Třeboň

úterý 12.11.
8:00-12:00 Přednes vlastní poezie studentů, Karel Hynek Mácha
Čím je K. H. Mácha blízký dnešnímu středoškolskému studentovi? Mladí ekonomové tvoří vl. básně s obrázky na téma: Nekonečný kraj. Pedagogové školy vybírají nejzdařilejší texty, které budou vystaveny na hl. nástěnce školy.
Obchodní akademie Třeboň, Táboritská 688, 37927 Třeboń