Jiří Feryna

JiriFerynaJiří Feryna (1993) je studentem oboru Český jazyk a literatura na FF UK. Poezii se věnuje od patnácti let, básně z šestnáctého a sedmnáctého roku života mu vyšly knižně např. v Almanachu neodekadence (2012) či Kalmanachu 2013/2014 (2014), časopisecky např. ve Vedneměsíčníku či Světliku, básně z roku osmnáctého a devatenáctého pak např. v časopisu Partonyma. Na podzim roku 2013 však Feryna neodekadentní poetiku opouští a věnuje se především zkoumání jazyka z více hledisek (funkčního, zvukového či grafického), což má
za následek opuštění vázané formy a přechod k volnému verši (poslední vázané
texty vyšly v Tvaru 1/2014).


Uveřejněno

v

od

Značky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *