content

foto: Klokan

11.11.2015 Ivan Blatný: básník, který nebyl ztracen, vždycky nalezen (Praha)

Kavárna Liberál, Heřmanova 6, 170 00 Praha 7

Organizátorem a hlavním mluvčím večera „Ivan Blatný: básník, který nebyl ztracen, vždycky nalezen“ v kavárně Liberál 11. 11. 2015 byl David Vaughan – Brit, který žije dlouho v Čechách, skvěle píše, mluví a publikuje česky a kromě mnoha jiných činností spoluvytváří anglické „Radio Prague“ Českého rozhlasu. V Čechách až magický fenomén Ivan Blatný získal ve Vaughanově podání a v podání jeho hostů poněkud jinou dimenzi, než má v románovém obrazu Básník Martina Reinera. Vaughan, podobně jako jeden z překladatelů Blatného do angličtiny, přítomný Martin Tharp, jsou zaujati ambivalencí prostupujících se poloh Blatného poezie, ironií i sebeironií a jazykově promyšlenou a zároveň hravou poetikou její mnohojazyčnosti. Vaughan je ale také člověk a autor uvažující přesně historicky (připomeňme jeho texty Slyšte můj hlas a Bitva o vlny), a proto byl schopen – dnes velmi podnětně – nahlédnout Blatného jako (básníkovými vlastními slovy) „poněkud lehkomyslného“ uprchlíka, který by dnes nejspíš patřil k takovým, jež by britské úřady okamžitě odmítly.

Vaughanovu cennou fotodokumentaci, audionahrávky a videonahrávky doplnil čechobritsky pamětník a návštěvník Blatného v psychiatrické nemocnici, Jerry Turner. Další britskou perspektivu pohledu nabídla čtená esej „Ivanův pokoj“ (v českém překladu studentů Evy Kalivodové z FF UK) z pera dramatičky Julie Garton, která získala cenu v literární soutěži „The British Czech and Slovak Association“. Nedocenitelné bylo vystoupení Antonína Petruželky, zakladatele jedinečné samizdatové edice „Kde domov můj“ (1978–1995), který byl spolueditorem českého samizdatového vydání Blatného Pomocné školy Bixley (1982). Českou historickou linii sbírky s tímto názvem Reinerův Básník překvapivě opomíjí a vykládá pouze tu torontskou v „Sixty-Eight Publishers“. Petruželkův obří ediční počin, Pomocná škola Bixley z roku 2012, naštěstí souvislosti i nesouvislosti vyjasňuje a přináší velmi obsáhlý, textologicky přesný a komentovaný soubor Blatného poezie ze 70. a 80. let.

Eva Kalivodová


Previous Image
Next Image

info heading

info content

foto: Bernie Higgins

19.11.2015 Maďarsko-český večer poezie (Praha)

Hostem již tradičního maďarsko-českého večera byla maďarská básnířka Kornélia Deres a básník Josef Straka, který vystupuje v rámci hudebně-poetického představení „Projekt: v mlze“ se členy skupiny Vložte kočku.
Během večera zazněly básně v originálu i v překladech – a to v podání jak samotných autorů, tak i herečky Marie Hodinářové.
Program byl velmi příjemně moderován Attilou Gálem z Maďarského kulturního střediska. Celý pořad byl zajištěn simultánním česko-maďarským tlumočením.

 


Previous Image
Next Image

info heading

info content

 

foto: MZ

18.11.2015 „Rozprava o kolonialismu.“ Večer antikoloniální poezie (Praha)

Během večera zazněla poezie psaná původně ve španělštině, francouzštině a angličtině v různých koloniálních zemích. Představené básně přinesly přibližně 25 posluchačům podnětný vhled do toho, jakým způsobem byly evropské hodnoty a západní civilizace prosazovány ve vzdálené minulosti i v současném světě. Velký úspěch sklidily zejména básně hnutí négritude (např. Leopold Senghor a Aimé Césaire) či zapatistického hnutí. Básně recitovali Martina Malinová, Jan Škrob, František Kostlán a Desiré Gonzalo. Večerem provázeli Martina Malinová a Jan Škrob.

Pavel Baloun
Multikulturní centrum Praha

koloniatori

 

14.11.2015 Plody hrozného byronismu!

účinkují : Hana Müllerová a Kamil Marcel Hodáček
hudební doprovod: Agnes Kutas

Výstavu obrazů Richarda Klimenta a doprovodnou literární koláž uvádí citát z dopisu básníka Františka Ladislava Čelakovského, poslaný v květnu roku 1836 jeho příteli, literárnímu kritikovi Josefu Krasoslavu Chmelenskému:
„Nejmilejší příteli! Tentokráte Vám nezávidím dnů májových. Jaký to nestydatý máj! U nás musíme topiti jako o vánocích a v outerý po Vašem odjezdu probudiv se vidím všechny střechy sněhem pobílené. Mně se všecko zdá, že máj letošní mstí se na nás, že tak šibenicky bylo o něm zpíváno. Nešťastný básník i s celou svou romantikou! Kozla nám po ní, ježto ovoce a tedy i víno – blaho básníků – jak slyším na všecky strany, pomrzlo. A také okurky – jsou všecky tytam! To jsou ty plody hrozného byronismu!“

foto: Richard Kliment


Previous Image
Next Image

info heading

info content

18.11.2015 Lennon Under Current (Praha)

John Lennon Wall, Velkopřevorské náměstí 1, 100 00 Praha 1

Studenti Anglo-americké vysoké školy v Praze z kurzu Subkultury předvádí performance textů Johna Lennona. Pochopitelně pod proudem.

 


Previous Image
Next Image

info heading

info content

foto: Klokan

13.11.2015 Tanec je poezie beze slov (Sedlčany)

Paní učitelka a choreografka Mirka Vavříková ze Základní umělecké školy Sedlčany nastudovala s jednou svou skupinou dívek tanec inspirovaný tématem Dne poezie. Název tanečního vystoupení byl „Pod proudem emocí“. Dívky vyjádřily pohybem a tancem nenávist, nevraživost a šikanu v kolektivu, ale i následek – dvě smutné a zničené dívky… Vystoupení bylo působivé, hudba podtrhla dramatičnost dění a diváci vše velmi citlivě vnímali. Proud emocí jsme pak ještě rozebírali s diváky, na všechny choreografie silně zapůsobila.

Na vystoupení pak navázala výtvarná dílna, při které jsme se věnovali tvorbě papírových modelů pod dohledem zkušeného modeláře Oty Skořepy. Jeho model televizní věže Kamzík, který je nasvícený, takže je také pod proudem, je vystaven v knihovně na viditelném místě. Děti i dospělí se do vystřihování a skládání papírových modelů s vervou vrhli a Ota Skořepa radil, pomáhal a tvořil se všemi.

Alena Budková
Městská knihovna Sedlčany


Previous Image
Next Image

info heading

info content

18.11.2015 Harlekýni na římse (Praha)

Městská knihovna v Praze, pobočka Hradčany, Pohořelec 25/111, 110 00 Praha 1

Pouliční lampy padaly do kočičích hlav, tolik typických pro romantická zákoutí jednoho z nejstarších pražských zákoutí. V podvečerních hodinách v pobočce na Hradčanech Městské knihovny v Praze proběhl literární večer Aleny Vávrové, Lindy Polákové a Martina Zborníka. Autoři četli ze svých veršů za půvabného hudebního doprovodu přední české harfenistky a hudební skladatelky Zbyňky Šolcové. Večer, který mezi mnohými navštívili i studenti Ježkovy konzervatoře, byl pojmenován podle nejnovější sbírky básnířky Aleny Vávrové, která kromě svých veršů přednášela i básně ze svých mnoha dalších sbírek. Studentka Keplerova gymnázia Linda Poláková se pochlubila paletou svých nejnovějších veršů, které by si jistě zasloužily brzkého knižního vydání.

Dalšími hosty večera byli básníci – Lojza Marhoul a Vít Ryšánek, jako básnířku nezapomněla představit Alena Vávrová ani Zbyňku Šolcovou, která chystá svou druhotinu. Na večeru zazněly její dvě skladby: Milování v dešti a Harlekýn na římse…

Zazněly i vzpomínky na malířku ALICI VEGROVOU, nositelku ceny France Kafky za přínos evropské kultuře za malbu na hedvábí. Bohužel nás opustila letrošní léto. Jistě se dívala z nebe, už proto, že jedna z mnohých výstav spojených s poezií Aleny Vávrové se konalas právě v pohořelecké knihovně.

Svět jakoby celý stál na římse… Harlekýni se houfují….


Previous Image
Next Image

info heading

info content

14.11.2015 Poezie proti chaosu (Praha)

Zasedací místnost Církve čs. husitské, Vítkova 13 243, 180 00 Praha 8 – Karlín

Poezie se dotýká hlubin bytí a zároveň má lehkost zpěvu slavíka, hravost motýla, novost prožitku, neotřelost metafory. Básník vzdoruje chaosu, intuitivně hledá řád. Dar poezie je zvláštním druhem poznání a skrytého rytmu. Poukazuje k hodnotám, které nám nejsou lhostejné. Pořádají Obec spisovatelů, Pražský klub spisovatelů a Dialog na cestě (www.obecspisovatelu.cz, www.dialognaceste.cz).

 


Previous Image
Next Image

info heading

info content

foto: Petula Heinriche

13.11.2015 Večer přiměřených depresí 134 (Praha)

Jiný kafe, Táboritská 9, 13000 Praha 3

Tradiční pořad (od r.2003). Autorské čtení, živá hudba, milá překvapení. Šance pro autory a muzikanty. Připravuje a uvádí Zora Šimůnková.Vystoupili: Olga Fikrlová-Matzenauerová, Milan Brož ad. Hudba: Will Eiffel.


