Archiv rubriky: Fotogalerie

14.11.2014 Třebíč: PoetriaBlanka

K festivalu Den poezie jsme se v třebíčské knihovně připojili autorským čtením a besedou s třebíčskou rodačkou básnířkou Blankou Fišerovou.

Blanka Fišerová je nejen autorkou básní, ale také neúnavnou propagátorkou poezie a autorkou řady projektů podporujících poezii – od poetických setkání v kavárenském prostředí Poezie v barvách, přes scénická čtení Čteme v barvách až k netradičnímu zveřejňování poezie v rámci projektu Guerilla Poetring (básně v ulicích).

K účasti jsme vyzvali i další básníky, přičemž nakonec se přidaly dvě třebíčské autorky.

A nejen s Blankou Fišerovou jsme v tento den básnili i v třebíčských ulicích. Proběhl totiž  další Guerilla Poetring, což je akce, kterou Blanka Fišerová založila. Báseň si domů si tak domů mohli odnést nejen návštěvníci knihovny, ale také náhodní kolemjdoucí třeba na třebíčském náměstí, kde básně vylepovali studenti Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč.

Eva Bazalová
Městská knihovna v Třebíči

Žatec: Den poezie “Přes Krakovec do Kostnice”

Dopolední besedy žáků a učitelů literatury a dějepisu proběhly v aule školy 21. 11. pod názvem „Přes Krakovec do Kostnice“. Nešlo v nich ovšem jen o pouhopouhé vylíčení strastiplné životní pouti Jana Husa, ale hlavně o přiblížení konkrétních básní, jež se rozmanitým způsobem zaobírají Osobností Mistra Jana. Prostě příjemně strávené dopoledne pro všechny zúčastněné!

Zdeněk Müller
SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec

Den poezie v Městské knihovně Chodov

Den poezie v Městské knihovně Chodov, Staroměstská 55, 357 35 Chodov

 

Dana Urbanová

 

18.-21.11.2014 Kamenice nad Lipou: Rýmovačky se zvířátky

Od 18. do 21. listopadu probíhaly v dětském oddělení knihovny interaktivní besedy pro děti z mateřské školy, pro prvňáčky a žáky druhých tříd.

Děti tvořily rýmy, hledaly obrázky k říkankám, doplňovaly rýmy k připraveným soutěžím. Nejmenší děti vybarvovaly obrázky s nejoblíbenější říkankou a učily se lidová říkadla se zvířecí tématikou podle Josefa Lady.

Po dobu dnů poezie probíhala výstavka knih pro děti. Ve výpůjční době si čtenáři v knihovně hráli na rýmy.
V rámci výuky se Dne poezie zúčastnilo téměř 200 dětí.

Marie Zbudilová
knihovnice dětského oddělení
Městská knihovna Kamenice nad Lipou

17.11.2014 Fulnek: Četba zakázaných básníků v Komenského kavárně ve Fulneku

17.-21.11.2014 Barevný podzim s poezií
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek + Komenského kavárna, Sborová 81, Fulnek, Masarykova 423, 742 45 Fulnek

Celotýdenní projekt napříč všemi předměty a třídami, zaměřený na hrátky s poezií – skládání básní a doplnění chybějících slov v textu, vlastní tvorba, ilustrovaná poezie, dramatizace básní,…

Projekt vyvrcholí v pondělí 17.11. v Komenského kavárně ve Fulneku poetickým večerem s názvem Řezaná poezie, kde návštěvníky čeká poetický nářez v doprovodu hudby.

 

Foto z Komenského kavárny: Eva Kapolková

 

12.11.2014 Litoměřice: Cool básnění

ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, 412 01  Litoměřice 4

Všechny nás to moc bavilo, děti skládaly básně vlastní a vytvářely koláže z obrázků nebo koláž z textů, které si vybraly. Potom jsme u čaje a moučníku básně recitovali a hodnotili, vítězové dostali odměnu. Vyhlásili jsme i celoškolní kolo soutěže o nejkrásnější báseň, i to se setkalo se zájmem dětí. Nakonec jsme Dni poezie věnovali  celý minulý týden.

 Hana Doudová

12.11.2014 Pardubické poetické setkání

Přehlídky se zúčastnilo celkem 32 recitátorů. Porota, ve které zasedli režisérka Hana Kofránková, Jana Trojanová a herec Josef Pejchal, hodnotila výkony mladých recitátorů velmi kladně. Po přehlídce následoval rozborový seminář, o který byl značný zájem.

Celé setkání probíhalo v kamarádském duchu.

 

 

Výsledková listina – 2014

 

Hana Cihlová
Krajská knihovna v Pardubicích
odd. regionálních a kulturních služeb

 

20.11.2014 Valašské Meziříčí: Dadaistické dopoledne

    Podle vžitých představ časné ráno umělecké tvorbě příliš nepřeje, Múzy si rády zdřímnou přinejmenším do oběda. Že tomu nemusí být vždycky tak, dokázali studenti meziříčského gymnázia a děti z MŠ Krhová, když se jednoho čtvrtečního dopoledne setkali na společné literárně-výtvarné dílně. Nesešli se jako obvykle ve školních lavicích, ale protože se jednalo o akci v rámci Dne poezie,  v útulném prostředí čítárny místní městské knihovny.

    Řezaná poezie, téma letošního ročníku, a děti předškolního věku, to zdánlivě nejde dohromady. Řezat… stříhat… skládat do nečekaných souvislostí…bavit se… je přece dadaismus! A tak školkáči pod vedením starších kamarádů nejdřív z gruntu přepsali pohádky a pak ze svých popletených příběhů vytvořili opravdu pořádně zamotané umělecké dílo.

Marie Dufková

21.11.2014 Frýdek-Místek: 18:30h Kabinet lašských básní a písní

Městská knihovna Frýdek-Místek,  Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek, část Frýdek

Pořad z děl známých lašských autorů v podání Radany Šatánkové a lašského krále Zdeni Viluše I. s jeho družinou – Michaela Krulikovská, Jana Krulikovská, Milan Zbořil a další.
Zazní tradiční básně od Františky Pituchové, Olgy Tlučkové, Františka Směji, ale také nové, rovněž v laštině, od R. Šatánkové.
Pohodovou atmosféru v krásných prostorách frýdecké knihovny navodí i písně, které si můžete s lašskou družinou zazpívat, na kytaru zahraje Milan Zbořil.
Akce je určena široké veřejnosti – též všem těm, kteří se s lašským nářečím chtějí seznámit, anebo si je připomenout…

 

 

foto: Radana Šatánková

 

3+1, to má říz”, pondělí 10.11. v Praze, Klub Jiný kafe

Jiný kafe, Táboritská 9, 130 00 Praha 3-Žižkov

Pořad, ve kterém vystoupí herečky, básnířky, hudební skladatel a klavírista, též básník v jedné osobě.
Těšit se můžete na Evu Horkou, Hanu Müllerovou, Radanu Šatánkovou a Jakuba Zahradníka.
To vše v příjemném prostředí podniku JINÝ KAFE!
Vystupují:
Eva Horká, Hana Müllerová, Radana Šatánková a Jakub Zahradník

 

 

 foto: Radana Šatánková

 

 

25.11.2014 Praha: Oslava 15. narozenin vzniku Totemu

Oslava 15. narozenin vzniku kulturního magazínu Totem.cz se konala tradičně v příjemném prostředí kavárny a knihkupectví FRA. Večer uváděl šéfredaktor Totemu Jan Zbořil (na Totemu publikuje jako Šedé), něco o Totemu krátce řekl Martin Zborník  (na Totemu publikuje jako Martin) a uslyšeli verše kromě obou zmíněných vystupujících i Evy Košinské, Jonáše Hájka, Ladislava Zedníka  (na Totemu publikuje jako Egil) a Josefa Straky. Po čtení, které skončilo krátce před 9 hodinou večerní jsme se všichni sešli u fotografií, vína a unětického piva.

21.11.2014 Sedlčany: Poetický občasník

Během pátečního odpoledne se představil klub Literární prádelna se scénickým čtením na knížku Petry Dvořákové „Julie mezi slovy“ a recitací veršů z knihy Daniela Heviera „Vánoční pošta“. Děti z Klubu pod vedením knihovnice Jany Roškotové zapojily do svých rozcviček k hraní a mluvení i diváky, aby si odpoledne užili se vším všudy.  Následně všichni, kteří se na občasníku sešli, psali básně brkem namočeným v inkoustu. Ti menší, kteří ještě psát neumí, kreslili brkem alespoň obrázky. Básničky i obrázky rozdáme seniorům v místním Domově a také pacientům Léčebny dlouhodobě nemocných v sedlčanské nemocnici.

Alena Budková
Městská knihovna Sedlčany, Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany

 

22.11.2014 19:00h Praha: Vodník – česká premiéra lužickosrbského avantgardního dramatu

Klub Paliárka, U Paliárky 7, 150 00 Praha 5

 Tom je obyčejný lužickosrbský pankáč. Má spory s matkou, nikdo mu nerozumí, jeho bejvalka ho nechce, nemůže dělat muziku, jakou chce, má velmi rád starou tetu Lenku. Moderní freska o vztahu mládí a stáří a o hledání ideálu v troskách.
Hraje divadelní spolek Nepřijatelní, režie Petr Smyczek, hudba Silvie Morasten.

 

 

Foto: Petula Heinriche

 

23.11.2014 15:00h Praha: Do kavárny! Juliš, Continental nebo Metro?

Sraz:  Můstek, Na Příkopě 1 (před New Yorker)
Společenský život česko-německé bohémy meziválečné Prahy na místech, kde se odehrával . Komentovaná procházka s historičkou umění Evou Bendovou zakončená v kavárně s básněmi Víta Janoty. Součást projektu Praha sdílená a rozdělená Multikulturního centra Praha.

 

Foto: Petula Heinriche

 

 

22.11.2014 18:00 Praha: 80. léta v poezii

Dejvická nádražka, Václavkova 1, 160 00 Praha 6

Dejvická nádražka, za jejíž organizaci je prvně na místě poděkovat Zdeňku Cardovi, byla plná.  Pořad po celý večer příjemně uváděl Josef Straka, který pozval a uvedl básníky Ewarda Murrera, Petra Pazderu Payna a Luďka Markse, dále pak básníka a hudebníka Davida Cajthamla a básnířku a prozaičku Svatavu Antošovou.
Po krátké přestávce všechny rozproudila kapela Cumprum, po kapele nastoupil s geneální kytarou Karel Kavlík.

 

 

foto: Martin Zborník

20.11.2014 Praha: Autorské čtení Iriny Silecké

20.11. 19,00 Café Jiný kafe, Táboritská 9, Žižkov- Praha 3

 

 

 

 

20.11.2014 19:00h Praha: Poezie na provázku

Dobrá trafika, Újezd 37, 110 00 Praha 1

Dnešní večer byl zahájen básní Karla Hynka Máchy Máj v mistrovském podání prvního hosta večera, básníka Mirka Kováříka. Mirek Kovářík přednesl v půlce večera básně Jiřího Ortena a na večer zakončil poetickým přednesem básní Václava Hraběte. Se zajímavostmi o životě nejen Karla Hynka Máchy přišla a četla ze své knihy “Utajené životy slavných Čechů” Martina Bittnerová. O večeru jsme mohli slyšet četbu ze sbírek Michala Čagánka, který k nám přijel až z Nezdenic, veselé básně Petuly Heinriche, úryvky ze sbírek a hudbu Aaena Jana Kratochvíla a básně ze sbírky Na zápraží od Martina Zborníka.

 

 

foto: Martin Zborník

19.11.2014 19:00 Praha: Večer Svazu ruskojazyčných spisovatelů v ČR

Krásný ztráty,  Náprstkova 10, 110 00 Praha 1

 

Dnešní program patřil dvěma básnířkám – své sonety četla básnířka Leyla Džafarová, publikující pod poetickým psevdonymem Leyla Begim.

Večer příjemně uváděla a pak četla ze své tvorby Natalija Volková.

 

Buštěhrad: Slavnostní zakončení festivalu Den poezie

Školní družina při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad a ZUŠ Buštěhrad

V pozdních odpoledních hodinách byl zahájen program s autorskými básněmi, jejich recitací a ukázkami recitace básní od významných básníků. Originalita dětské tvorby, ale i bezprostřední a upřímná doprovodná slovní vyjádření malých tvůrců, mnohokrát rozjasnila tváře všech přítomných. Sál ZUŠ Buštěhrad byl jako vždy zcela zaplněn vděčnými posluchači.

V úvodu zarecitovala svoji vítěznou báseň finalistka Ležáckého veršování, Christianne Mašková, která se v celorebublikové přehlídce umístila zaslouženě na druhém místě. Pak už se střídala autorská poetická část, ve které děti přednesly své básně s hudební částí. V podání žáků ze souboru Duha, zazněly zhudebnělé básně, veselé a optimistické, které podtrhly příjemnou atmosféru.  Na housle doprovodil zpěváčky Václav Zelo, žák třetí třídy a na akordeon Mgr. Emil Červený.

Tentokrát v sálu usedli i zcela neznámí hosté a posluchači, což nás všechny velice potěšilo. Je to znamení, že naše čtvrté zapojení do celorepublikového poetického festivalu, mělo dobrou propagaci a zřejmě i programovou nabídku, která dokázala oslovit, přitáhnout a potěšit nejen rodinné příslušníky. Je to velký závazek do let příštích.

 Anna Holeyšovská

 

 

18.11.2014 Praha: Autorské čtení poetických povídek a beseda o Kanadě v Jindřišské věži

Autorská čtení povídek z kulturních magazínů Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz a dalších autorů se konají jednou měsíčně v podkroví pražské Jindřišské věže. Jen jednou ročně se ku poctě festivalu Den poezie ve věži čtou o tomto večeru také básně a celý program je věnován poetickým povídkám.

Po úvodním slovu Petuly Heinriche jsme mohli vyslechnout verše Aaena Jana Kratochvíla a Michala Čagánka, poslechli jsme si další z oblíbených poetických rodinných povídek Lenky Hábltové a z paměti povídku o své výpravě po Kanadě řekl Josef Drlík. Hudebním doprovodem nám byli písně a hra na kytaru v podání Michala Čagánka.

Ve druhé půlce večera jsme se vypravili prostřednictvím poutavé besedy a promítání do Kanady společně s cestovatelkou večera, Lenkou Neudertovou.

Po večeru se většina přítomných odebrala do blízké Tlusté koaly.

Foto, text: Martin Zborník

13.11.2014 Ústí nad Labem: Jen pro ten dnešní den býti básníkem!

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Keplerova 7, 40 007 Ústí nad Labem

Občanské sdružení Společnost poezie každoročně pořádá na počest narození Karla Hynka Máchy festival Den poezie, který se odehrává v desítkách měst celé České republiky. Naše škola se k festivalu připojila jako jediná v Ústí nad Labem a 13. 11. 2014 uspořádala projektový den s názvem Jen pro ten dnešní den býti básníkem!

Žáci všech ročníků oboru aranžér připravili podle pokynů učitelů českého jazyka a literatury úkoly. Pod vedením paní učitelky Rampouchové krásně napsali básně a nakreslili portréty básníků. Žáci studijních oborů k nim poté doplňovali správné názvy či chybějící slova a přiřazovali správná jména. Samozřejmě nechyběla soutěž v recitaci, ve které zvítězil Petr Barnat ze třídy 2GE, ani poslech zhudebněných básní.

Žákům i učitelům se akce moc líbila a už se těší na příští ročník festivalu.

 

 

14.11.2014 Den poezie ve Frýdlantě n./O.

Na schůzce Literárního klubu Petra Bezruče oslavili Den poezie v pátek 14.11.2014, a to básněmi svých členů, které byly jimi předneseny z právě vydaného almanachu Den poezie 2013, 2014 v Pobeskydí. Dvanáct literátů představilo téma „Řezané poezie“ ve dvaceti dvou básních a devíti aforizmech. Každý „řezané“ téma pojal po svém, originálně, sešla se zde směsice veršů, jež jistě oslovila mnohé z přítomných.

Setkání bylo doplněno informacemi o Bohumilu Hrabalovi i Jiřím Kolářovi, literáti měli radost i ze zaslaných propagačních materiálů od společnosti Den Poezie. Děkujeme organizátorům za pořádání této jistě smysluplné celostátní akce. Už nyní se těšíme na téma pro příští rok.

                                                                             Dajana Zápalková, předsedkyně LKPB

17.11.2014 Praha: Na svobodných vlnách, (A)void

(A)void Floating Gallery, Praha – Výtoň, pražská náplavka

Básnický maratón proběhl v kamny vyhřátém podpalubí lodi (A)void. O hudební doprovod se postaralo trio jazzmanů ve složení Matyáš Míka, Tomáš Míka a Vít Janota. Představení uváděl Josef Straka. Venku mírně poprchávalo.

Vystoupila řada známých českých básníků –  Jiří Dědeček, Sylva Fischerová, Jan Nemček, Kristýna Montagová a Justin Quinn (Irsko) – jehož překlady poezie do českého jazyka četl Josef Hrdlička.

 

foto: Martin Zborník

20.11.2014 Valašské Meziříčí. Dadaistické odpoledne

Na valašskomeziříčském gymnáziu zahájila výprava do učebny biologie za živými za strašilkami, mnohonožkami a jinými nestvůrami.

A pak začala vlastní tvorba – stříhání, lepení, psaní, samozřejmě bylo nutno vydatně posvačit –  a výsledkem pak bylo naprosté přepsání přírodovědných učebnic, fantastická zoologie.

Marie Dufková

 

16.11.2014 Praha: Oslava narozenin Karla Hynka Máchy na Petříně

Jako tradičně se sešli všichni, kteří mají rádi poezii, k oslavě narozenin Karla Hynka Máchy u jeho sochy na pražském Petříně. Narozdíl od ostatních let bylo poměrně teplo, nebe plné hvězd, jediný měsíc nevycházel. Zapálili jsme básníku svíčky, přednesli své verše a zapili oslavence vínem.

 

 

(foto Alois Henriche a Martin Zborník)

12.11.2014 Příbram: Náš první společný večer s růží

Dne 12. 11. 2014 se ve waldorfské škole konal „Večer s růží“. Po třídních schůzkách jsme se s rodiči sešli v 11. třídě, která již byla připravena, občerstvení bylo nachystané a všichni čekali jen na náš přednes básní. Rodiče byli velice zvědaví a natěšení na naše výstupy a nervozita byla znát. Přednesli jsme své básně a úvahy. Zadané téma bylo Podzim, ale každý jsme to pojali po svém. Večer byl zajímavý a příjemný pro všechny. Naše básně byli velice hezké, ale růži vyhrála Anna Marie Čechová. Večer jsme zakončili zpěvem a poté se pomalu rozešli s příjemným pocitem.

Podle nás to byl skvělý večer a těšíme se na příště. Chceme poděkovat pí.uč. Machutové, která vše zařídila a zorganizovala a byla Nám velikou podporou!

Děkujeme. 10. třída waldorfského lycea

 

PhDr. Iveta Machutová

11. 11. 2014 Příbram: Reflexe na večer s růží

Waldorfská škola Příbram –  základní škola a střední škola, Hornická 327, 260 01 Příbram 260 01

Už jsme vychytali, že náš literární večer musí být po třídní schůzce, takže lidí přišlo celkem hodně. Občerstvení bylo výborné, musíme maminkám poděkovat!

Rozdali jsme losovací papírky, paní učitelka měla úvodní řeč a potom jsme jeden po druhém přečetli svou báseň. Při čtení všichni poslouchali, ani nedutali. Nervozita se dostavila u každého, ale uteklo to jako voda. Než jsme se stihli rozkoukat, všechny básně byly přečtené a museli jsme se rozhodnout, komu dáme svůj hlas. Bylo to těžké, a proto jsme měli dva vítěze, ale jen jednu růži. Rozhodli jsme, že básně přečtou ještě jednou, abychom si je připomněli a určili jednoho vítěze. Růži si nakonec zaslouženě odnesl Šimon se svou básní Temnota.

Už teď se všichni těšíme na další večer, posezení s rodiči, s učiteli, se známými a kamarády u dobrého občerstvení.

PhDr. Iveta Machutová

13.11.2014 18:00h Valašské Meziříčí: Řezaná poezie

Schlattauerova kavárna/Moravská gobelínová manufaktura Husova 4,  75701 Valašské Meziříčí

Ve Schlattauerově kavárně při Moravské gobelinové manufaktuře je vlídně – však je to také oblíbené místo setkávání milovníků výtvarného umění, hudby i literatury všech věkových kategorií. Ve čtvrtek 13. listopadu se zde v rámci Dne poezie sešla zdánlivě nesourodá společnost: studenti valašskomeziříčského gymnázia nastudovali Zelené švestky a Staromilství, futuristickodadaistické skeče, s nimiž skvěle ladila metalová skupina
Secrets of Separation (báječně jí to šlapalo a vlastní skladby zněly skoro dadaisticky), a po manifestu O lásce a o lásce hořké se všichni přítomní pustili do vlastní umělecké tvorby. Někteří vystoupili s prezentací textu přímo na místě, jiní upřednostnili publikovat své dílo na výstavě, která je krátkodobě umístěna ve vestibulu gymnázia.

Marie Dufková

15.11.2014 Nechvalice u Sedlčan: Setkání básníků

Přijeli nadšenci až z Liberce

Nechvalice – Již třetí setkání básníků v rámci Festivalu české a mezinárodní poezie po celé České republice proběhlo letos v sobotu 15. listopadu na jih od Sedlčan od deseti dopoledne, skončilo až v pozdních večerních hodinách. Zavítalo sice méně zájemců než v minulém roce, ale nejvzdálenější hosté, manželé Renata a Miroslav Wachovi, přijeli až z Liberce.

V Nechvalicích se objevil i literární kritik František Cihlář, žák spisovatele a vysokoškolského věhlasného pedagoga Vladimíra Binara. Podporu této literární akci vyjádřila i pražská prozaička a rovněž básnířka Františka Vrbenská, pár pozdravných vět poslal všem zúčastněným známý propagátor české poezie Mirek Kovářík z Prahy, jenž nejednou recitoval tvorbu slavných českých básníků v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech. Všichni zúčastnění literáti se shodli na tom, že poezie, nejenom ta psaná v povinných školních čítankách, se nechá najít v naprosto běžných věcech kolem nás.

Vladimír Stibor

12.12.2014 Plzenští veršotepci

    Ve středu 12. 11. 2014 se v Polanově síni v Plzni konal literární večer, jenž sdílel název s nově zformovanou básnickou skupinou „Plzeňští veršotepci“. Tvůrčí studenti a absolventi Západočeské univerzity, pod záštitou Katedry českého jazyka Fakulty pedagogické, dali texty dohromady, a v rámci festivalu Den poezie se rozhodli některé své básně představit kritickému uchu laskavého posluchače.

    Ve dvou přibližně půlhodinových sekcích oddělených krátkou přestávkou se postupně představilo pět mladých básníků a básnířek: Helena Mašková, Kristýna Soutnerová, Hana Šrámková, Markéta Zvolánková a Filip Koryta. Ti přednesli, v případě úspěšného člena hudební skupiny Glajstr duo Filipa Koryty také zazpívali, své texty.

    Inspiraci Plzeňští veršotepci nacházejí každý den, ať už ve školních lavicích, v přírodě, v ulicích nebo v labyrintu mezilidských vtahů. Rozpoložení, při němž jednotlivci tvoří, se liší. Někteří potřebují doslova trpět, aby k nim zavítala poezie. Jiní nacházejí múzu v kráse okamžiku a někteří v kráse ženské. Každopádně doufají, že ve svých šuplících, někteří již i mezi básněmi publikovanými, našli takové ukázky, které o nich a jejich poetice napověděly.

    Nelze také opomenout hudební doprovod, jenž zajišťoval talentovaný a vždy originální Zdeněk Mihulka. Ten jednotlivé básně doplňoval krátkými melodie, jež svých duchem korespondovaly s posláním textů, zároveň ponechávaly posluchačům více času pro vlastní interpretaci.

    Kromě autorského čtení diváky čekal znalostní kvíz ze života Bohumila Hrabala spojený s výstavou citátů významného českého spisovatele, od jehož narození letos uplynulo již celých sto let. O přestávce byly rovněž k dispozici podrobnější informace týkající se festivalu Den poezie. Pro mlsné jazýčky organizátoři připravili drobné občerstvení.

   Večer se setkal s velkým ohlasem jak z řad publika, tak mezi odborníky, kteří projevili zájem na tom, aby studenti ve svém snažení neustali.

   Doufáme, že pořady Plzeňských veršotepců mají svou budoucnost, například zase za rok.

Markéta Zvolánková

14.11.2014 15:00 Sedlčany: Tanec je poezie beze slov

V knihovně vystoupily děti, které navštěvují taneční obor Základní umělecké školy v Sedlčanech pod vedením Mirky Vavříkové. Choreografie tance byla vytvořena na téma letošního festivalu a konkrétně děti předvedly variace na téma zemětřesení a vlnobití. Pukání země, rozšiřující se prasklina, dunění kamenů a vše v souladu s hudbou – tišší, hutnější, drásavější až ke zklidnění. V případě vody se z malých vlnek staly větší, nebezpečnější, rychlejší a ničivé až po pozvolné ztišení… Diváků se sice sešlo méně, ale nijak to neumenšilo jejich zážitek z tance. Tanec k poezii patří a tradiční vystoupení v rámci festivalu Den poezie u nás v knihovně také.

Alena Budková, Městská knihovna Sedlčany

Sedlčany a řezaná poezie

Alena Budková, Městská knihovna Sedlčany

15.11.2014 17:00h Praha: Kubánský ples básníků

Angelo-salsa klub, Františka Křížka 25, 170 00 Praha 7

Večer věnovaný nejen kubánské poezii a hudbě se vydařil. Díky tanečnímu mistru Salsy, Angelu Repilado, jsme uslyšeli nejen kubánskou poezii, ale také řadu zajímavostí o Kubě a kubánské hudbě včetně vzpomínky na Angela dědečka, mimo jiné i zakladatele skupiny Buena Vista Social Club.

V první půlce večera, kterou uvedl Martin Zborník, vystoupila celá řada básníků.  Jarmila Hannah Čermáková, Natalia Volkova, Aaen Jan Kratochvíl, Michal Čagánek,  Petula Heinriche, Irina Silecká a Martin Zborník.

Po krátké přestávce jsme se vydali o patro níže, kde již měli připraveno své akrobatické scénické taneční vystoupení dva hosté večera,  Tereza Weinlichová a Dominik Procházka.

Na závěr Angelo uspořádal společně se svou partnerkou Lenkou, kterým oběma děkujeme za pozvání do zdejšího Casa Angelo, pro všechny výuku Salsy.

 

 

Foto: Alois Heinriche a Martin Zborník

14.11.2014 19:00h Poezie potmě

Art space, Řetězová 7, 110 00 Praha 1

Po krátkém úvodním slovu následovalo hudební zastavení na hangdrum Jirky Šámala, který celý večer příjemně prokládal skladbami na tento bezesporu zajímavý švýcarský nástroj. V publiku nakonec nestačily židle a tak někteří museli stát si sedět na zemi. Prvním vystupujícím, který zároveň i uvedl další dva básníky, byl zakladatel a ředitel sdružení pro podporu nejen nevidomých Okamžik, pan Miroslav Michálek. Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí ze světa nevidomých, dále pak i řadu informací o Okamžiku (mimochodem, kdo budete mít zájem se na stránky Okamžiku podívat, jejich adresa je www.okamzik.cz). Následoval přednes humorných veršů pana Michálka a následně povídka o světě nevidomého člověka od pana Michálka, kterou přečetla jeho žena, paní Michálková.
Po hudební vložce od paní Milady Karez, díky které jsme směli být dnes v klubu Art-space, následovala další vystupující básnířka – paní Delicie Nerková. Její verše četla mistrovsky dvojice Radana Šatánková a Jan Pellar.
Po písni Jirky Šámala jsme uslyšeli moc příjemné a propracované verše básníka Petra Hakena z Okamžiku.  Přednesl je Martin Zborník.
Na závěr jsme uslyšeli nejdříve poezii Emmy Šárové a poté i vlastní poezii Radany Šatánkové!

 

 

Foto: Martin Zborník

13.11.2014 Buštěhrad: Návštěva seniorů z Domova s pečovatelskou službou Buštěhrad

Návštěva seniorů z Domova s pečovatelskou službou Buštěhrad proběhla v tvůrčí a optimistické atmosféře 13.11.2014 ve školní družině při ZŠ Oty Pavla Buštěhrad. Verše a rýmovačky, které vznikaly, budou i tentokrát zařazeny do další knihy autorských dětských básní. Křest se uskuteční 20.11.2014 od 17:00 hodin ve společenském sálu ZUŠ Buštěhrad za účasti rodičů, významných hostů a široké veřejnosti.

Anna Holeyšovská

 

 

13.11.2014 Praha: Česko-skandinávský večer

V kavárně Liberál se dnes sešla trojice básníků, kteří mají k severské literatuře hodně co říci. Celým pořadem provázel Michal Švec, který předsedá Skandinávskému domu. Poutavě vyprávěl o současné finské literární scéně – o autorských čteních na severu, o internetových proudech v severské poezii i o jejích současných směrech.  Na klavír celý večer příjemně švédskými a finskými písněmi prokládala Silvia Morasten. Se svými překlady severské poezie, se svou poezií i s řadou zajímavostí o finské poezii vystoupila třetí vystupující, Jitka Hanušová.

 

Foto: Martin Zborník

12.11.2013 Praha: Československo-rumunský večer v Liberálu

Dnešní večer proběhl v přátelském prostředí pražské kavárny Liberál.  Měli jsme tu čest na večer pozvat tři hosty. Patřil  rumunské autorce Kristě Szöcz, slovenské básnířce Renatě Berkyové a českému básníku Janu Zbořilovi. Kristu mohli diváci Dne poezie slyšet o den dříve v Liberci. Své lyrické verše přednesla autorka v rumunštině, poté byly básně čteny ve velmi zdařilém překladu paní Mariíí Valentovou. Renata Berkyová s sebou tentokrát přinesla příjemnou vánoční povídku. Třetím čtoucím byl Jan Zbořil, který s sebou přinesl řadu nových básní, publikovaných v řadě literárních časopisů i médií. Večer byl uváděn Martinem Zborníkem.

 

 

Martin Zborník

 

10.11.2014 Buštěhrad – Tvůrčí dílna

Školní družina při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad a ZUŠ Buštěhrad, Tyršova 77,  273 43 Buštěhrad

Tvořivé psaní spojené s výtvarnou dílnou ve školní družině Děti, společně s rodiči a seniory.

 

Anna Holeyšovská

11.11.2014 Jičín „Za císaře pána …“

V úterním podvečeru 11.listopadu 2014 se v Knihovně Václava Čtvrtka uskutečnilo literárně – hudební pásmo „Za císaře pána …,“ ve kterém vystoupilo sdružení regionálních autorů DIV a skupina „Ze šuplíku“.

Jičínské zastavení v rámci Dne poezie bylo jubilejní, desáté. Poprvé se jičínští autoři představili v roce 2005.

Letos věnovali svůj program 100.výročí 1.světové války. V úvodu si dvojice průvodců (Dana Beranová a Václav Franc) zahrála na Švejka a paní Müllerovou, aby připomněla „že nám zabili Ferdinanda“.

Program dále v krátkém shrnutí připomněl v každém roce významné události války, následovala tvorba jičínských literátů, např. vzpomínky na dědečka Václava France, který bojoval na ruské frontě, očima jeho vnuka (Václav Franc, Dana Beranová, Ilona Pluhařová a Eva Jebavá), ale i protiválečná poezie Fráni Šrámka či připomenutí románu Ericha Marii Remarqua Na západní frontě klid.

Jednotlivé válečné  roky byly hudebně předěleny autorskými písněmi skupiny Ze šuplíku a lidovými písněmi s vojenskou tematikou. Ony písně (např. Jdou vojáci jdou, Náchodský zámeček, Boleslav, Boleslav, překrásné město …) provázely vojáky do zákopů a připomínaly jim opuštěné domovy, kam se už řada z nich nikdy nevrátila. Potěšitelné bylo, že se ke zpěvu (Dana Beranová a Hynek Beran) přidali i diváci.

Dále zazněly materiály ze vzpomínek pamětníků (Eva Jebavá) a na závěr dramatizace povídky Václava France Modlitba pro Jovanku.

Zdařilý program byl věnován všem obětem „Velké“ války.

Václav Franc

10.11.2014 Kutná Hora, Společně

Městská knihovna Kutná Hora, Husova 145, 284 01 Kutná Hora

V pondělí 10.11.2014 v 19hod. byl v Městské knihovně v Kutné Hoře zahájen festival Den poezie projektem Společně. Jeho základem je spojení čtyř originálních tvůrců, kteří se věnují svým uměleckým koníčkům – Michal Cetkovský malbě, kresbě a designu motorek, Dušan Lapáček hudbě, Cyril Malík kreslení komiksů a Jan Morávek tvorbě básní. Jejich recitace se ujal kutnohorský herec Miroslav Štrobl. Večerem provázela novinářka Dana Čermáková, která si mezi recitací a hudebním doprovodem povídala se všemi tvůrci. Příjemný večer s poezií se protáhl do příjemného večera s přáteli a všem zúčastněným za to patří velký dík.

