Archiv rubriky: Upozorňujeme na

20. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

15. – 18. května 2014
Výstaviště Praha – Holešovice

Čestný host: MAĎARSKO

Témata:
Čteme jedním dechem II. – Fantasy & Sci-fi
Kolik podob má kniha?
Odraz historie v literatuře

Otevírací doba:
čtvrtek – sobota, 15.- 17. května, 9:30 – 19:00
neděle, 18. května, 9:30 – 16:00

více informací naleznete na stránkách festivalu http://sk2014.svetknihy.cz/

Máchovou stopou 2013

Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích pod záštitou starosty města vypisuje 5. ročník literární soutěže.

Soutěž je určena 1. pro středoškoláky (rozhodující je studium na střední škole v České republice nebo zahraničí v termínu do uzávěrky soutěže) a 2. dospělé (tato kategorie není věkově omezena). Pozor – oproti minulým ročníkům doznala soutěž dvou zásadních změn: V obou kategoriích mohou soutěžící posílat 1. pouze povídku, a to na 2. libovolné téma.

Rozsah příspěvku přitom nesmí překročit 4 normostrany (1 normostrana čítá 1 800 znaků vč. mezer). Soutěž se vyhlašuje k 15. 4. 2013, uzávěrka zasílání příspěvků je 31. 8. 2013.

Přihlášeny mohou být pouze nepublikované texty. Jeden účastník může do soutěže zaslat nejvýše jedno dílo. Soutěžní díla jsou přijímána na e-mailové adrese machovoustopou@seznam.cz. U každého soutěžního díla je nutno uvést: celé jméno autora/autorky, kategorii a kontaktní adresu.

Soutěžící zasláním příspěvku vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním svého díla bez nároku na honorář. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaných příspěvků. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, případně soutěž zrušit. Na hmotné odměny není právní nárok.

Zaslané práce bude hodnotit soutěžní porota složená z osobností věnujících se profesně literatuře (konkrétní jména budou zveřejněna v květnu 2013 na internetových stránkách Knihovny K. H. Máchy). V obou kategoriích bude vyhlášeno první, druhé a třetí místo, případně čestné uznání. Porotci ale nejsou povinni vítěze vyhlásit (např. nemusí být vyhlášeno první místo).

Vítězné literární příspěvky budou oceněny. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v listopadu 2013 v Praze v rámci festivalu Den poezie a bude spojeno s neformálním rozborovým seminářem.

Mediálními partnery soutěže je internetový Portál české literatury a bulletin Knihovny K. H. MáchyKarel Hynek Mácha, v jehož druhém letošním čísle (podzim 2013) budou vítězné příspěvky otištěny. Výsledky minulého ročníku najdete zde.

veškeré další informace a kontakty naleznete na webu knihovny:http://www.knihovnalitomerice.cz/aktuality/machovou-stopou-2013

Literární soutěž Podřipsko poetické

Městské muzeum Velvary vyhlašuje u příležitosti festivalu Den poezie 2013 regionální literární soutěž SOUTĚŽNÍ kategorie: 15-21 let, 21-30 let, 30 a více let počet příspěvků: 1-3 básně /na osobu Příspěvky označené plným jménem, věkem, adresou a telefonním číslem nebo e-mailem posílejte poštou (nebo přineste osobně) na adresu Městské muzeum Velvary. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v rámci programu Dne poezie ve Velvarech.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městské muzeum Velvary, Pražská 109, 273 24, nebo na níže uvedený e-mail.
Web soutěže: http://www.velvary.cz/muzeum.html
Kontaktní e-mail: muzeum@velvary.cz

Český Forrest Gump putuje stovky kilometrů, přidal se i herec Jaroslav Dušek

Se 420 kilometry v nohách dorazil básník Mnoháček Zgublačenko na nádraží v Berouně, kde na něj už čekala padesátka jeho příznivců. Nikoho netrápil fakt, že jarní počasí spíš připomíná tuhou zimu a všichni po jeho boku vyrazili do malé vísky Svatý Jan pod Skalou. Básník se srdcem dobroduha se totiž rozhodl, že v průběhu března ujde 610 kilometrů po městech, městečkách i vesnicích ve Středočeském kraji s cílem šířit informace o autismu. Jako člověk s Aspergerovým syndromem může o problematice poruch autistického spektra mluvit na základě osobního prožitku. Je proto pro tento úkol osobou nejpovolanější. V mrazivý nedělní den 23. 3. se k jeho putování připojila i APLA Praha, organizace Adventor, další partneři a přátelé, a to na etapě Beroun- Svatý Jan pod Skalou-Karlštejn-Dobřichovice.

