20.11.2016 Večer arabské mírové poezie (Praha)

Kdy a kde: 20.11.2016 Café Lajka, U Akademie 11, 170 00 Praha 7

Čtení arabské mírové poezie uspořádalo 20.listopadu Multikulturní centrum
Praha v rámci Dne poezie 2016. V rámci komponovaného večera zazněly básně
iráckých, syrských a palestinských autorů (Abd az-Zahra Zakí, Fu´ád
Muhammad Fu´ad, Júsuf Bú Jahjá, Ašraf Fajjád, Mahmúd Darwíš), které ve
většině případů dosud nebyly přeloženy do češtiny. Na překladech se
podíleli studenti magisterského studia arabistiky na FF UK a básně samotné
byly předneseny profesionálním hercem a zároveň rodilými mluvčími. Po
přednesu básní následovala přednáška syrského uprchlíka Georgese Yaku na
téma: „Žena v současné moderní syrské poezii.“ Akce, kterou navštívilo
zhruba 35 diváků, byla zároveň beneficí, výtěžek z dobrovolného vstupného
byl věnován na podporu projektů Lékařů bez hranic.

Zuzana Schreiberová
MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA, o.s.


Uveřejněno

v

od

Značky: