Dobruška

8.-19.11.2010
Nekonečný kraj v nekončící básni
Malí čtenáři se zapojí do vymýšlení básně – každý účastník připíše další verš
Kulturní zařízení města Dobrušky – městská knihovna, Na Budíně 850, 518 01 Dobruška
úterý 9.11.
18:00 Autorské čtení mladého básníka Pavla J. Hejátka
Představení básnických sbírek autora, beseda se spisovatelem, autogramiáda, prodej knih.
Kulturní zařízení města Dobrušky – městská knihovna, Na Budíně 850, 518 01 Dobruška
úterý 16.11.
17:00 Poezie ke kávě
Příjemné posezení v dobrušské „jazzové“ kavárničce za přednesu nejrůznějších básní v podání knihovnic i čtenářů.
Kulturní zařízení města Dobrušky – městská knihovna, Na Budíně 850, 518 01 Dobruška