Básník Mnoháček Zgublačenko na svém putování přesvědčuje všechny kolem, že je člověkem s obdivuhodnou vnitřní silou a odhodlaností. Vedle nachozených stovek kilometrů stačí i přednášet, diskutovat a poskytovat rozhovory o autismu každému, kdo o to projeví zájem. Svojí bezprostředností a upřímností si získává přízeň lidí všech věkových kategorií i profesí.

„Dokonce jsem slyšel, že mě lidi začali nazývat český Forrest Gump, ale já radši chodím než běhám,“ směje se básník a vysvětluje, proč tuto akci zorganizoval: „Přišel jsem na to, že se o vás nikdo nepostará, a každý si musí víceméně poradit sám. Chtěl bych dodat lidem s autismem odvahu a ukázat jim, že život se dá žít i s touhle diagnózou. A taky bych je rád pobavil,“ přiznává básník, který svým vyprávěním dokáže opravdu potěšit i zaujmout a je stále dobře naladěn, přestože má za sebou už pořádně dlouhou trasu. „Pár pěkných puchýřů mám a nohy mě bolí, ale určitě bych to nevzdal. Trénoval jsem už na podzim, takže celkově i s tréninkem ujdu kolem 900 kilometrů a ještě mě to baví.“

Při etapě “APLA Praha” se rozhodl básníka doprovodit herec Jaroslav Dušek.  Ten se také ve sv. Janu pod Skalou živě zapojil do přednášky o autismu.  Proběhla na téměř magickém místě –  v  refektáři bývalého kláštera (nyní Svatojánská kolej Vyšší odborné školy pedagogické). Za APLA Praha v rámci vzdělávacího bloku vystoupila společně s básníkem psycholožka Mgr. Veronika Šporclová, která také odpovídala na odborné dotazy z řad účastníků.

„Máme syna s autismem a vyrazili jsme sem především proto, že jsme chtěli potkat lidi, kteří mají podobné zkušenosti jako my, a vědí o čem mluvíme. Jsme rádi, že jsme mohli ventilovat některé naše zážitky a obavy. Vzali jsme si k srdci i slova paní psycholožky a díky básníkovi jsme se opravdu zasmáli. Bylo to moc fajn,“ popisuje nedělní akci matka dítěte s autismem.

S programem se nezapomnělo ani na děti, pro které byly v průběhu besedy připraveny soutěže a hry. Také měly možnost navštívit tamní eko koutek se zvířaty.

Po přednášce se část básníkových příznivců vydala na další část trasy, která skončila až ve večerních hodinách.

Věříme, že všichni účastníci si i přes mrazivé počasí tento den užili. Děkujeme všem, kdo “Putovali s básníkem” a s námi.

Více o APLA putování s básníkem 2013

Etapu jsme zahájili na Hlavním nádraží v Praze. Vlakem jsme se přepravili do Berouna, kde jsme se připojili k p. Zgublačenkovi, p. Duškovi a dalším partnerům a příznivcům básníka.

Během dopoledne jsme došli krásnou přírodou Karlštějnska do Sv. Jana pod Skalou. Vedle prohlídky přírodních a kulturních památek bylo již nutné doplnit energii (nejen sluneční:-). K tomu příhodně posloužila místní restaurace “Obecná škola”. Začátek přednášky se sice lehce posunul, ale nakonec jsme stihli všechno – i společné vypuštění modrých balonků s našimi jmény. Tím jsme symbolicky zahájli Dny porozumění autismu APLA Praha.  

Přednáška a diskuze ve Svatojánské koleji proběhly v příjemném a přátelském ovzduší. Bylo povzbuzující, že ačkoliv se  mluvilo hlavně o vážných věcech, měli jsme také příležitost společně se zasmát.

Po přednášce se příznívci básníka rozdělili a podle svých možností, sil, počtu omrzlin a puchýřů dokončili etapu – do cíle trasy, na Karlštejn, zpět do Berouna nebo rovnou do Prahy.

Pevně věříme, že na zpáteční cestě nikdo cestou neumrznul, nezranil se a ani nezabloudil. Protože příští rok zase vyrážíme!

Projekt byl realizován v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Svými aktivitami přispívá k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.

 

Vzdělávací a osvětová část programu byla realizována v rámci z OP Vzdělání a konkurenceschopnost,která je spolufinancována ESF a státním rozpočtem ČR.

