Archiv rubriky: 23.11.2014 ne

23.11.2014 15:00h Do kavárny! Juliš, Continental nebo Metro?

Sraz:  Můstek, Na Příkopě 1 (před New Yorker)
Společenský život česko-německé bohémy meziválečné Prahy na místech, kde se odehrával . Komentovaná procházka s historičkou umění Evou Bendovou zakončená v kavárně s básněmi Víta Janoty. Součást projektu Praha sdílená a rozdělená Multikulturního centra Praha.

23.11.2014 18:00 Eskymo, je t´aime

Divadélko v sokolovně v Jinonicích, Butovická 100/33, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Hudebně recitační pásmo sestavené z představení   “Zpěvy sladké Francie” a  “Z eskymácké poezie”.
Obě představení spojí vystoupení hudební sekce divadla a básně Heleny Niklausové.

23.11.2014 15:00 Praha svým hostům!

Meeting point: Jungmanovo náměstí

Juliš, Continental, Repre… (names of the places we will possibly go)
Společenský život pražské bohémy, umělců, spisovatelů a intelektuálů meziválečné Prahy sledovaný přímo na místech, kde se odehrával. Síť vztahů česko-německé Prahy vepsaná do kamene. Komentovaná procházka bude zakončena v jedné z kaváren, kde své básně o současné Praze představí básník Vít Janota.

Kavárenskými místy vás provede historička umění Eva Bendová. Komentovaná procházka po multikulturní historii Prahy je součástí projektu Praha sdílená a rozdělená MUltikulturního centra Praha.
Vstupné zdarma.