Archiv rubriky: 2020fotovideo

Místo pro foto a video záznamy z Vašich akcí.

Budeme moc rádi, pokud natočíte video o své akci či nám pošlete několik snímků s příběhem, jak váš program o Dnu poezie v roce 2020 probíhal.

S potěšením vaše příspěvky uveřejníme v této rubrice.

Fotografie posílejte prosím zmenšené na náš email denpoezie@gmail.com
nebo své video nahrajte na youtube a pošlete nám odkaz. Uděláte tak radost všem, kteří Den poezie sledují.

Den poezie – Masarykova Jubilejní Základní Škola Hřebeč

Fotografie k pořadu:

“Křest knihy poezie, kterou si děti samy napsaly.

Lidická galerie uzavřena, křest knihy, kterou si děti samy napsaly, se ruší. Kniha bude autorům předána individuálně v pátek 20.11.2020 odpoledne před budovou MJZŠ Hřebeč.”

|

 

Děkujeme za fotografii a za laskavou zprávu paní Anně Holeyšovské a s obdivem přejeme dětem, knížce i jejím organizátorům hodně zdraví a čtenářů!

 

 

 

 

Den poezie – Mateřská škola Kostomlaty nad Labem

FESTIVAL DEN POEZIE se koná každoročně na počest narození Karla Hynka Máchy.

(https://www.mskostomlatynl.cz/p/projekty.html)

Koordinátorem festivalu je Společnost poezie z.s. a tématem letošního ročníku je „Konec a počátek“.

Více informací o festivalu na http://www.denpoezie.cz/

Mateřská škola Kostomlaty n.L se zapojila do tohoto festivalu ve školním roce 2020/2021 uspořádáním “Putovní výstavy”. Více informací k projektu níže:

V prostorách MŠ Kostomlaty nad Labem a Obecního úřadu v Kostomlatech nad Labem se koná v rámci Festivalu Den poezie od 10.11. do 22. 11.2020  “Putovní výstava” autorských básní, dětských ilustrací a výtvarných prací k tématu “Konec a počátek”.

Dětské ilustrace a výtvarné práce připravily během měsíce září, října a listopadu 2020 děti ze Žluté, Zelené a Červené třídy MŠ Kostomlaty nad Labem pod vedením paní učitelek Moniky Hrázské, Kateřiny Hakenové, Nadi Šmoldasové, Heleny Rýparové, Lídy Vitouškové, Dany Brabcové a Evy Sochové.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace není výstava přístupná široké veřejnosti, sdílíme tedy odkaz do fotogalerie, která je v rámci festivalu průběžně aktualizována.

Vystavované práce jsou rozděleny do tři tematicky zaměřených bloků „Konec a počátek“

Září –  Začátek školního roku  Říjen – Sklizeň mrkve  Listopad – Začátek a konec dne

níže odkazy na básničky k festivalu:

 Začátek školního roku    Sklizeň mrkve     Začátek a konec dne

 
Celé Česko čte dětem – projekt vzhledem k vývoji epidemiologické situaci v ČR pozastaven

Tento projekt ve školním roce 2020/2021 uskutečňujeme ve spolupráci se ZŠ Kostomlaty nad Labem, kdy žáci druhého stupně předčítají dětem ve školce.

Vzhledem ke COVID-19 je spolupráce se ZŠ na tomto projektu zatím pozastavena.

Festivalu Den poezie ve školní družině Beroun- Závodí

Festival Den poezie

Festival Den poezie se koná na počest narození Karla Hynka Máchy od roku 1999. Již několik
let si akci připomínají i děti naší školní družiny. Ne jinak, i když ve svízelných podmínkách,
i letos. V letošním roce se festival konal od 9. – 22. listopadu. Tento rok uplynulo 200 let od
narození Boženy Němcové. Ze stejných důvodů si můžeme připomenout i řadu dalších
spisovatelů a básníků – Karolínu Světlou, Vladimíra Holana, Vítězslava Nezvala, Karla
Jaromíra Erbena, Josefa Horu a další.
Děti naší školní družiny si připomněly Festival Den Poezie až 23. listopadu a to ještě ne
všichni, pouze 1. a 3. oddělení, děti z 1. a 2. třídy. Každé oddělení si jej připomínalo zcela
samostatně. Nejprve jsme si povídali o tom, co je to poezie, pokusili jsme si vysvětlit rozdíl
mezi pohádkou, básní a písní. Potom jsme se vrhli hned na verše. Poslechli jsme si báseň Jana
Skácela s názvem Uspávanka s Popelčiným oříškem. V této básni jsme hledali rýmy. Pro
některé z nás těžší, pro někoho lehčí. Tak například: „Aby se ti dnes spalo lehce, povím ti
něco o Popelce. Popíšu přesně její šaty, modré jako nebe bez záplaty.“ Takto jsme v celé
básni hledali rýmy a přiřazovali k prvním řádkům. A abychom si to trochu zpestřili, zahráli
jsme si hru na ozvěnu. Hra, která nám nabízí též rýmy, nás velmi bavila a my za její správné
odpovědi, získávali cenné body do bodování jednotlivců. Například: Co se pase u jetele?
Ozvěnou bylo tele. V další části našeho odpoledne jsme se naučili verše pro čerta. Vždyť za
chvíli možná i přijde. V poslední hře jsme hledali dvojice rýmů. A takto si naši prvňáci a
druháci připomněli Festival Den poezie.

 

Květa Hrbáčková, vedoucí vychovatelka

6.11.2020 – 21.11.2020 Než verše vezme déšť

Pokud půjdete po lesní cestě z Pasek vrchem Drahoušek k rozhledně, dívejte se po smrčcích. Najdete tu poezii, dokud ji nevezme déšť:-)
Vystavují: Nataša Černá, Petula Heinriche, Aaen Jan Kratochvíl, Radana Šatánková, Martin Zborník, Jan Zboříl
Paseky, Les Drahoušek, pošta Křečovice