14.11.2015 Poezie proti chaosu (Praha)

Zasedací místnost Církve čs. husitské, Vítkova 13 243, 180 00 Praha 8 – Karlín

Poezie se dotýká hlubin bytí a zároveň má lehkost zpěvu slavíka, hravost motýla, novost prožitku, neotřelost metafory. Básník vzdoruje chaosu, intuitivně hledá řád. Dar poezie je zvláštním druhem poznání a skrytého rytmu. Poukazuje k hodnotám, které nám nejsou lhostejné. Pořádají Obec spisovatelů, Pražský klub spisovatelů a Dialog na cestě (www.obecspisovatelu.cz, www.dialognaceste.cz).

 


Previous Image
Next Image

info heading

info content

foto: Petula Heinriche