Žatec: Den poezie “Přes Krakovec do Kostnice”

Dopolední besedy žáků a učitelů literatury a dějepisu proběhly v aule školy 21. 11. pod názvem „Přes Krakovec do Kostnice“. Nešlo v nich ovšem jen o pouhopouhé vylíčení strastiplné životní pouti Jana Husa, ale hlavně o přiblížení konkrétních básní, jež se rozmanitým způsobem zaobírají Osobností Mistra Jana. Prostě příjemně strávené dopoledne pro všechny zúčastněné!

Zdeněk Müller
SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec