Karlovy Vary

sobota 20.11.
16:00 Já chci být smazán
V rámci již čtvrtého připojení krajské knihovny k mezinárodnímu festivalu poezie na Studijním oddělení - Lidická proběhne tradiční setkání lidí, jimž verše nejsou cizí. Odpoledne začne pásmem z poezie francouzského básníka Rogera Gilbert-Lecomta, (slova - Petra Petrová, kontrabas - Miroslav Petr). V následujícím čase by se bude číst, recitovat a debatovat nad poezií všech přítomných básníků. Prostor bude otevřený, může přijít kdokoliv, dozajista se počítá s ustáleným jádrem, které se na Dni poezie účastní každoročně.
Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary