Ciprian Măceșaru

Macesaru CCiprian Măceșaru (nar. 7. 9. 1976) debutoval v r. 2007 sbírkou básní Cântecul greierilor de sub calea ferată (Zpěv cvrčků pod železniční tratí) a knihou rozhovorů Dialoguri în oglindă (Dialogy v zrcadle), které vydalo nakl. Curtea Veche. Následoval „kulturní deník“ Focul din tâmplă (Výstřel v skráni), řada dalších sbírek veršů i dva mikroromány Superhero  (Superhrdina, nakladatelství Cartea Românească, 2012) a Portbagaj (Zavazadlový prostor, nakladatelství Trei, 2014), za který získal Cenu mladého spisovatele roku 2013 za román v rukopise, udělovaný bukurešťskou pobočkou Svazu rumunských spisovatelů). Koncem roku 2014 publikoval spolu s literárním kritikem a historikem Danem C. Mihăilescem dialog v dopisech nazvaný  Despre nerăbdarea de a fi răbdător (O netrpělivosti být trpělivý), kterou velice dobře přijali kritici i čtenáři a stala se jedním z bestselerů nakladatelství Humanitas. V řadě antologií je zastoupen prózou i poezií.  Jeho básně byly přeloženy do angličtiny a bulharštiny. Je zakladatelem časopisu Accente a nakladatelství Next Page sídlících v Bukurešti. Získal Diplom excelence za evropskou žurnalistiku, který uděluje  EUROLINK – House of Europe, 2010.

Ciprian Măceșaru (n. 7.09.1976) a debutat în 2007 cu volumele Cântecul greierilor de sub calea ferată (poeme) și Dialoguri în oglindă (interviuri), apărute la Editura Curtea Veche. Au urmat: Focul din tâmplă (jurnal cultural) și mai multe volume de versuri, precum și două microromane înrudite, Superhero (Cartea Românească, 2012) și Portbagaj (Editura Trei, 2014; Premiul ”Tânărul scriitor al anului 2013” pentru roman în manuscris, acordat de Filiala București Proză a Uniunii Scriitorilor din România). La sfârșitul lui 2014 a publicat împreună cu criticul și istoricul literar Dan C. Mihăilescu un dialog epistolar intitulat Despre nerăbdarea de a fi răbdător, cartea, foarte bine primită de critici și de cititori, numărându-se printre bestsellerurile editurii Humanitas. A fost inclus cu proză și poezie în mai multe antologii. I-au fost traduse poeme în engleză și bulgară. Este fondatorul revistei Accente și al editurii Next Page, ambele din București. A primit Diploma de Excelență pentru Jurnalism European, acordată de EUROLINK – House of Europe, 2010.

Ciprian Măceşaru (b. 7/9/1976) made his debut in 2007 with collection of poetry Cricket songs beneath railways and book of interviews Dialogues in the mirror, published by Curtea Veche. He followed with cultural diary The fire in the temple, several volumes of poetry and two micro novels  Superhero (Cartea Românească publishing house, 2012) and Trunk (Trei publishing house 2014) which received the prize “Young Writer of 2013” for the novel in manuscript, awarded by Bucharest branch of Prose Writers’ Union of Romania). At the end of 2014, he published, along with literary critic Dan C. Mihailescu, an epistolary dialogue with the title:  On impatience of being patient. The book, very well received by both critics and readers, belongs among the best-selling works of Humanitas publishing house. His prose as well as poetry has been included in several anthologies. Also, his poems have been translated into English and Bulgarian. Măceşaru is the founder of Accents magazine and Next Page publishing house, both with the seat in Bucharest. He received the Diploma of Excellence for European Journalism, awarded by EUROLINK – House of Europe, 2010.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *