8.11.2014 16:00h Poezie v kameni – let, autorské čtení

Provincie bratří Františkánů, Konvent u kostela Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1

V rámci výstavy  těchto jedinečných soch Jaroslava Vokála, který na večeru představil své dílo, vystoupili básníci: Irina Silecká, František Kostlán, Marwan Al Solaiman (Sýrie), Martin Zborník a řada básníků z festivalu Slovanské tradice.
Hudba na hangdrum: Jiří Šámal

 

 

(foto Irina Silecká, Martin Zborník)