Martina Bičíková

10.11.2014 Sedlčany: Lampiónový průvod

Už od knihovny jsme vyšli v hojném počtu s doprovodem Městské policie, která nám pomáhala hladce projít městem. Z bočních uliček se k nám přidávali další účastníci a v cíli na nás někteří čekali, takže v parčíku Pod Duby nás nakonec bylo 90 a vypadali jsme jako hejno světlušek. Program „U Chovatelů“ byl řezaný – část pro dospělé, část pro děti. S kytarou vystoupil místní muzikant Martin Pešek, který umí zahrát kdeco. S dětmi jsme zvládli Kolo, kolo mlýnské, kde si v jedné části říkanky musíte vzít i hoblík a pilku, takže došlo i na symbolické řezání. Řízné pohyby jsme předvedli i při Zlaté bráně a při jízdě vlakem za doprovodu písničky Jede, jede mašinka. Martin hrál k poslechu i pro dospělé a představil i svou vlastní tvorbu.  Z některých dětí se staly Martinovi fanoušci a ti křepčili před pódiem, točili se a tleskali sobě i jemu. Konkrétní řezání tohoto večera se odehrálo pouze na buřtech, které jsme museli naříznout, aby se pěkně propekli – chléb už jsme měli naštěstí nařezaný. Vše se odehrávalo v duchu soudržném, poetickém a hravém. S celou akcí nám pomohl Klub nezávislé kultury, který je v tomto případě tradičním partnerem knihovny a je nepostradatelný v případě zvučení, svícení, vytváření pohody a udržování ohýnku na opékání buřtíků.

Alena Budková, Městská knihovna Sedlčany

10.11.2014 19:00 Finalisté mezinárodního festivalu Slovanské tradice, poezie orientu

Provincie bratří Františkánů, Konvent u kostela Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1

Měli jsme tu čest v Praze přivítat  finalisty mezinárodního festivalu Slovanské tradice, kteří vystoupili na večeru se svými verši, včetně organizátorky festivalu, Iriny Silecké.

Vystoupili: Valentin Kačev (Bulgarsko), Nina Hejde (Dánsko), Inha Strom (Dánsko), Evgenij Čihrin (Rusko), Sergey Pičuhin (Lotyšsko), Larisa Zubakova (Rusko).

Za ČR se přidali Aaen Jan Kratochvíl, Jarmila Čermáková,  Běla Janoštiková a Martin Zborník.

Orientální poezii představil Azat Satklichov (Uzbekistán).  O svých sochách pohovořil jejich autor, pan Jaroslav Vokál.

 

 

(fotografie Martin Zborník)

Sedlčany: Řezaná na řezaném

Městská knihovna Sedlčany

Části básní na dřevě, jejichž cílem je aktivizace mozku. Určit pořadí a návaznost veršů, u některých básní případné chybějící části domyslet a doplnit podle své fantazie. Básně nejsou strnulé, jsou živlem v pohybu – pokud je tak chceme vidět.

Fotografie k akci “Řezaná na řezaném” a fotky lidí u stolu patří k akci “Puzzle řezané poezie”.  Skládáme s naším čtenářem puzzle s básněmi – domácí výroba :-)

(fotografie: Alena Budková)

9.11.2014 15:00h Dětské odpoledne ve Strahovském klášteře a Památníku národního písemnictví

15:00 Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1
16:00 Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1

Letošní dětské odpoledne pořádané Společností poezie ve spolupráci s premonstráty Strahovského kláštera a Památníkem národního písemnictví přilákalo kolem stovky dětí.

Sraz byl na Strahovském nádvoří, poté bude následovala  prohlídka staré knihovny Strahovského kláštera. Pan ředitel knihovny, Evermod Gejza Šidlovský, děti s rodiči provedl poutavým výkladem nádhernými prostorami Strahovské knihovny. Ukázal dětem zajímavosti vybavení knihovny – děti si mohly například vylézt na vysoké schůdky, po kterých se knihovníci dostávají vysoko ke knihám, se zájmem obklopily rozkládací stolek či otáčecí stroj na knížky.

Po této kouzelné prohlídce se děti setkaly se spisovateli z různých dob na nádvoří mezi Strahovským klášterem a Památníkem národního písemnictví. Sotva dostaly mladí návštěvníci od Nerudy povolení oškubat anděla, který s dětmi trasu procházel, na anděla se vrhly a každý uzmul barevné husí pero. U připravených stolků s inkoustem pak za pomoci spisovatelů z různých dob, kteří jim krátce povyprávěli o svém životě a za účasti rodičů malovaly postavu ze své oblíbené básničky či pohádky.

Spisovatele hráli: Jarmila Hannah Čermáková (Karolína Světlá), Radana Šatánková (Eliška Krásnohorská), Lenka Hábltová (Božena Němcová),  Dana Zborníková (anděl), Josef Straka (Franz Kafka), Pavel Skalický (Karel Hynek Mácha), Martin Zborník (Jan Neruda).

Krátce po 16. hodině se pak průvod dětí vydal do prvního patra Památníku národního písemnictví – přímo do sálu Boženy Němcové. Setkaly se se živou spisovatelkou, paní Jarmilou Hannah Čermákovou, která jim přečetla svoji pohádku O platýsi.

Poté následovalo kouzelné divadlo Marky Míkové – během pohádky  Tam, kde žijí divočiny se část dětí změnila v mladé herce vztažené přímo do děje pohádky.

Rozešli jsme se již mezi podzimní lampy a nádech mlhy nás doprovodil domů.

 

(foto a text: Martin Zborník)

8.11.2014 19:00h Poezie v letu, vzpomínka na Antonína Sovu

Juditina věž, Mostecká 1, 118 00 Praha 1 (projděte z Malé Strany na  Karlův most a za vstupní najdete vlevo vchod do věže)

V Juditině věži vystoupili básníci s ptačími jmény, aby uctili památku 150. výročí narození Antonína Sovy.  Pořad uváděl Josef Straka.

S vlastními verši vystoupili Jarmila Hannah Čermáková, Olga Stehlíková, Simona Racková, Josef Straka, Jan Sojka, Norbert Holub, Josef Hrdlička a Viktor Špaček. Pořad uspořádala Společnost poezie ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, Domem čtení.

Vstupným bylo zrní, přinesena byla básníkům k odpočinku větévka.

Tento jedinečný básnický slet natočila Česká televize do hlavního večerního zpravodajství.

 

(foto Martin Zborník)

8.11.2014 16:00h Poezie v kameni – let, autorské čtení

Provincie bratří Františkánů, Konvent u kostela Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1

V rámci výstavy  těchto jedinečných soch Jaroslava Vokála, který na večeru představil své dílo, vystoupili básníci: Irina Silecká, František Kostlán, Marwan Al Solaiman (Sýrie), Martin Zborník a řada básníků z festivalu Slovanské tradice.
Hudba na hangdrum: Jiří Šámal

 

 

(foto Irina Silecká, Martin Zborník)

11.-15.11.2013 Otrokovice: Týden na Mánesce

Za tyto pěkné reportážní fotografie z akce děkujeme paní učitelce Katce Česalové ze Základní školy Mánesova Otrokovice  (Mánesova 908,  765 02 Otrokovice), kde se akce konala.

 

Dny poezie v Kamenici nad Lipou

DENPO

 

 

Dny poezie probíhaly v Kamenici nad Lipou

od 18. do 25. listopadu 2013

v dětském oddělení knihovny.

Setkání s humornými básničkami a říkankami spisovatele Miloše Kratochvíla

se zúčastnili

žáci prvního stupně základní školy.

 

foto: Marie Zbudilová, Městská knihovna Kamenice nad Lipou

24.11.2013 Ne 18:00 Poetické otvírání 2013

Literární kavárna Řetězová, Řetězová 244/10, 110 00 Praha 1-Staré Město

Poetický večer se špetkou hudby básníků a básnířek píšících na stránkywww.otevreni.com.
Vyhlášení ohlasů na básně Poetického otvírání 2013 dle odezvy našich čtenářů.

Fotografie: Petula |||-_-||| Heinriche
(www.pismak.cz / Petula)

25.11.2013 Autorské čtení Totemu ve FRA s hosty Jonášem Zbořilem a Matějem Stropnickým

Autorské čtení kulturního magazínu Totem.cz v kavárně FRA bylo posledním programem, který se konal v rámci letošního festivalu Den poezie.

Venku začaly padat vločky sněhu. Večer uváděl a díla autorů z Totemu četl Jan Zbořil (s nickem na Totemu Šedé).  Jak bývá na těchto pravidelných večerech Totemu zvykem, další část programu patřila hostům.

Dnešní večer byl jedinečným zážitkem. Jako první vystoupil Jonáš Zbořil s poezií ze své připravované sbírky Podolí. Přednášel velmi citlivé verše o své mamince.

Druhým zajímavým hostem byl Matěj Stropnický, se kterým proběhl poutavý rozhovor o tom, jak se filmoval Máj, ve kterém ztvárnil hlavní postavu Viléma.

 

foto Martin Zborník

22.11.2013 Sedlčany: Poetický občasník

Tradiční akce, kterou pořádáme vždy během festivalu Den poezie. Tentokrát nás do své „dílny“ nechal nahlédnout klub Literární prádelna. Klub vede knihovnice Jana Vyskočilová přímo v knihovně. Tentokrát se inspirovali tvorbou Petra Váši a jeho pojetím fyzického básnictví. Vybrali si verše Petra Nikla z knihy Blázníček, které předvedli v realitě ulice. Než mohli do ulice vkročit, museli vykonat řadu ranních úkonů – od zacvaknutí budíku po čištění zubů.  Na ulici se potkávají a míjejí lidé, všichni spěchají, tváří se různě a jen jeden se vždy zastaví, aby přednesl svou báseň. Když svůj „názor“ vyjádří všichni, vrátí se zpět domů, kde musí vykonat řadu večerních rituálů.  Dále jsme i se zapojením přítomných návštěvníků ztvárnili stroje v továrně nebo také lokomotivu, která táhne spoustu různých vagónů. Každý se snažil svým textem a zvuky zapojit do děje. Bavili se všichni – i babičky a dědečkové a rodiče, kteří si mysleli, že se jdou „jen“ podívat na děti a vnoučata. Poetický občasník byl doplněn výtvarnou dílnou, při které jsme si hráli s kaňkami. Rovněž nás inspiroval svým uměním Petr Váša. Vznikly fantastické obrázky, plné fantazie a neotřelých nápadů.

Alena Budková
Městská knihovna Sedlčany

 

 

15.11.2013 Sedlčany: Tanec je poezie beze slov

Tanec je poezie, ale i příběh. Dívky z tanečního oboru ZUŠ pod vedením své učitelky Mirky Vavříkové ztvárnily příběh o smutné dívce, která se cítí opuštěná. Její anděl strážný, který ji stále ochraňuje a střeží, učiní pro jednou výjimku a dívce se ukáže. Rozveselí ji, roztančí ji, a když si je jistý, že dívka se již opuštěně a smutně necítí, opět se učiní neviditelným… Diváci, kteří v knihovně choreografii sledovali, příběh neznali. Ptali jsme se proto, jaký děj dívky tancem vyjádřily?  Odpovědi byly různé – dívčina je smutná, protože se ocitla na jiné, nepřátelské planetě. Jiná verze byla, že k dívce přišla další, stejně opuštěná dívčina a spolu se zabavily a rozveselily. Poselství děje je význam přátelství a blízkého člověka… Název choreografie by podle diváků mohl být: Planeta, Štěstí, Přátelství nebo Anděl. V každém případě se tanec všem přítomným líbil, byl podmanivý a de facto v něm nechyběla ani vášeň, ani popel. Taneční vystoupení zakončila výtvarná dílna, ve které se děti snažily zachytit pohyb. Zkusily si hned několik způsobů a výtvarných technik – kresbu pastelem a do barevných spirál vytvořených barevnou nití malovaly tuší postavy v pohybu.

