12.11.2013 Po 8:00 Ostrava: Den poezie na Wigymu

Dne 13. 11. 2013 proběhla v literární učebně naší školy recitační soutěž v rámci 15. ročníku Dne poezie pod názvem Vášeň a popel, na kterou navázal svou přednáškou o barokních autorech a textech doc. Jan Malura z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jenž se dlouhodobě věnuje výzkumu české a světové barokní literatury. V rámci své badatelské činnosti vydal monografii věnující se barokní hymnografii a literatuře na území Slezska a severovýchodní Moravy. Je editorem významných edic barokních kancionálů a postil.

Během přednášky jsme se společně mohli zamýšlet nad vášní, kterou vyjadřoval člověk doby barokní mnohem otevřeněji a intenzivněji, než to dokáže dnešní často mdlá a lhostejná doba; nad pocitem marnosti, s nímž se musel potýkat tehdejší člověk tváří v tvář vědomí smrti, která mohla přijít kdykoli a odkudkoli, zatímco současnost se tváří, jako by smrt nebyla, nebo ji přinejmenším podvědomě tabuizuje. Jistě zajímavým postřehem bylo, že baroko znalo mnoho podob vášně ? milostnou, mystickou či loveckou, zatímco láska mateřská zmiňována nebývá, neboť děti umíraly mnohem častěji a vytvářet si citové pouto příliš záhy by mohlo být “nebezpečné”. Naše barokní rozjímání jsme uzavřeli výrokem carpe diem a básní Johanna Christiana Günthera (1695-1723).

Braši, hle,
Teď jsme zde,
Blázen, kdo se rmoutí!
Každý skok
Je jen krok
Na vezdejší pouti.
Užij si proto slast i hec,
Chutě vcházej v hanbinec,
Dřív než nás – čas utíká –
Schvátí máry hrobníka!

Soutěžící vyššího i nižšího stupně gymnázia prokázali svou vášeň a náklonnost k poezii svou kultivovanou interpretací textů, jejichž volbu měli zcela ve svých rukou. Repertoár básní zahrnoval autory regionální, světově proslulé i zcela neznámé, rovněž autorskou poezii (byť anonymně). V letošním roce byla mimo tradiční první až třetí místa udělena rovněž cena diváků. Tu si dle spolusoutěžících zasloužila Lenka Fojtíková s básní Jany Schlossárkové podanou v brilantně zvládnutém hlučínském nářečí, s náležitým akcentem na předposlední slabice a “tvrdým l” O ostatních oceněných již rozhodovala zcela nestranná porota a udělila diplomy a čestná uznání těmto žákům:

1. kategorie

1. místo – Jan Škrobánek, 4. A
2. – 3. místo – Adéla Jursová, 4. A; Lucie Peterková, 2. A

2. kategorie

1. místo – Jan Trtílek, 4. E
2. místo – Lenka Fojtíková, 2. D
3. místo – Markéta Králová, 7. A

Čestná uznání:

Matěj Rösner, 2. A; Marie Schestagová, 1. D; Tereza Bůžková, 8. A

Článek jsme si dovolili převzít ze stránek školy, kde naleznete i další fotografie z této pěkné akce: http://www.wigym.cz/nv/?p=15411
(Pavel Měrka, Gabriela Hudecová, Wichterlovo gymnázium)

07-oceneni_recitatori


Uveřejněno

v

od

Značky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *