Hradec Králové

úterý 16.11.
17:00 Touhy i sny K. H. Máchy
Lyrická meditace K. H. Máchy v povídce Márinka, její hudebnost, touhy i tep doby. Romantickým příběhem Vás provedou Hana Myslivcová a Petra Landsmannová.
Knihovna města Hradce Králové, přednáškový sál v 1. patře, Tomkova 177, 500 01 Hradec Králové