Alena Budková
Městská knihovna Sedlčany

Sedlčany: Koš vášní

Koš našich vášní se během festivalových dní pomalu plnil. Přidávali do něj čtenáři i knihovnice a vášně se sešly různé. Vášeň čtenářská, motorkářská, spací, malířská, pletařská, šicí, ale také vášeň pro květiny, vtipy, pejsky, čaje, čokoládu, oříšky a mnoho dalších. V koši je také víno jako vášeň a mléko starců, které přinesl jeden čtenář hned první den festivalu Den poezie. Nástěnka s asociacemi k tématu popel visí na schodišti budovy, kde kromě dalších organizací a institucí sídlí knihovna. Je na ní popel běsnící sopky, popel vyhořelého domu, ale také popel z ohýnku, ve kterém se pečou brambory. Slovo popel asociuje také popelník, popelnici, látku zavnou popelín a samozřejmě také pohádku o Popelce. Jedna z básní Miloše Kratochvíla se také jmenuje Popelka, ale vystupuje v ní i její otec popelář… Sbírku uzavírá článek o kultuře lidu popelnicových polí. Obě doprovodné akce festivalu Den poezie příjemně doplnily poezií naplněné listopadové dny v sedlčanské knihovně.

Alena Budková
Městská knihovna Sedlčany

20.11.2013 Stř, 17:00 Ostrava město poezie

Klub Atlantik, Čs. legií 7, Ostrava

Den poezie: Obec spisovatelů – autorské čtení členů ostravského střediska.

Vystoupili básníci, prozaici, za hudebního doprovodu.

Večerem provázely Lydie Romanská a Radana Šatánková

Foto: Hana Papežová
více foto zde: http://babi90.rajce.idnes.cz/Atlantik_Den_s_poezii_20.11.2013

24.11.2013 19:00 Přednes poezie známých českých básníků

V listopadový nedělní podvečer se v Trickbaru Malostranské Besedy sešli básníci, kteří se na scéně poezie úspěšně po léta objevují. Pořad, který uváděl Josef Straka, se skládal ze dvou bloků.

V prvním z nich vystoupili básníci Jan Zbořil (se svou sbírkou Skříň), dále pak básník Jan Spěváček a do třetice česká jazzová zpěvačka, Jana Koubková.

Po krátké přestávce byla věnována druhá polovina večera vystoupení básnířky Sylvy Fischerové a českého básníka, překladatele a písničkáře Jiřího Dědečka, který zároveň svou hrou na ukulele a přednesem veršů mile dnešní večer ukončnil.

foto: Martin Zborník

23.11.2013 Sešlost básníků v Týnské literární kavárně

Během sešlosti v Týnské literární kavárně přednášeli své verše básníci:

„Klapácius“ Ing. Milan Kostínek
„Mr.Pleia“ (Totem) Mattia Natale
Pavel Kozák
„Anka“ Anna Kaczmarska
Luciana Klobošovská
Helena Chvalová

Fotografie: Petula Heinriche

 

17.11.2013 Poezie na krev

Besední restaurace U Ritschelů, Hlubočepská 7, 150 00 Praha 5

 

 

22.11.2013 Pá 18:00 Praha: Třeba na sever!

Klub Paliárka, U Paliárky 7, 150 00 Praha 5-Smíchov

Na dnešním večeru vystoupili Milan Hrabal – přední varnsdorfský básník, který představil lužickosrbskou literaturu ve všech jejích krásách a Radek Čermák, se kterým je rovněž lužickosrbské dění letitě svázáno.

Hudebním doprovodem večera byla Morasten – ústecká písničkářka, který velmi příjemně s vlastním doprovodem na piáno zpívala severskou lyriku

Po čtení se všichni odebrali s paní Alenou Lehnerovou a Janou Trojanovou na romantickou noční komentovanou prohlídku Malostranského hřbitova.

Po návratu do klubu U Paliárky následoval samostatný koncert Morasten.

 

foto Martin Zb.

11. – 15. 11. 2013 Třeboň: Den poezie aneb vášeň a popel

V týdnu od 11. do 15. listopadu 2013  vyvrcholily  na naší škole oslavy na počest výročí narození českého spisovatele K. H. Máchy. Akci odstartovala výstava básniček, které sami studenti vymysleli a opatřili vlastními kresbami. Texty si mohou návštěvníci školy přečíst na chodbách školy, básničky jsou umístěny na dřevěných panelech. Výstava potrvá do 22. 11. 2013.

V úterý 12. listopadu si nejmladší žáci z primy a sekundy své umělecké výtvory recitovali v parku Lázní Aurora. Opékali buřtíky, hráli na rozlehlé louce hry a krásně jim svítilo sluníčko.

Další den, ve středu, měla sólo tercie. Žáci této třídy nacvičili pro své starší spolužáky literárně hudební pásmo, které dokonce natáčela Třeboňská lázeňská televize. Na programu se podíleli všichni terciáni. Představení zahájila vytříbeným  proslovem Radka Francová, vystřídala ji recitátorka Kateřina Macháčková a první část ukončil Jaroslav Šenkýř (školáček prvňáček), který vedl fiktivní rozhovory s K. H. Máchou ( Vo Quang Linh – Ondra , Jan Leština a Vojtěch Klimeš). Hlavní část tvořila dramatizace Máje, na které se podíleli v roli Jarmily -Hana Lišková, přítele hrál Petr Šandl, Michal Durek představoval Viléma  a byl doplňován Lindou Havránkovou. Sbor duchů tvořili Kryštof Říha, Jan Chaloupka a Radek Růžička. Vojtěch Soukup vstoupil do čtvrtého zpěvu v roli samotného básníka. Drobnější role kata, vojáka a ponocného skvěle zahráli Ondra, Jan Křivánek  a Karel Pecha. Dramatickým příběhem nás provázely romanticky laděnými písněmi zpěvačky Alžběta Prášilová, Lupita Papáčková, Justýna Schiendlová, Anna Jáchimová, Linda Havránková a Hana Lišková. Některé dívky dokonce vystupovaly ještě ve třetí části – v povídce Márinka. Tuto pobledlou a churavou dívku ztvárnila Lucie Landová, přítele precizně zahrála Daniela Kočová. V roli vypravěče vystoupila Magdaléna Oušková. Umělecký soubor byl veden inspicienty Janem Šimkovským a Anetou Podolskou. Jeviště bylo obohaceno vlastními kulisami, které žáci, zejména Džanat Kadyrová,  vytvořili v hodinách výtvarné výchovy s panem učitelem Roženským. Představení bylo zakončeno bouřivým diváckým potleskem.

Pokud chcete celé vystoupení vidět, nalaďte si 54. televizní kanál, popř. youtube Třeboňská lázeňská televize, a to od 18. listopadu 2013.

Mgr. Jana Havlová

21.11.2013 Buštěhrad: Veršování s mazlíčky

Již před sedmnáctou hodinou byl společenský sál ZUŠ Buštěhrad zcela zaplněn rodiči, rodinnými příslušníky i mnoha vzácnými hosty. Vzhledem k velkému zájmu, museli někteří zájemci o program zůstat stát na chodbě a schodišti. Přišli si v rámci celorepublikového festivalu připomenout výročí narození významného básníka, Karla Hynka Máchy a poslechnout texty básní, které si děti napsaly během tvůrčích dílen ve školní družině.

Zazpíval soubor Duha, který podtrhl recitaci malých tvůrců a premiérově zazněla dětská hudební skladba, opatřená jak jinak, než opět originálním textem. Pak nastala toužebně očekávaná chvíle, kdy mezi děti vešel mladý básník Jan Mikeš, aby trpělivě odpovídal na jejich všetečné otázky. Nebyl mezi nimi náhodně. Přijal pozvání a přišel pokřtít v pořadí třetí, knihu básní, kterou si děti samy napsaly, tentokrát s názvem “Veršování s mazlíčky”.  Nežli tak učinil, vystoupili se zpěvem a hrou na kytaru žáci pěveckého a hudebního oboru ZUŠ Buštěhrad.

Tím však neskončila oslava narozenin již zesnulého básníka. Před budovou ZUŠ čekal na všechny přítomné malý ohníček, do kterého děti postupně vhazovaly papírové vlaštovky s texty známých básní. Dým, co z nich stoupal k nebi, jistě K.H.Máchu potěšil. Akce se zúčastnilo 48 dětí na jevišti, 87 dospělých v sále a přilehlých prostorách.

 

Anna Holeyšovská

21.11.2013 Čt 19:00 Přednes poezie a koncert na Slamníku

Hospoda Na Slamníku je známa svou bohatou kulturní historií. Podvečer se skládal ze dvou bloků, sešli se tu básníci Aaen Jan Kratochvíl, Jarmila Hannah Čermáková, Daniel Šilha, Michal Čagánek, Petula Heinriche, Vít Janota a Martin Zborník ke společnému čtení.

Po krátkém úvodním slovu Aaena a Martina tu zazněly milé vzpomínky na staré slavné časy Slamníku od Jarmily Hannah Čermákové a během večera i od Víta Janoty. Příjemná kombinace Aaenovy didgeridoo, kytary, Michalovy kytary (který sem dnes přijel až z Nezdenic) a Vítova saxofonu doplňovala všechna literární čtení.  Pro Daniela Šilhu šlo o první jeho čtení před veřejností a nutno říci, velmi vydařené.

Večer uplynul jako poetická voda…

foto: Martin Z.

14.11.2013 Čt 18:00 Praha: Básnické defilé

TAPATAN, 14.11. 2013
Radana Šatánková, Eda Veselý = PS:DDT

David Mareš
Hudba: Saša Kirilov

19.11.2013 Út 19:00 Poezie v pražské Juditině věži

Dnešní večer v pražské Juditině věži, která se nachází na malostranské straně Karlova mostu, patřil třem významným současným  básníkům.

Se svými básněmi v českém jazyce vystoupil Marwan Al Solaiman (původem ze Sýrie). Pohrával si nápaditě s některými českými slovy, nad jejichž podobností se my u nás rodilí často ani nezamýšlíme.

Natalija Volkova (původem z Ruska) se přišla pochlubit se svojí knížkou Поиск пути (Hledání cesty), své melodické verše přednášela v ruském i v českém jazyce.

Třetím vystupujícím básníkem večera byl  František Kostlán, který vzpomenul na v sobotu zesnulého Zbyňka Hejdu a posléze příjemně zakončil večer svými písňovými texty a hrou na kytaru.

foto: Martin Zborník

15.11.2013 Praha: Večer české a německé poezie a prózy v kavárně Liberál

V pátek 15.listopadu od půl osmé proběhlo v útulném suterénu kavárny Liberál, Heřmanova 6, Praha-Holešovice, čtení významného berlínského galeristy a básníka Michaela Wewerky, který četl převážně ze svých textů napsaných na přelomu 80. a 90.let. Michael Wewerka patří mezi nejpřednější berlínské galeristy, v 70. letech uvedl taková jména jako Georg Baselitz, Sigmar Polke, Joerg Immendorf, z českých pak Milana Knížáka a i dnes se věnuje uvádění nových jmen, například Christiana Sauera. Vedle toho je významným básníkem, který vydal několik básnických knih, jeho texty byly přeloženy, mimo jiné, do španělštiny a zúčastnil se mnoha autorských čtení a festivalů po celém Německu. Jeho čtení v kavárně Liberál bylo jeho prvním v České republice a jeho texty, které do češtiny přeložila Lenka Kropáčová, četla jeho žena, kulturoložka a výtvarná publicistka Olga Wewerka. Hosty tohoto večera byli prozaik a výtvarník Petr Pazdera Payne, autor několika prozaických knih, například poslední, vydaná v roce 2011, s názvem Pouti a pouta a též několika knih kázání a teologicko-filozofických esejů a který vystavoval své sochy, plastiky a obrazy například v Knihovně Filozofického ústavu Akademie věd ČR aj. Jeho texty do němčiny přeložili Alexander Oswald Eret a Silke Klein a na večeru je četli Stefan Doehner a tlumočnice celého večera germanistka Eva Marková. Druhým českým hostem tohoto večera byl básník, prozaik a dramaturg literárního programu kavárny Fra Petr Borkovec, autor několika básnických knih a též knih prozaických záznamů a črt. Z jeho obsáhlé bibliografie uvedu například poslední básnickou knihu, která mu vyšla na konci roku 2012 s názvem Milostné básně. Petr Borkovec vydal i pět knih svých textů v němčině, které mu přeložila rakouská bohemistka Christa Rothmeier, a které na večeru též četla Eva Marková. Evě Markové patří velký dík za tlumočení celého večeru do němčiny a všem autorům, především Michaelu Wewerkovi, že vážil svou cestu do Prahy, a že četl na festivalu Den poezie a konečně všem posluchačům, kterých se sešlo přes třicet, za vytvoření nádherné atmosféry a za krásný večer.

Text: Josef Straka, foto: Petr Andrejsek

Michal-cteniw

Valašské Meziříčí: O čem přemýšlejí dýně

… tak to byl název společné literárně-výtvarné dílny, kterou připravili studenti valašskomeziříčského gymnázia pro děti z MŠ Krhová. Tvorba byla inspirovaná surrealismem a dílem Jana Švankmajera: vznikla výtvarná díla (mediumní kresby) doprovázená téměř automatickými texty a také společné literární dílo. Obrazy (zatím ještě nedokončené) budou vystaveny v obou školských zařízeních. Organizátoři spolupracovali s místní městskou knihovnou, které patří poděkování za to, že pro akci poskytla zázemí v útulném prostředí čítárny.

Marie Dufková

Buštěhrad: Tvořivé dílny

Děti skládaly vlaštovky a popisovaly je buď básničkami nebo texty písniček. Šedesát nazdobených dílek čeká na čtvrteční vhození do ohně – symbolickou gratulaci k narozeninám pro K.H.Máchu.

Anna Holeyšovská

 

18.11.2013 19:00 Autorské čtení povídek v Jindřišské věži, poezie, hosté: Jana Koubková, Mircea Dan Duta a Malé dechové cvičení

Jindřišská věž (podkroví), Jindřišská ul., 110 00 Praha 1

Pravidelné autorské čtení povídek a tentokrát i poezie se konalo dnes v podkroví pražské Jindřišské věže.  Jako každý měsíc se tu setkali tvůrci textů z kulturních magazínů Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz, Kulturnilisty.cz a z řad dalších autorů.

Až z Loun přijelo proložit čtení příjemnou muzikou na saxofón Malé dechové cvičení.

Pořadem provázela jako tradičně, Petula Heinriche. Ze čtoucích autorů vystoupila se svými texty Martina Oplatková, Rebecca Martens, dále pak Pavel Skalický, Jan Žižka, Aaen Jan Kratochvíl – a svoji novou knihu Colorado, Colorado … prvně v Jindřišské věži uvedl cestovatel Josef Drlík. Velmi mile nás překvapil příchozí pan čtoucí (jehož jméno jsem bohužel zapomněl) se svými veselými kosími básněmi.

Měli jsme tu čest tentokrát ve věži uslyšet přednes a zpět vlastních textů známé české jazzmanky a zpěvačky, Jany Koubkové. Dalším hostem većera byl rumunský básník a překladatel Mircea Dan Duta, který četl svoji vlastní českou poezii!

Ve druhé půlce večera jsme shlédli film o Maroku, který s sebou paní Jana Koubková přinesla. Poté jsme se celí promrzlí, neboť dnes bylo ve věži poněkud chladněji, odebrali do Tlusté koaly.

 

Martin Zborník

12.11.2013 Út, Litoměřice: Uvedení nových knih Ivy Pekárkové a Jaroslava Balvína

Za foto děkujeme řediteli Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích Karlu F.Tománkovi

14.11.2013 Valašské Meziříčí: Poezie mezi gobelíny

V podvečer 14. listopadu se ve vlídném  prostředí Schlattauerovy kavárny (při Moravské gobelinové manufaktuře  ve Valašském Meziříčí) sešli milovníci hudby a poezie. V podání studentů gymnázia zazněly  někdy melancholicky křehké, jindy nečekaně vtipné  haiku –  tradiční japonská forma, kterou dnes ovšem užívají básníci na celém světě –  i příjemná muzika. A do vlastní tvorby se pak dali téměř všichni přítomní, aby společně vytvořili poetická literárně-výtvarná díla.

Marie Dufková

10.11 – 15. 11.2013 Fulnek: Barevný podzim s poezií

Projektu se zúčastnila celá škola, hrátky s básničkami probíhaly hlavně v jazykových hodinách (nejen českých, i anglických a německých).

Mladší žáčci skládali rozsypané básničky a pokoušely se je recitovat + ilustrovat, starší doplňovali chybějící části textů a také sami tvořili.

Vyvrcholením byl poetický ohýnek, u kterého se postupně střídaly všechny třídy, také zde se recitovalo a zpívalo a nakonec se básničky proměnily ve vlaštovky, které z ohně symbolicky putovaly až k panu Máchovi…

Eva Kapolková
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek, Masarykova 426, 742 45 Fulnek

 

 

16.11.2013 Oslava 213. narozenin Karla Hynka Máchy na Petříně

Sešli jsme se tradičně  na pražském Petříně se svíčkami, vínem, čajem i básněmi, abychom oslavili u pomníku Karla Hynka Máchy oslavencovy narozeniny.

Dnešní den začal smutně, neboť právě dnes zemřel jeden z největších českých současných básníků, Zbyněk Hejda. Večer zahájil Josef Straka, který přednesl několik Hejdových básní a všichni příchozí na počest zesnulému básníkovi podrželi minutu ticha.

Předešlého dne padl na Prahu první sníh, avšak dnes, tady za úplňku na Petříně se oteplilo a lidé vystupovali se svými verši. Před půl devátou byla akce ukončema , sešli jsme pod nočními opadanými stromy Petřín a většina příchozích se vydala ohřát do nedaleké Dobré trafiky.

 

 

Nevidomí studenti z Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené vystavují své verše v pražské Týnské literární kavárně

Volala nám paní Kamila Bobková z konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené s touto zajímavou pozvánkou, kterou se studenti připojili k letošnímu ročníku festivalu…moc rádi předáváme s díky i vám…

 

“Zasílám slibované fotografie našich nevidomých studentů z Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené..

Zvolili jsme variantu, že daná studentka diktovala svoji báseň vidomé spolužačce, jež vše zaznamenávala na “putovní papír”, takže posloužila jako médium. Vojta Petříček poté na Pichtově stroji přepisoval svůj výtvor do braillského písma.

V Týnské literární kavárně mohou návštěvníci spolu s legendou shlédnout braillský zápis.”

14.11.2013 Čt 19:00 Poezie v pražské Juditině věži

Dnes v prastarém prostředí Juditiny věže přednesli své verše čeští autoři Jarmila Hannah Čermáková (přednes poezie z posledních tří sbírek básnířky: Rosa na ostří, Něžné žně, Bosé je sólo), dále Jan Zbořil (verše ze sbírky Skříň)  a Martin Zborník (verše ze sbírky Na zápraží).

S uzbeckou a turkmenskou poezií vystoupil Azat Satklichov, který si vybral texty básníků z 15. století.

Stalo se tak za příjemného hudebního doprovodu Anny Poubové na klasickou kytaru.

Večerem provázel Jan Zbořil, který kromě veršů přinesl do věže i víno:-)

Martin Zborník

 

20.11.2013 Stř 13:00 Den poezie v Nové Včelnici

Středeční odpoledne jsme v Městské knihovně Nová Včelnice strávili básněním. Vyslechli jsme si mimo jiné básničky o různých zvířátkách, nejčastěji o ježcích. Inspiroval  nás časopis Báječná školka, které jsme dostali od vydavatelství Fragment jako odměny pro naše děti. A protože básnička o ježcích byla krátká, všichni zúčastnění se ji naučili nazpaměť. A příští středu u ohníčku budeme nejen házet do ohýnku vlaštovky, ale také přednášet našim ježkům na zahradě: “Znáte ježky – chodí pěšky, do lesa do polí. Koupíme jim koloběžky, ať je nohy nebolí.” Takže již nyní se všichni těší na další básničkovou středu a věřím, že účast bude ještě větší.

 

Nová Včelnice

12.11.2013 Po 8:00 Ostrava: Den poezie na Wigymu

Dne 13. 11. 2013 proběhla v literární učebně naší školy recitační soutěž v rámci 15. ročníku Dne poezie pod názvem Vášeň a popel, na kterou navázal svou přednáškou o barokních autorech a textech doc. Jan Malura z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jenž se dlouhodobě věnuje výzkumu české a světové barokní literatury. V rámci své badatelské činnosti vydal monografii věnující se barokní hymnografii a literatuře na území Slezska a severovýchodní Moravy. Je editorem významných edic barokních kancionálů a postil.

Během přednášky jsme se společně mohli zamýšlet nad vášní, kterou vyjadřoval člověk doby barokní mnohem otevřeněji a intenzivněji, než to dokáže dnešní často mdlá a lhostejná doba; nad pocitem marnosti, s nímž se musel potýkat tehdejší člověk tváří v tvář vědomí smrti, která mohla přijít kdykoli a odkudkoli, zatímco současnost se tváří, jako by smrt nebyla, nebo ji přinejmenším podvědomě tabuizuje. Jistě zajímavým postřehem bylo, že baroko znalo mnoho podob vášně ? milostnou, mystickou či loveckou, zatímco láska mateřská zmiňována nebývá, neboť děti umíraly mnohem častěji a vytvářet si citové pouto příliš záhy by mohlo být “nebezpečné”. Naše barokní rozjímání jsme uzavřeli výrokem carpe diem a básní Johanna Christiana Günthera (1695-1723).

Braši, hle,
Teď jsme zde,
Blázen, kdo se rmoutí!
Každý skok
Je jen krok
Na vezdejší pouti.
Užij si proto slast i hec,
Chutě vcházej v hanbinec,
Dřív než nás – čas utíká –
Schvátí máry hrobníka!