Kontaktní osoba:

Simona Votyová

APLA, Praha

Tel.: 777557401

Putování s básníkem

Celých 610 kilometrů po svých se chystá ujít básník Mnoháček Zgublačenko. Na své pouti od 1. do 31. března 2013 hodlá obejít zhruba na čtyři desítky měst a vísek, ve kterých bude besedovat v kulturních centrech na téma autismus. K tomuto činu ho vede fakt, že sám má diagnostikován Aspergerův syndrom a dobře ví, s jakými problémy se musí potýkat. 610 rozhodně není jen tak nahodilé číslo – 2.4.2013 uplyne 610 560 hodin ode dne, kdy vyšla práce Dr. H. Aspergera “Die Autistischen Psychopathen im Kindesalter”, takže básník symbolicky ujde za každou uplynulou hodinu metr trati. To nejdůležitější na svém putování vidí v setkávání se s lidmi, v tom, že s nimi může promluvit, podělit se o své zkušenosti a dodat naději těm, kteří si myslí, že s autismem není možné vést plnohodnotný život. Svým entuziazmem naopak přesvědčuje, že ačkoliv je autismus bezesporu životní průšvih, může přinést do života i obohacení a rozhodně nejsou pro tyto lidi všude dveře jen zavřené. Pro šíření osvěty autismu je tato forma určitě velmi příhodná. A právě proto se APLA Praha, střední Čechy, o.s. – asociace pomáhající lidem s autismem a občanské sdružení Adventor rozhodli převzít nad touto ojedinělou akcí záštitu. Dne 23. 3. se příznivci organizace a několik známých VIP osobností přidá k panu Zgublačenkovi v Berouně a projdou s ním zhruba 5 kilometrovou  trasu do Svatého Jana pod Skalou, kde bude kromě besedy s básníkem a několika odborníky na téma autismus připraven i další zajímavý program jak pro dospělé, tak pro děti, na které čeká například divadélko a spousta soutěží a her. Poté se lze opět připojit k básníkovu putování a dojít s ním na Karlštejn nebo až do Černošic.

Uvítáme každého, kdo se bude chtít k putování připojit, protože tím napomáhá upozornit na fakt, že s autismem se rodí už každé 100. dítě, což rozhodně není zanedbatelné číslo a právě proto je osvěta autismu nesmírně důležitá.

K putování se rovněž připojí dospívající a dospělí lidé s AS a VFA, kteří jsou zapojeni do projektu TWCM – Společně to zvládneme – Together we can manage. Projekt je zaměřen na vytvoření efektivně fungující tematické sítě evropských organizací, které pomáhají lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a podporují jejich rodiny.

Když porozumíme lidem s autismem a oni budou mít šanci porozumět světu, uleví se tím mnohým rodinám a hlavně dětem. Putováním s básníkem budou zahájeny Dny osvěty autismu, které se konají každoročně na přelomu dubna a směřují k 2. 4., k datu, které vyhlásila OSN Světovým dnem pro porozumění autismu. V tyto dny bude APLA Praha pořádat ještě několik dalších akcí, o kterých se dozvíte na stránkách www.praha.apla.cz. O putování s básníkem se dozvíte také na: www.adventor.org a www.zgublacenko.cz, kde naleznete celou básníkovu trasu.

Připojit se k němu můžete kdekoliv! Nezáleží na tom, jestli se přidáte na den nebo jen na kousek cesty, vyjádříte tím podporu myšlence celé akce a navíc obdržíte na památku malý dárek. Těšíme se na vás!

Projekt je realizován v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Svými aktivitami přispívá k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.

http://www.adventor.org/clanky/ostatni/akce/80-putovani-s-basnikem-pridejte-se
http://www.youtube.com/watch?v=fCVHjt9TN7k
http://www.zgublacenko.cz/projekty/osveta-autismu/putovani-s-basnikem


Záznam z básníkova putování

1. března:
zahájil básník svoji dlouhou pouť
http://www.youtube.com/watch?v=95Gz94Zo6G4

4. března: Rozhovor s putujícími básníky Pavlem Hlušičkou a Michalem Roškaňukem si můžete naladit pod tímto videoodkazem:
Pavel Hlušička a Michal Roškaňuk, moderuje Karel Kříž
http://www.cestyksobe.cz/putovani-s-basnikem-aneb-cesky-forrest-gump-ad2185/

15. března:
Právě se k nám dostala zpráva z cesty putování básníka Pavla Hlušičky!

Píše: Doposud jsem ušel 7 etap – 214 km, proběhlo 7 besed, celková účast 76 posluchačů. Mezi posluchači  převažují ženy.
Typy lidí: Posluchači tvoří v podstatě 3 skupiny lidí
1. pedagogové
2. sociální pracovníci
3. rodiče autistů
Puchýře již zaschly.

S pozdravem, Pavel Hlušička

2. dubna 2013
Český Forrest Gump putuje stovky kilometrů, přidal se i herec Jaroslav Dušek
více čtěte zde!  http://www.denpoezie.cz/?p=464