16.11.2015 Oslava narozenin Karla Hynka Máchy na Petříně

Každoročně se před sochou Karla Hynka Máchy na pražském Petříně scházíme s básněmi i s vínem, abychom oslavili narozeniny tohoto romantického básníka ku jehož poctě se letos již 17. rokem festival Den poezie pořádá. Po slunném dni nastal chladnější večer, při pohledu vzhůru skrze mlází a větvoví bylo vidět na hvězdy, vzduch voněl zahnívajícím listím. Setkali jsme se a všichni z nás,   kteří jsme cestou do vrchu mačkali v kapse verše, jsme je nechali rozprchnout v této oslavné noci.


Previous Image
Next Image

info heading

info content