Soutěžící vyššího i nižšího stupně gymnázia prokázali svou vášeň a náklonnost k poezii svou kultivovanou interpretací textů, jejichž volbu měli zcela ve svých rukou. Repertoár básní zahrnoval autory regionální, světově proslulé i zcela neznámé, rovněž autorskou poezii (byť anonymně). V letošním roce byla mimo tradiční první až třetí místa udělena rovněž cena diváků. Tu si dle spolusoutěžících zasloužila Lenka Fojtíková s básní Jany Schlossárkové podanou v brilantně zvládnutém hlučínském nářečí, s náležitým akcentem na předposlední slabice a “tvrdým l” O ostatních oceněných již rozhodovala zcela nestranná porota a udělila diplomy a čestná uznání těmto žákům:

1. kategorie

1. místo – Jan Škrobánek, 4. A
2. – 3. místo – Adéla Jursová, 4. A; Lucie Peterková, 2. A

2. kategorie

1. místo – Jan Trtílek, 4. E
2. místo – Lenka Fojtíková, 2. D
3. místo – Markéta Králová, 7. A

Čestná uznání:

Matěj Rösner, 2. A; Marie Schestagová, 1. D; Tereza Bůžková, 8. A

Článek jsme si dovolili převzít ze stránek školy, kde naleznete i další fotografie z této pěkné akce: http://www.wigym.cz/nv/?p=15411
(Pavel Měrka, Gabriela Hudecová, Wichterlovo gymnázium)

07-oceneni_recitatori

13.11.2013 Stř 13:00 Ostrava: Poezie na chodníku

Příjemné dopoledne,
posílám fotky z včerejší akce “Poezie na chodníku”, do které se zapojili také studenti Obchodní akademie v Ostravě Porubě a čtenáři naší knihovny. I když nám počasí moc nepřálo – verše jsme psali pod střechou, akce se velmi vydařila :-)

Přejeme zdárné pokračování festivalu a vše dobré.

Eva Chudejová
Knihovna města Ostravy

 

13.11.2013 Buštěhrad: Veršování s mazlíčky – senioři z Domu s pečovatelskou službou navštívili děti

V neděli 10.11.2013 byl zahájen patnáctý ročník poetického festivalu Den poezie.

 Již v pondělí se děti věnovaly vyhledávání básní, říkanek a rýmovaček ve svých knihách, čítankách i časopisech. Pak je přepisovaly na různě veliké papíry, ze kterých skládaly vlaštovky. K čemu je použijí, to zatím před všemi pečlivě tají.

 V návaznosti na zmíněnou činnost, přivítaly mezi sebou dnes, ve středu 13.11.2013, seniory z Domu s pečovatelskou službou Buštěhrad v doprovodu paní ředitelky S. Horníčkové a vedoucí pečovatelky H. Bleskové. Setkávání těchto dvou generací je velmi časté, a tak se obě skupiny téměř okamžitě posadily ke stolům a začala proudit velice zajímavá konverzace. Byla plná spontánního projevu dětí, podpořena jejich zpíváním a zábavnými soutěžemi. Možná se zdála být nepoetická, ale k poetickému i výtvarnému tvoření směřovala.

 Výsledkem je několik společných básní, které budou se všemi ostatními, které děti vytvořily, zveřejněny v knize “Veršování s mazlíčky”. Na slavnostní večer, při kterém tuto knihu dětem pokřtí mladý básník Jan Mikeš, jste všichni srdečně zváni. Uskuteční se ve čtvrtek 21.11.2013 od 17:00 hodin ve společenském sále ZUŠ Buštěhrad.

Anna Holeyšovská
Školní družina při ZŠ Oty Pavla Buštěhrad

 

11.11.2013 Po 10:00 Říkanky pro děti

Městská knihovna v Praze
Pavel Hlušička

12.11.2013 Út 18:00 Jičínská “Cestička k domovu”

V Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně se v úterý 12.listopadu v rámci celostátní akce Den poezie sešli literáti a hudebníci, aby oslavili výročí Karla Hynka Máchy literárně hudebním pásmem autorských čtení inspirovaných rodákem z nedalekých Lázní Bělohrad Karlem Václavem Raisem, jehož básničku “Cestička k domovu …” jsme se jako školáci učili.

Po úvodním uvítání ředitelky knihovny Mgr. Jany Benešové, se slova chopil Václav Franc, průvodce večerem. Na úvod zazněla zmiňovaná báseň “Cestička k domovu”. Mluvené slovo vhodně doplňovala trojice hudebníků ze skupiny “Ze šuplíku” Dana Beranová, Hynek Beran a Jaromír Kejval. Hráli a zpívali svoje autorské písně a texty vztahující se k tématu domov, dětství a rodný kraj (např. písně Dětský sen, Nejhezčí můj den, Buď jak buď, atd).

Svoje texty a básně inspirované tématem “Domov” přednesli Ilona Pluhařová (o tom, jak svůj nový domov v lidské smečce vnímá malý retrívr), Dana Beranová (o tom, jak máme krásnou vlast, i když nemáme moře – úryvek z chystané knihy Eva a Kniha poznání ve stylu fantasy) a Václav Franc (o tom, jak žena na sklonku života vzpomíná na rodnou vesnici v povídce Já se tam vrátím). Ale zněla i poezie Ilony Pluhařové a Václava France a krátká vzpomínka na nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta, kterého s naším Jičínem pojí křehké vztahy (recitovala Eva Jebavá).

Zdařilý podvečer podtrhla citace Karla Čapka o rodném kraji a především závěrečná, Hynkem Beranem hraná na housle, píseň “Kde domov můj”, při které diváci společně s herci spontánně vstali.

Podle diváckých ohlasů po akci si každý zavzpomínal na tu svoji “Cestičku k domovu” a dokonce i nějaká ta “slzička ukápla”. Jičínští literáti i hudebníci se těší na příští ročník, dokonce už máme téma. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 uplyne 100 let od vypuknutí 1.světové války, tak se chceme podívat na českou protiválečnou poezii v programu zatím pracovně nazvaném “Tak nám zabili Ferdinanda!”

Tak se máte na co těšit!

Václav Franc
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

11. 11. 2013, 18:00 Sedlčany: Cestou necestou za vášní Třetího slunce, lampiónový průvod

Lampiónový průvod se vypravil od knihovny do areálu U Chovatelů v podvečer Sv. Martina. Martina jsme sice nepotkali, ale zato „U chovatelů“ na nás čekala místní kapela Třetí slunce s Klubem nezávislé kultury. U ohýnků jsme recitovali básničky ze srdíček, které si účastníci s sebou přinesli a ti, kteří neměli, je dostali od nás. Všichni se sice ke slovu nedostali, přece jen nás bylo cca 65, ale to vůbec nevadilo. Srdíčka jsme v ohni proměnili v popel, aby se poetický dým dostal mezi básníky na věčnosti. Poté jsme zcela realisticky opékali buřty a poslouchali při tom písně v podání Třetího slunce.

Kapela hrála výborně a vytvářela tak příjemnou a pohodovou atmosféru, kdy se lidé na sebe usmívali, podupávali do taktu, dívali se do ohně a poslouchali příjemné melodické písničky. Poetický podvečer se vydařil, lampiónky se míhaly jako malá světýlka ve tmě a svítily nejen v průvodu, ale i po cestě domů.

Alena Budková
Městská knihovna Sedlčany

11.11.2013 Večer finalistů „Slovanské tradice“ z Krymu proběhl v kavárně Trickbar Malostranské Besedy v Praze

Hned první pondělí festivalu Den poezie se mohli návštěvníci v pražské kavárně Trickbar Malostranské Besedy osobně setkat s některými finalisty mezinárodního festivalu Slovanské tradice (http://slavtraditions.ucoz.ru/), který probíhá každým v srpnu na Krymu!

Se svou poezií vystoupila pořadatelka a členka poroty festivalu, Irina Silecká a další vynikající ruský básník, Valery Savostjanov, který k nám přijel až z Tuly.

Pořad trval dvě hodiny a oba vystupující přednášeli veškerou svoji melodickou poezii naprosto z paměti!

 

Martin Zborník

10.11.2013 14h Dětské odpoledne na Petříně

V příjemném prostředí sálu Štefánikovy hvězdárny na pražském Petříně se dnes sešly desítky dětí na zahajovacím programu festivalu Den poezie. Venku pršelo a v sále proběhlo odpoledne, které mělo tři části.

V té první přednesla pohádkový příběh a verše dětem jejich autorka Jarmila Hannah Čermáková, dále pohádky četli Michal Čagánek a Martin Zborník, zpěvem a hrou na kytaru četbu proložil Michal Čagánek.

Po krátké přestávce se na scéně objevili čerti! Divadlo Máj si pro děti připravilo kouzelnou pohádku Bětuška a Kleofášek. Malí diváci ani nedutali, zlá paní se dostala do pekla a láska Bětušky a čertem Kleofáškem nakonec zvítězila!
(Kdo bude chtít divadlo Máj navštívit příště, po představení se herci přiznali, že již 8. prosince od 15 hodin mohou děti shlédnout dalším pohádku, Vodník Mařenka  – v Divadle Miriam, Ke Strašnické 10, Praha 10).

Po další krátké přestávce pozval Jakub Rozehnal, ředitel hvězdárny, děti k prohlídce místních dalekohledů i těch v kopuli. Bohužel déšť zamezil průhledu do nebe za Máchou, avšak zejména kluci neopomněli vyzkoušet veškeré páčky na těchto vědeckých přístrojích.

Nakladatelství Fragment podpořilo akci časopisem Báječná školka, ve kterém děti o přestávce usilovně listovaly:-)

Martin Zborník

19.11.2012 Autorské čtení poetických povídek v podkroví Jindřišské věže, tanec a beseda o Indonésii

V podkroví pražské Jindřišské věže se opět, jako každý měsíc, sešla řada tvůrců povídek – z kulturních magazínů Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz a dalších autorů. Večerem příjemně provázela Petula Heinriche. Tentokrát, jako každoročně o Dnu poezie, byla součástí ryze povídkového večera i poezie. Pavel Hlušička přednášel verše, Martina Bittnerová přečetla úryvek o Máchovi ze své nové knihy “Utajené životy slavných Čechů”, Jarmila Hannah Čermáková četla ze své knížky pro děti “Pidralko a třináct měsíců”, Pavel Kůrka uvedl svoji novou povídku Dušičky, Lucie milostný příběh a Jane Collins četla ze své nové knihy Sex v Praze.
Čtení povídek proložily tanečními vystoupeními tanečnice, Tereza Weinlichová a Anna Ovsíková.
Po přestávce následovala poutavá beseda o Indonésii a promítání fotografií s cestovatelkami, Lenkou Hábltovou a Renatou Molovou.
Večer skončil krátce po desáté a někteří se vypravili jako tradičně do blízké restaurace Tlustá koala.

j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j9 j10 j11 j12 j13 j14 j15 j16 j17 j18 j19 j20 j21 j22 j23

17.11.2012 Stopy poezie na Petříně, Praha

Dnešní odpoledne mohli všichni příchozí popsat svými verši či oblíbenými básněmi chodník vedoucí od nohou sochy Karla Hynka Máchy na pražském Petříně. Počasí přálo, Karel Hynek, podobně jako včera, hleděl ku Praze přes zlatavé keře a stromy. Bernie přinesla kupu barevných kříd, zanedlouho přišli Petula s naprosto úžasným mladým malířem Lojzíkem, Martin s mladým básníkem Františkem a všichni jsme se dali do práce. Příchozí děti i dospělí se postupně přidávali, napsali několik svých často velmi pěkně ilustrovaných veršů. Kolem půl páté bylo dílo hotovo, nejen Mácha měl do číst:-)

stopy36 stopy35 stopy34 stopy33 stopy32 stopy31 stopy30 stopy29 stopy28 stopy27 stopy26 stopy25 stopy24 stopy23 stopy22 stopy21 stopy20 stopy19 stopy18 stopy17 stopy16 stopy15 stopy14 stopy13 stopy12 stopy11 stopy10 stopy9 stopy8 stopy6 stopy5 stopy4 stopy3 stopy2 stopy1 stopy na petrine

16.11.2012 Veršování pod Beskydami – Den poezie oslavili též literáti, Frýdlant nad Ostravicí

Dny české a mezinárodní poezie proběhly po celé České republice ve dnech od 5.-19. listopadu 2012. K padesáti sedmi městům, kde se konaly různé akce v rámci tohoto festivalu, který je pořádán na památku narození českého poety K.H.Máchy (16.11.1810), se připojil i Literární klub Petra Bezruče a to opravdu famózně. No, posuďte sami.

