Tomáš Čada

Tomáš Čada (1985, Jihlava) – je redaktor Literárně-kulturního časopisu H_aluze a knižní edice H_aluze, občasný žurnalista, glosátor, recenzent, moderátor a (spolu)pořadatel kulturních akcí. Po tři roky se společně s básníkem Josefem Strakou podílel na programu Domu čtení v Praze. Od roku 2011 spolupracuje s mezinárodním festivalem Den poezie.
V opavském nakladatelství Perplex vydal sbírku Spodní patra (2013, ilustrace Antonín Handl).