Previous Image
Next Image

info heading

info content

 

foto: Petula Heinriche

17.11.2015 Na svobodných vlnách (Praha)

Po železničním mostě projížděly vlaky a na blízké lodi (A)void se scházeli básníci. Celý večer uváděl Josef Straka, který celoročně podobné večery na této známé pražské literární lodi pořádá. Mohli jsem si vyslechout velmi vydařené autorské čtení dvou rumunských básníků Cipriana Macesaru a Mircea Dan Duty, srbské básnířky žijící v Praze Jeleny Čirič, a českých básníků Marie Šťastné, Jana Zbořila a Jonáše Zbořila. Celý večer byl zakončen písněmi a hrou na kytaru Sklada by Waldy.


Previous Image
Next Image

info heading

info content

foto: Martin Zborník

17.11.2015 Po stopách Václava Hraběte s Mirkem Kováříkem

Celé dopoledne pršelo a sotva měla začít vycházka s Mirkem Kováříkem po stopách Václava Hraběte, Praha se rozjasnila. Před Violou na Národní třídě se sešlo asi 70 lidí, aby si mohlo vyslechnout vyprávění nejen od Václavu Hraběti od tohoto jeho vynikajícího celoživotního interpreta. Cesta vedla po trase Střelecký ostrov, Kampa, Velkopřevorské náměstí, Lennonova zeď, dále pak Malou Stranou až do Jánské uličky, kde Václav Hrabě bydlel až do své tragické smrti otravou plynem. Poutavé vyprávění Mirka Kováříka skončilo až za světel pouličních lamp.


Previous Image
Next Image

info heading

info content

 

foto: Martin Zborník

16.11.2015 Oslava narozenin Karla Hynka Máchy na Petříně

Každoročně se před sochou Karla Hynka Máchy na pražském Petříně scházíme s básněmi i s vínem, abychom oslavili narozeniny tohoto romantického básníka ku jehož poctě se letos již 17. rokem festival Den poezie pořádá. Po slunném dni nastal chladnější večer, při pohledu vzhůru skrze mlází a větvoví bylo vidět na hvězdy, vzduch voněl zahnívajícím listím. Setkali jsme se a všichni z nás,   kteří jsme cestou do vrchu mačkali v kapse verše, jsme je nechali rozprchnout v této oslavné noci.


Previous Image
Next Image

info heading

info content

9.11.2015 Den poezie 2015 – Poezie pod proudem (Vlachovo Březí)

Galerie Bomba – Základní škola, Komenského 356, 38422 Vlachovo Březí

V pondělí 9. listopadu 2015 se u nás v  Základní škole profesora Josefa Brože uskutečnilo tradiční setkání básníků v galerii BOMBA. Každoročně, a je to již 13 let, se  v období první třídní schůzky pořádá u nás Den poezie, což je nesoutěžní představení básníků, žáků současných i minulých, ale i přizvaných hostů, kteří jsou s poezií úzce spjati. Ač je toto setkání nesoutěžní, tak vítězi jsou všichni, kteří jsou natolik odvážní, že předstoupí před všechny své spolužáky a hosty a přednesou svou vlastnoručně napsanou nebo od jiných autorů vybranou báseň. V letošním ročníku, tak jako v ročnících předešlých byly přednášeny především básně vlastní tvorby a celkem se na pódiu objevilo kolem 30 básníků! Patronem celé akce jsou Mgr. Jan Horák, její zakladatel a dlouholetý „tahoun“ a Mgr. Jindřiška Koubová, která od pana ředitele přebrala pomyslnou štafetu nad jejím pořadatelstvím. Letošní ročník měl jedno společné téma “Pod proudem“. Pořádání Dne poezie není v České republice zcela obvyklá věc, nezapojuje se do ní mnoho škol, měst a kulturních středisek a již proto jsme na naše pořadatelství právem hrdi a již nyní můžeme říct: “Těšíme se na Den poezie 2016“.

                                                                                                                      Mgr. Michal Novotný, ředitel školy


Previous Image
Next Image

info heading

info content

15.11.2015 Poezie Přemyslovců a Svatojakubská cesta (Zbraslav)

Vítr vál kolem řeky zastoupen studeným deštěm a přesto se na startu dnešního putování po Svatojakubské cestě sešlo deset poutníků. Paní Olga Janková popovídala na startu o této prastaré pouti. Došli jsme k památníku Vítězslava Hálka, o kterém si přednášku pečlivě připravila spisovatelka románů o životech literárních osobností Martina Bittnerová. Od Hálka jsme se vypravili přes most Závodu míru do kostela Svatého Jakuba ve Zbraslavi. Tam již na celou výpravu čekal pan Martin Šámal, který si připravil velmi zajímavou hodinovou přednášku o zdejším místě posledního odpočinku Přemyslovců. Po čtvrté hodině jsme se vydali k dalšímu zastavení, kterým byla kavárna U Stromečku. Ve zdejší naplněné kavárně již čekali muzikanti a taneční soubor La Fiamma s paní Eliškou Trojanovou. Mohli jsme zhlédnout dobové tance za půvabného poslechu písní z doby Přemyslovců. Program byl završen přednáškou a poezii z doby Přemyslovců v podání Radany Šatánkové, Jiřího Kačura a Martina Zborníka.