12.12.2014 Plzenští veršotepci

    Ve středu 12. 11. 2014 se v Polanově síni v Plzni konal literární večer, jenž sdílel název s nově zformovanou básnickou skupinou „Plzeňští veršotepci“. Tvůrčí studenti a absolventi Západočeské univerzity, pod záštitou Katedry českého jazyka Fakulty pedagogické, dali texty dohromady, a v rámci festivalu Den poezie se rozhodli některé své básně představit kritickému uchu laskavého posluchače.

    Ve dvou přibližně půlhodinových sekcích oddělených krátkou přestávkou se postupně představilo pět mladých básníků a básnířek: Helena Mašková, Kristýna Soutnerová, Hana Šrámková, Markéta Zvolánková a Filip Koryta. Ti přednesli, v případě úspěšného člena hudební skupiny Glajstr duo Filipa Koryty také zazpívali, své texty.

    Inspiraci Plzeňští veršotepci nacházejí každý den, ať už ve školních lavicích, v přírodě, v ulicích nebo v labyrintu mezilidských vtahů. Rozpoložení, při němž jednotlivci tvoří, se liší. Někteří potřebují doslova trpět, aby k nim zavítala poezie. Jiní nacházejí múzu v kráse okamžiku a někteří v kráse ženské. Každopádně doufají, že ve svých šuplících, někteří již i mezi básněmi publikovanými, našli takové ukázky, které o nich a jejich poetice napověděly.

    Nelze také opomenout hudební doprovod, jenž zajišťoval talentovaný a vždy originální Zdeněk Mihulka. Ten jednotlivé básně doplňoval krátkými melodie, jež svých duchem korespondovaly s posláním textů, zároveň ponechávaly posluchačům více času pro vlastní interpretaci.

    Kromě autorského čtení diváky čekal znalostní kvíz ze života Bohumila Hrabala spojený s výstavou citátů významného českého spisovatele, od jehož narození letos uplynulo již celých sto let. O přestávce byly rovněž k dispozici podrobnější informace týkající se festivalu Den poezie. Pro mlsné jazýčky organizátoři připravili drobné občerstvení.

   Večer se setkal s velkým ohlasem jak z řad publika, tak mezi odborníky, kteří projevili zájem na tom, aby studenti ve svém snažení neustali.

   Doufáme, že pořady Plzeňských veršotepců mají svou budoucnost, například zase za rok.

Markéta Zvolánková