21.11.2016 Básníci dětem (Prachatice)

Realizace celonárodního projektu Den poezie 2016 s podtitulem Básníci dětem proběhla v týdnu od 21.11.2016 v 5 mateřských školách v Prachaticích, v základní škole a v městské knihovně pro speciální školu. Cílem bylo přiblížit kreativní formou současnou dětskou poezii našim nejmenším. Tohoto úkolu se výborně zhostily žákyně 2. a 3. ročníků oborů předškolní a mimoškolní pedagogika i pedagogické lyceum. Ty se tak v rámci své pedagogické praxe za vydatné podpory svých vyučující věnovaly v pásmu poezie, pohybových, hudebních i pracovních činností dětem od 2,5 do 6,5 let a aktivně je také do každé z činností zapojily. Originálním způsobem ztvárnily např. básně autorů Daniely Fischerové a Radka Malého, ale i celé řady dalších. Dramaticky zpracované básně byly doprovázeny hrou na kytaru, klavír, případně doplněny netradičními rekvizitami.

Radost žákyň z dobře odvedené „práce“ byla patrná na první pohled a odměnou za velkou snahu při přípravě celého pásma jim bylo nejen pozitivní hodnocení všech dětí, ale také zkušených učitelek navštívených škol.

„Většina lidí považuje podzim za pochmurné období, proto jsme se my – žáci 2.B – rozhodli, že ukážeme dětem ze speciální školy kladnou stránku tohoto ročního období. Byli jsme nadšení, když se nám naskytla možnost zúčastnit se 22. listopadu Dnu poezie v městské knihovně. Připravili jsme pro žáky krátké pásmo plné různorodých aktivit, které podle úsměvů na tvářích všechny nadchly. A když říkáme všechny, tak nemyslíme jen žáky ze speciální školy, ale také nás…“ vyjádřila své pocity Lucie Poláková.

Letošní, trochu odlišné pojetí Dne poezie bylo snad organizačně poněkud náročnější, ale jak mnohokrát zaznělo, přineslo radost a potěšení.

Za realizační tým Mgr. Jana Pavlíčková

« z 2 »

Uveřejněno

v

od

Značky: