Archiv rubriky: 2017foto

20.11.2017 Praha: Yanna Ram a Anna Kaczmar čtou ze svých sbírek poezie

Kavárna Liberál, Heřmanova 6, Praha 7

Dvě básnířky. Dvě sbírky. Přesto podobné pohledy. Pohledy na svět plný prázdnoty. Bez zájmu, bez vzájemného porozumění, s narušenými vztahy. S touhou po vlastním obrození. VZHŮRU NOHAMA/HOŘÍCÍ MRHOLENÍ Autorky představily své sbírky poezie. A zařadily i novější, dosud nepublikované básně. Pořad hudebními improvizacemi doprovodila houslistka Agnes Kutas.

 

foto: Yanna Ram

Kamenice nad Lipou: Labyrintem od říkadel k Ladovým obrázkům

Dny poezie byly v Kamenici nad Lipou věnovány dílu Josefa Lady u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí.

S říkadly, které Josef Lada ilustroval, se přišlo do dětského oddělení knihovny seznámit na sto dětí z MŠ a ZŠ Kamenice nad Lipou a MŠ Častrov.

Besedy věnované poezii pro nejmenší byly doplněny DVD s Lidovými říkadly podle Josefa Lady.

Z Kamenice nad Lipou zdraví

Marie Zbudilová
Městská knihovna, dětské oddělení
Kamenice nad Lipou

Praha – Valdštejnský palác 14. listopadu 2017

Praha – Valdštejnský palác 14. listopadu 2017
Den poezie: Labyrint světa

Poprvé v historii Dne poezie přívítaly účastníky festivalu slavnostní prostory Valdštejnského paláce v Praze. Večer výstižně zahájil a účastníky přivítal pan senátor Zdeněk Papoušek, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, pod jehož záštitou se celá akce letos konala. Ředitelku festivalu paní Bernie Higgins na místě zastoupil pan Mircea Dan Duta, který svým slovem pěkně připomněl význam i půvab poezie. Na večeru vystoupila Běla Janoštíková, autorka zajímavé, tématicky laděné poezie, a jako pozvaný host renomovaná česká básnířka Jarmila Hannah Čermáková. V závěru se s v&yacute ;mi verši připojily i přítomné spisovatelky paní Bronislava Volková a paní Irena Silecká. Večer proběhl ve velmi milé atmosféře za účasti cca 30 osob.

Bela Janoštíková

foto: Irina Silecká

14.11.2017 Den poezie – Labyrint světa

Pořad v rámci celorepublikového festivalu poezie pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR při příležitosti letošního výročí narození J. A. Komenského. Vystoupily spisovatelky Běla Janoštíková, Irina Silecká a Jarmila Hannah Čermáková.

foto: Irina Silecká

Plzeň: 20. 11. 2017 – Beseda s básnířkou a spisovatelkou Sylvou Fischerovou

20. 11. 2017 – Beseda s básnířkou a spisovatelkou Sylvou Fischerovou

Beseda proběhla v pondělí 20. 11. v Polanově síni Knihovny m. Plzně a zúčastnili se jí studenti 2. ročníku Střední průmyslové školy stavební v Plzni. Ti měli možnost poslechnout si ukázky z básnické i prozaické tvorby Sylvy Fischerové přímo v autorčině podání, ale dostali také příležitost nahlédnout do tvůrčího života skutečné, „živé“ spisovatelky. Beseda měla velmi příjemnou atmosféru, odpovědi paní Fischerové byly pro studenty inspirující a motivující. Účastníci besedy se stali také jedněmi z prvních posluchačů básní z nejnovější sbírky Sylvy Fischerové s názvem Světový orloj.