Literáti, kteří se sešli na pravidelné schůzce ve frýdlantské cukrárně U Langrů, nejdříve s radostí pokřtili novou knihu své členky Jaroslavy Konečné Jak voní vzpomínky. Je to dílko svým způsobem jedinečné. Protože autorka v něm svými verši doplnila obrázky umělce širokého rozhledu, bravurního kreslíře, grafika, sochaře Ladislava Dryáka – rodáka z Dolního Sklenova, který v současné době žije v Německu v Düsseldorfu. Spolu se setkali v roce 2002 na oslavě jubilea předsedy literátů Miloslava Olivy, „padli si do oka“, stali se přáteli.

„Zjistili jsme, že se na svět díváme stejným pohledem, že naše vzpomínky patří vesnici – krajině našeho dětství. A máme stejný sen – vydat knížku o nejhezčím místě na světě, kterému se říká domov,“ uvádí básnířka v úvodu knihy.

„Ve  verších Jaroslavy Konečné, které se vyznačují křehkostí okamžiku, cítíme její neskonale dobré srdce, které se dokáže radovat z malých, prostých věcí. Jsou plnohodnotným doplněním Dryákova obrazu, vtipně a laskavě sdělují to, co malíř asi prožíval a co cítil, když obrázek kreslil,“ přiblížil knihu přítomným literátům Miloslav Oliva. Slavnostní přípitek na uvedení knihy Jak voní domov mezi čtenáře, nemohl chybět.

Oslava Dne poezie ale tímto neskončila. Po velkolepém úvodním křtu knihy začali číst své verše  jednotliví členové klubu. Tak veršoval třeba Jiří Figura, Bohumír Vidura, který mimo jiné poukázal na vulgarizmy ve verších převážně mladších autorů. Není to jen lyrika, libozvučná melodie básně, ale též zamyšlení se nad jejím obsahem.

Vyvrcholením této slavnostní schůzky bylo jistě rozdání almanachů členům, kteří si jej pro tento rok připravili k vydání. A právě teď se mohli pochlubit svými dílky nejen přátelům „pisálkům“, ale mnozí si je schovají pro své blízké či známé jako vánoční dárek.

Tak ať se líbí a přinesou potěšení všem, kterým se dostanou do ruky k přečtení.

                                                                                                                         Dajana Zápalková

 

frydlant1 frydlant3 frydlant4 frydlant1 frydlant2

16.11.2012 Oslava narozenin Karla Hynka Máchy na pražském Petříně

Letošní oslava narozenin Karla Hynka Máchy u jeho sochy na pražském Petříně byla opět příjemná. Léta se sem sjíždí básníci z různých koutů nejen naší vlasti, aby při trošce vína zapálili básníkovi svíčky a přečetli své verše či verše někoho, koho mají rádi. Mnozí z nás se díky různým okolnostem vidíme jen jednou ročně právě tady, 16.11. ve večerním tichu petřínských stromů, někdy už za sněhu, jindy v dešti, letos jsme měli to štěstí a mohli jsme se setkat ve zlatem zasypaném podzimní šelestu, rádi, že jsme opět spolu. Čtení začalo krátce po sedmé a trvalo zhruba dvě hodiny, pak jsme sešli dolů a ti, co mohli, se odebrali do tepla Bránické hospůdky ve Zborovské ulici.
Za rok se tu, ve skrytu v ústraní u Tvé sochy Hynku, setkáme už po patnácté…

 

16.11.2012 “BRIKCIUSOVÁ NA PRÁDLE – MY ZEMÍ NEJDEME” & 14. ročník festivalu Den poezie, Praha

Básnické čtení “Brikciusová Na Prádle – My zemí nejdeme”, z tvorby Anny Brikciusové v podání Jana Židlického a za hudebního doprovodu violoncellistky Anny Brikciusové, se konalo v pátek 16. listopadu 2012, v 18.00 hod., v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle (Říční ul. 6, Praha 1) v rámci 14. ročníku festivalu Den poezie.

V rámci večera byla uvedena premiéra skladby “Danse funèbre pour violoncelle seul (2012)” české skladatelky a varhanice Ireny Kosíkové.

Podstatou festivalu Den poezie je osvěta poezie mezi současnou veřejností. Tento festival se každoročně koná na počest narození Karla Hynka Máchy (*16. listopad 1810). Podtitul letošního ročníku zní:

“Pře-stup”. Více informací je k dispozici na webových stránkáchhttp://www.Brikcius.com a http://www.FaceBook.com/Brikciusova .

 

MY ZEMÍ NEJDEME

My zemí nejdeme
my lehce se vznášíme

dvě vlny krátké
nad pískem barvy velbloudí

chtěli bychom ztěžka nohou
se od kamenů odrazit

a běžet, skákat
bláznivě se veselit

Anna Brikciusová

15.11.2012 Slánský sběr básní, Slaný

Druhý sborník poezie Slánský sběr básní 2012, pokřtila Naďa Rollová (ředitelka knihovny) s básníky Jaroslavou Jenčíkovou Váňovou, Pavlem Žaludem a Básníkem Tichem, ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v přednáškové místnosti Knihovny Václava Štecha ve Slaném.

Letošní “sběr básní” i přes horké léto byl úspěšnější jak v počtu básníků, tak jejich tvorby i kvality. Pečlivý výběr básní jsme provedli společně s Pavlem Žaludem. Básnicky vzletný úvod nám již podruhé věnoval František Frances. Originální ilustrace namalovala Hanka Vranová, která byla u zrodu myšlenky vydat nasbírané básně už v roce 2010. Během večera nás provázela podmanivá hudba z dílny Honzy Judla, člena skupiny Jablkoň. Čestným hostem byla Jaroslava Jenčíková Váňová, která neváhala nás potěšit svojí tvorbou. Závěrem večera se spontánně vytvořila diskuse mezi profesionály a “amatéry” krásného slova.

Festival české a mezinárodní poezie, který se bude konat i v příštím roce, najde nepochybně své místo i ve Slaném. Není divu, vždyť na Slánsku žili a žijí básníci.

 Děkujeme všem aktérům, básníkům a posluchačům.

 

Míla Najmanová

http://www.knihovnaslany.cz/akce-knihovny/2011/12/basnickam-suplik-neslusi-2

slany1 slany2 slany3 slany4 slany5 slany6 slany7 slany8 slany9 slany10 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

15.11.2012 Poezie na schodech, Louny

Ve čtvrtek 15. listopadu se úderem páté hodiny odpolední proměnilo schodiště studovny  Městské knihovny v Lounech na alternativní poetický prostor. Historický fond naučné literatury, dostupný právě v těchto prostorách, se tak stal svědkem čtení na schodech v rámci Dne poezie 2012. Knihovníci Věra Pokorná a Pavel Jonák pro publikum sestavili pásmo ze současné české poezie, kterou doplnili tóny z gramofonu. Mimo mladých literárních nadějí (Jonáš Hájek, Kamil Bouška, …) zazněly básně například i od předloni zesnulé Violy Fischerové a na závěr nemohl chybět nikdo jiný než Ivan Wernisch se svou hravě moudrou poezií. Celým večerem se linul duch starých klubových nebo rozhlasových čtení, praskot a šum ze starých desek a vůně zeleného čaje.

Pavel Jonák, Městská knihovna Louny

 

14.11.2012 Poetický večer a Verše na chodníku, Buštěhrad

Ve středu 14.11.2012 se v odpoledních hodinách věnovaly děti popisování chodníků před školou a v celé Tyršově ulici. Barevnými křídami psaly vlastní verše nebo ty, které mají v oblibě, říkanky a písničkové texty. Básně doplnily drobnými kresbami.

Jejich činnost vzbudila pozornost procházejících občanů. Ti se zastavovali a u mnohých vtipných básniček s úsměvem postávali, aby si připomněli…

Na venkovní aktivitu navázal poetický večer, který proběhl za přítomnosti významných hostů v komorním společenském sále ZUŠ Buštěhrad.

Diváci mohli slyšet autorskou recitaci i četbu básní, hudební předěly v podání pěveckého souboru Duha a kytarového přednesu Jiřího Hartmana, žáka hudebního oboru umělecké školy. Příjemná atmosféra byla umocněna výstavkou prací žáků  výtvarného oboru, poetické závěsy za jevištěm vytvořily děti ve výtvarné dílně Památníku Lidice.

V závěru této společenské události byla pokřtěna autorská kniha dětské poezie. Jejím kmotrem se stal učitel a spisovatel, autor několika dětských knih, pan Marek Veselý.

Anna Holeyšovská

 

14.11.2012, PŘE-STUP ze světa autismu do reality, Tábor

Článek o dění na akci v Městské knihovně Táboře s básníkem a hudebníkem Pavlem Hlušičkou (Mnoháčkem Zgublačenkem)  – klikněte zde

Hostem Pavla Hlušičky byl pan Michal Roškaňuk, zakladatel občanského sdružení Adventor, které si klade za cíl informovat o autismu veřejnost a zároveň nacházet cesty, jak propojit autisty a neautisty tak, aby obě strany měly ze spolupráce prospěch.
www.adventor.org

Fotografie z akce – autor: Václav Peterka

 a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1

 

13.11.2012 Westonia, Praha

Bernie Higgins ze Společnosti poezie uvedla organizátora dnešního večera, který celým pořadem příjemně provázel, Davida Vaughana.  V první půlce představení byl připomenut život  dcery Edwarda Kelleyho, básnířky žijící v Čechách v době Rudolfa II. , Elizabeth Jane Weston (1581–1612). Ke 400. výročí úmrtí autorky byly čteny verše této známé anglické básnířky, ve druhé půlce večera si vystupující představili divadelní hru z jejího života. Celá akce se konala v anglickém jazyce v návštěvníky plně obsazeném pražském Trickbaru Malostranské Besedy v Praze.

DSC_0034 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0044 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0052

12.11.2012 Tvořivá dílna dětí a seniorů, Buštěhrad

Po týdenních hrátkách se slovy i písmeny, navštívily děti z prvního a třetího oddělení školní družiny, Dům s pečovatelskou službou v Buštěhradě.

V útulném prostředí malé kavárničky se pustily s tamními obyvateli do společného tvoření krátkých veršů a říkadel.

Zadané téma bylo jednoduché. Přestup od dětí k růžím, od růží k dětem. Vzhledem k tomu, že krásné, voňavé zážitky, vztahující se k těmto květinám si děti donesly v září a říjnu z Lidic, rodila se lehce jedna říkanka za druhou.

Prvňáčci, kteří zatím neznají všechna písmenka, diktovali “svým” babičkám a dědečkům neobvyklé rýmovačky, občas je společně upravili a některé doplnili milými kresbami.

Celá tvorba, která se hemží růžičkami, růžemi, jejich poupaty a dětmi, bude při poetickém večeru, který se uskuteční 14.11.2012 v ZUŠ Buštěhrad, věnována jednomu z nejkrásnějších a největších sadů růží ve střední Evropě – Růžovému sadu Památníku Lidice.

Anna Holeyšovská