Rubrika: 23.11.2014 ne

 • 23.11.2014 15:00h Do kavárny! Juliš, Continental nebo Metro?

  Sraz:  Můstek, Na Příkopě 1 (před New Yorker) Společenský život česko-německé bohémy meziválečné Prahy na místech, kde se odehrával . Komentovaná procházka s historičkou umění Evou Bendovou zakončená v kavárně s básněmi Víta Janoty. Součást projektu Praha sdílená a rozdělená Multikulturního centra Praha.

 • 23.11.2014 17:00 Vyhlášení výsledků básnické soutěže pražských gymnázií

  České centrum Praha, Rytířská 31, 110 00 Praha 1 Pořádá Gymnázium Na Vítězné pláni ve spolupráci s porotci soutěže Miloslavem Topinkou a Rudolfem Matysem.  

 • 23.11.2014 10:00h Básničky zase jinak

  Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426, 34901 Stříbro Tvorba básní a básniček, které budou psány neklasickými způsoby – prostorově (kaligramy), s využitím různých materiálů a technik. Poté bude uspořádána výstavka v prostorách školy.  

 • 23.11.2014 16:00 Večer u samovaru

  Místní knihovna Veletiny č. 108, 687 33 Veletiny Jak zní cizí poezie v originálu a jak v českém překladu – to zkusíme porovnat při pití čaje ze samovaru. A nebudeme se omezovat pouze na poezii ruskou. Příspěvky návštěvníků budou vítány.

 • 23.11.2014 18:00 Eskymo, je t´aime

  Divadélko v sokolovně v Jinonicích, Butovická 100/33, 158 00 Praha 5 – Jinonice Hudebně recitační pásmo sestavené z představení   “Zpěvy sladké Francie” a  “Z eskymácké poezie”. Obě představení spojí vystoupení hudební sekce divadla a básně Heleny Niklausové.

 • 23.11.2014 15:00 Praha svým hostům!

  Meeting point: Jungmanovo náměstí Juliš, Continental, Repre… (names of the places we will possibly go) Společenský život pražské bohémy, umělců, spisovatelů a intelektuálů meziválečné Prahy sledovaný přímo na místech, kde se odehrával. Síť vztahů česko-německé Prahy vepsaná do kamene. Komentovaná procházka bude zakončena v jedné z kaváren, kde své básně o současné Praze představí básník Vít Janota.…

 • 21.11.-19.12.2014 18:00h Výstava „Řezaná poezie“ podle představ studentů GJB Ivančice

  Městská knihovna Ivančice, Mjr. Nováka 7, 664 91 Ivančice Akce na Gymnáziu Jana Blahoslava Ivančice prostřednictvím výstavy v Městské knihovně Ivančice.