Petra Pekárková
Ústřední knihovna pro děti a mládež
Knihovna města Plzně, p. o.
B. Smetany 13

Den poezie – V korunách opadaných stromů

V pondělí 20.11. se DS Chodov připojil k celorepublikovému festivalu Den poezie. Tématem letošního ročníku byl Labyrint světa, my jsme téma lehce poupravili na Labyrint světa podzimu – V korunách opadaných stromů. Náš program zahrnoval především básně seniorů, které píší pro radost, anebo v rámci trénování paměti či literárních programů s důrazem na jazyk český. Verše klientů se skvěly v zrcadle básní o podzimu velkých básníků, jako jsou Toman, Seifert, Vrchlický, Suchý či Sládek. Mluvené slovo doplňovala hra na struny a zpěv lidových písní. Zpěvák Petr Horák zařadil i ukázku z díla B. Martinů z Otvírání studánek. K potěšení interpretů (Slávka Slivoňová, Hana Strejčková, Petr Horák) a přítomných autorů byla divácká účast bohatá. Domov pro seniory Chodov navštívili jak rodinní příslušníci, tak zájemci zdaleka. Příští poetické setkání nás tedy čeká s příchodem jara.

a zde je fotogalerie na stránkách domova: http://www.seniordomov.cz/fotogalerie/aktualni-fotografie/listopad-2017/den-poezie-v-korunach-opadanych-stromu

Hana Strejčková
DS Chodov a FysioART
www.seniordomov.cz

Beroun – Den poezie ve školní družině i klubu

Letošní ročník Den poezie je festival, kterého se mohou zúčastnit všichni, kteří chtějí po dobu dvou týdnů (12. 11. – 26. 11. 2017), oslavovat poezii způsobem, který si zvolí. Každým rokem se koná v mnoha městech celé České republiky. Tento den si již tradičně několik let připomíná i školní družina a školní klub na naší škole. Letošní 19. ročník nese název Labyrint světa a je inspirací významného českého učitele Jana Amose Komenského, od jehož narození uplynulo 425 let. Právě při této příležitosti si připomínáme narození Karla Hynka Máchy – 16. 11. 1810.

Naše školní družina i klub si tento den připomněly právě dnes, 27. 11. 2017. Po krátkém úvodním slově si připomínáme básníka Karla Hynka Máchu. Poté mají možnost dobrovolníci vystoupit a zarecitovat nám verše, které znají. Ovšem potom se již vrháme do soutěže skupin. Každá skupina dostává soutěžní arch, kde v první části doplňují slova do veršů, která chybí. Výběr slov je v závorce. Druhý úkol, který nás čeká, nám částečně dává prostor pro vlastní fantazii. Opět doplňujeme vynechaná slova, aby verše měly smysl a rýmovaly se. Třetím naším úkolem je složit básničku o zvířátku. Některé básničky byly opravdu krásné. Poslední úkol nám dal hodně práce. Obdrželi jsme rozstříhanou báseň, kterou jsme měli dát dohromady a alespoň 5 dětí se jí mělo naučit. Všechny úkoly se bodovaly a nakonec se vyhlásily výsledky. A jak to všechno dopadlo?

1. místo – 3. skupina – 34 bodů
2. místo – 1. skupina – 33 bodů
3. místo – 4. skupina – 26 bodů
4. místo – 2. skupina – 23 bodů

Vítězové obdrželi malou odměnu. 

Nejlepší báseň složila 3. skupina. 

Ježčí život

Na podzim si ježci hrají,
do listí se schovávají.
Na zimu se ukládají,
celou zimu prospinkají.
Až se vyspí do růžova,
máma řekne: „Hurá škola“.
Ve škole se ježci učí,
chytat hady a zlé myši.
Ke snídani snídají,
zlé hady a žížaly.

 

Dětské odpoledne k 25. výročí zapsaní Prahy na seznam světového dědictví UNESCO v Kinského zahradě

Dětské odpoledne k 25. výročí zapsání Prahy na seznam světového dědictví UNESCO v Kinského zahradě

V Kinského zahradě začalo dětské odpoledne ve 14 hodin. Zpočátku svítilo mladým návštěvníkům sluníčko, později se obloha zatáhla a venku bylo cítit prví mrazík. Každý účastník dětského odpoledne dostal do ruky bobkovník z Kinského zahrady. Jednou z verzí původu jména Smíchov je složenina smí-chovat (zvířátka) a tak dostal každý za splněný úkol na bobkovník barevný bobek. Za všechny bobky pak každý úspěšný soutěžící dostal pravou nádražáckou píšťalku.

Jednotlivá stanoviště se rozprostírala dole – před Letohrádkem Kinských a pak směrem do vrchu – kolem jezírka.

Spodní stanoviště:
Smíchovské nádraží
Přivezli jsme vlastnoručně udělaný vláček, do kterého si děti sedly. Od pana průvodčího (Martin Zborník) dostaly lístek a ten musely dojít pomyslně zaplatit k panu výpravčímu, Františkovi Zborníkovi, který měl kleštičky. Pokud si jdete pro lístek, co s sebou nesete? Přeci hromadu zavazadel! A tak každý dostal pět zavazadel (kluzkých pet lahví), se kterými musel spěchat k pokladně a pak zase zpět do vlaku.

Příroda
Anežka a Dana Zborníkovi s budkami na zádech hrály stromy. Daně koukal z ptačího otvoru budky drozd, Anežce lesní skřítek. Každý soutěžící přišel k poznávačce, kde byla semínka a pod každým semínkem malá dvířka s listem stromu, ze kterého spadla. Našli se šikulové, kteří nejen poznali kaštan, žalud atp., ale i akát, jehnědy břízy a jiná těžší semínka!

Sochařství François Auguste René Rodina
Od smrti slavného francouzského sochaře François Auguste René Rodine uplynulo letos 17. listopadu přesně 100 let. A tento slavný sochař měl  v roce 1902 svou pražskou výstavu v dřevěném pavilónu, který navrhl architekt Jan Kotěra pro Spolek výtvarných umělců Mánes. Zastávka měla dvě části. Lojzík Heinriche společně s tátou, Petulou Heinriche s příchozími dětmi velmi pečlivě navrhoval sochy jako skici na papír. Dále měly děti za úkol s paní spisovatelkou, Jarmilou Hannah Čermákovou inscenovat sochy – některé se na jedné nožce udržely, jiní zaujmuli jinou figuru. Zastávka byla umístěna před romantickým Letohrádkem Kinských a tak není divu, že zde bylo živo.

Horní stanoviště

Spisovatelé
Ke spisovatelům ze Smíchova vedla cestička vzhůru k jezírku. Na tomto pohádkovém stanovišti s dědem Vševědem a dalšími bytostmi, které mistrně zahráli Katarína a Jan Zbořilovi, hádali děti název pohádky, o kterou právě jde.  Bylo tu živo a děti se sem pak i vracely. Řada soutěžících uhodla některé pohádky ihned, někteří trošku váhali.  Za odměnu pak dostali omalovánky.

Kostel Svatého Václava
Obzvláště kluci si oblíbili toto stanoviště věnované kostelu Svatého Václava. Podle legendy sv. Ludmila dostala od sv. Metoděje při svém křtu společně s dalšími předměty potřebnými ke konání křesťanských bohoslužeb kovový obrázek, na kterém je vyobrazena Panna Maria s Ježíškem v náručí – později pojmenovaný Palladium země české.  Po zavraždění Sv.Václava 28. září  929 jeho pobočník Podiven s tímto obrázkem utíkal a než-li byl dopaden a zabit, zakopal jej do země. Objeven byl oráčen až za 250 let. V roce 1945 byl obrázek vystaven v kostele Sv. Václava. S Radanou Šatánkovou hledaly děti tento obrázek a hodně se při jeho hledání nasmály.

Smíchovské hraní
Posledním venkovním zastavením bylo Smíchovské hraní.  Jedna z pověstí říká, že Smíchov se jmenuje podle povolení smět chovat ovce a jiná domácí zvířátka na jeho stráních. Plyšový čuník, kozička, králík, slepice a jiná domácí zvířátka se na této zastávce vesele pásla, pasáčci Michal Loffer hrál na píšťalku a Michal Čagánek si s dětmi povídal o tom, co jedí a jak se chovají.

Divadlo Creatio a pohádka Červená Karkulka a detektivové
Po 16. hodině se místní kavárna Café v parku zaplnila dětmi. Sedělo se na židličkách i na dekách, poslouchalo a dívalo. Hru napsal Luboš Pavel podle pohádky O Karkulce a s ním ji velmi hezky hrála dcera, Natálie Pavlová. Dva detektivové Mydlík a Pidlík vyšetřovali, jak to vlastně doopravdy bylo s Červenou Karkulkou? Kam se poděl vlk a babička? Po hlasitém potlesku si mohly děti prohlédnout a případně i s sebou odnést  i další pohádkové knížky Luboše Pavla. Hra je k poslechu na youtube i tady www.lubospavel.cz

Z venku

 

Z divadla

Plakátek

Plakatek Kinskeho zahrada

foto: Petula Heinriche, Martin Zborník

22.11.2017 Poezie mezi vraty (Prachatice)

Srdečně zdravím z prachatické knihovny. Posílám pár fotografií ze včerejší akce Den poezie. Tuto akci pořádala Městská knihovna Prachatice ve spolupráci se Střední pedagogickou školou v Prachaticích. Studentky si pod vedením paní Mgr. Petry Sovové připravily krásné pásmo z poezie K.H. Máchy, K.J. Erbena, Jiřího Žáčka, Ivana Skály a mnohých dalších. Poezie byla zpestřena hudbou na kytarou a zpěvem. Čtení poezie přilákalo širokou veřejnost.

Ludmila Bicanová
Městská knihovna Prachatice

14.11.2017 Richard Kliment – výstava obrazů a grafik SPECULARE (Praha)

Richard Kliment – výstava obrazů a grafik SPECULARE

14.11. od 19.00. večer k výstavě:  – úvod na téma festivalu Den poezie  „Labyrint světa a ráj srdce J.A. Komenského“ Ladislav Čumba,  hudební překvapení Michal Hrubý,  v rámci večera vystoupila s koláží textů z díla J. A Komenského Eva Přibylová (rádio Classic)
Kavárna U Božího mlýna, Salmovská 2036/15, Praha 2

 

foto: Jitka Bařinová, Martin Fryč, Richard Kliment

Lidice: Křest knihy

Křest knihy

V sobotu odpoledne 25.11.2017, ožila Lidická galerie Památníku Lidice štěbetáním dětí z Masarykovy jubilejní základní školy Hřebeč. Přišly v doprovodu rodičů a dalších rodinných příslušníků, aby pokřtily knihu rýmovaček a básní, kterou napsaly a ilustrovaly.

Někteří malí autoři přednesli v hodinovém programu ukázky ze své tvorby. Písničkami podpořil jejich recitaci dětský soubor Hříbátka. Celý pořad sledovala také řada pedagogů a významných osobností kulturního i společenského života.

Jedinečný křest knihy proběhl v závěru pořadu, kdy zazněla optimistická skladba pro kytaru v podání Ing. Jana Paulíka (jednoho ze zakladatelů hudební skupiny KNEZAPLACENÍ). Citlivý hudební podkres  pak zvýraznil recitaci básně od J. Nohavici – Vlaštovky, v podání Ing. Františka Paulíka CSc., předsedy Smíšeného pěveckého sboru města Buštěhradu. Byl to právě on, kdo dětem pokřtil jejich originální  knihu s názvem „RÁJ  SRDCE“ a popřál splnění mnohých přání i hodně úspěchů v další literární tvorbě.

Pak už se děti mohly věnovat společně se svými rodiči edukačním programům, které pro ně byly připraveny v prostorách Mezinárodní dětské výtvarné výstavy.

Velké poděkování patří vedení Památníku Lidice v čele s paní ředitelkou Mgr. Martinou Lehmannovou, za poskytnutí reprezentativních prostor a za bezplatnou nabídku edukačních programů, které si děti mohly užít po slavnostním křtu. Děkujeme za vstřícné a vlídné přijetí v Lidické galerii.

Akce se účastnilo 120 osob.

foto, text: Anna Holeyšovská

Autorské čtení poezie pod věží kostela Sv. Jana Nepomuckého

V Nepomucké ulici v Praze stojí velmi hezký funkcionalistický kostel, dostavený v době 2. světové války. Díky pozvání pana faráře Zdeňka Loheliuse Klindery jsme se sešli ve farním sále na básnickém večeru. Se svými verši vystoupili básníci Jarmila Hannah Čermáková, Petula Heinriche, Aaen Jan Kratochvíl, Irina Silecká, Jaroslav Vokál, Martin Zborník, hrou na kytaru a vlastními texty proloží jednotlivá čtení spisovatel a písničkář, Michal Čagánek. Dále se přidal se svými verši dva další básníci – mimojiné pořadatel májové poezie na Petříně Ondřej Linhart a s dalšími velmi pěknými verši básník Dominik Eben.

Ve druhé půlce večera jsme nesmírně vděčni panu Plíškovi a jeho synovi za komentovanou prohlídku celého kostela, hru na varhany a na zvonkohru z dílny pana Plíška, která rozezněla vánočně celý prostor lodě. Pan Plíšek nás vzal i do 55 metrů vysoké věže kostela, odkud byl nádherný výhled do noční krajiny.

 

« 1 z 2 »

 

foto Martin Zborník, video Petula Heinriche

Autorské čtení povídek a čínské verše v Jindřišské věži

Autorské čtení povídek z Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz a dalších autorů
a čínské verše v Jindřišské věži, hudba: Jiří Šámal

Autorská čtení v podkroví pražské Jindřišské věže organizujeme každý měsíc, vyjma léta, od roku 2006. Večery uváděné Petulou Heinriche jsou kombinací autorské četby povídek a cestovatelské besedy se zajímavými cestovateli. Své povídky čtou autoři z kulturních magazínů Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz a další. Jsou otevřena četbě povídek z řad příchozí veřejnosti v rozsahu 1-2 stran A4 textu. Každý listopad se zapojujeme do festivalu Den poezie a zařazujeme mezi povídky i poezii.

V pondělí 20. listopadu celý pořad četby povídek příjemně proložil hudbou na hangdrum Jiří Šámal. Kdo tento unikátní nástroj ještě neznáte,můžete si Jirku poslechnout na http://bandzone.cz/jirkasamal Jirka vydal i pěkný CD, která u sebe mívá při svých vystoupeních.

Jako první četl svoji poezii básník Aaen Jan Kratochvíl. Po hudební vložce pak vystoupila se svou povídkou o muži se dvěma tvářemi a vztazích mimo jiné organizátorka festivalu Slovanské tradice, Irina Silecká. Paní Renata Novotná, která čte ve věži rovněž pravidelně,  s sebou přinesla veselou povídku o stravěJ Na to Petula Henriche uvedla čtoucího, Martin Zborníka s povídkou o jednom tajemném běžci, Stopař. Na závěr první části večera jsme se zasmáli díky povídce Pavla Skalického, O smolíkovi Pacholíkovi a jeho jelenu metrosexuálovi se zlatými parohyJ

Následovala krátká přestávka a poté cestování. Tentokrát mezi nás přišli díky pozvání agentury Educan.cz studenti z Číny – dozvěděli jsme se něco o jejich rodném Hainanu i o Číně jako takové. Studenti recitovali i své verše a mistrně i verše čínských básníků. Děkujeme za přípravu celé přednášky i jejich lektorce, Gábině Kořenské a dále pak též za organizaci druhé půky večera Lence Pacovské a Petře Vydrové-Pavlasové, kterým Educan.cz leží na bedrech.

Po tomto zajímavém a velmi příjemném večeru jsme se jako každý měsíc odebrali do restaurace Sharewood posedět.

« 1 z 2 »

(Martin Zborník)

16.11.2017 Oslava narozenin Karla Hynka Máchy na Petříně

Letošní oslava narozenin Karla Hynka Máchy na Petříně začala sehráním nejrůznějších osudů bez účasti některých každoročních básníků, se kterými se u památníků společně scházíváme. Počasí se utišilo a mezi prvními sem přišli náhodně studenti architektury, kteří nám s nástroji příjemně zahráli básně. Pak následoval přednes poezie příchozích básníků a básnířek. Zapili jsme Máchu vínem, rozsvítili mu svíčky u nohou a pak se dozvěděli, že dnes zemřel náš oblíbený písničkář, Wabi Daněk. Wabimu jsme podrželi minutku ticha, zatímco svičky a lampy pozlatily chodníky…

 

foto: MZ

Tam za vodou v rákosí

Kroužek mladých šikulů Mladý kutil se rozhodl pro tento den vyrobit sérii lodiček, které společně za tmy vypustil po vodní hladině. Původním plánovaným místem k vypuštění loďstva byl Motolský rybník. Vzhledem k tomu, že potemněl a sotva natekl po svém vypuštění, přivezli jsme obrovskou vanu k potoku na louce pod křižovatkou ulic Zahradníčkova a Brdlíkova a tu jsme vodou z potoka naplnili.

Prvním úkolem byla výroba majáčku, kterým si mladí kutílové a příchozí jejich kamarádi svítili. “Žába leze do bezu, já tam za ní polezu” – nám ale žáby naskákaly do vody. Proto je museli mladí žaborybáři nejdříve vylovit. Poté mohly být naše motorové čluny spuštěny na hladinu. Nejdříve jsme natáhli málo, ale sotva Vašík vyzkoušel natáhnout gumu pořádně, ostatní se přidali a lodě přejely vanu natotata. Výherce směl otevřít první poklad – želéčervy od rybáře a ty rozdat kamarádům. Foukalo a byla zima, přesto se mladí kutilové rozhodli posbírat z potoka vyskákané rybičky. V té tmě však zmizela i skříňka s druhým pokladem a tak dalo všem pořádnou práci tuto skříňku opět objevit. Hledali jsme v javorovém listí, v trávě, po břehu potoka – nakonec byla skříňka šťastně nalezena a na závěr v ní chycené želéryby snědeny.

foto: Dana Zborníková

Zahajovací večer festivalu Den poezie

Zahajovací večer mezinárodního básnického festivalu Den poezie se konal od 19 hodin – autorské čtení Miroslava Huptycha a přednáška profesora Jana Kumpery o Janu Amosu Komenském.

Součástí pořadu byla vernisáž grafických koláží Miroslava Huptycha v dolních prostorách Literární kavárny Řetězová, Řetězová 10, Praha 1.

foto: Lenka Hábltová

13.11.2017 Literární čtení účastníků festivalu Slovanské tradice, přednes veršů ze sbírek Iriny Silecké a J. H. Čermákové

V pondělí 13.11. 2017 proběhl v Dobré trafice na Újezdě ojedinělý pořad. Díky pozvání organizátorky mezinárodního festivalu Slovanské tradice, Iriny Silecké, jsme se totiž mohli setkat s jeho finalisty.  Díky Ljudmila Saltykové z Rjazani, Olze Borisové ze Samary a Irině Silecké byly verše mnohých českých básníků přeloženy do ruštiny a také zde zazněly.

Jak bylo v pozvánce uvedeno, večer patřil rovněž dvěma významným básnířkám – Jarmile Hannah Čermákové, která se pochlubila svou připravovanou sbírkou “Bosé je sólo” a Irině Silecké, které právě vyšla básnická sbírka “Pocity a osudy”.

Na večeru své verše dále přednesli Běla Janoštíková, Zita Malaníková, svými verši se také pochlubil a hrou na kytaru příjemně proložil večer Aaen Jan Kratochvíl a několik veršů pro děti přednesl Martin Zborník.