Chodov

čtvrtek 11.11.
17:00 Básnický dýchánek věnovaný K.H. Máchovi.
Během celého dne pak budeme čtenářům rozdávat básničky a záložky.
Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov 357 35