Havířov - Šumbark

úterý 16.11.
8.00 – 12.00 Den poezie
Projekt se bude skládat ze dvou částí.
Na začátku září si zástupci všech tříd druhého stupně a zástupci pátých tříd vylosovali jméno jednoho z básníků dětské poezie (Josef Kainar, Milena Lukešová, Josef Brukner, Pavel Šrut, Jan Vodňanský, Jiří Žáček, Michal Černík, Emanuel Frynta, Jan Kašpar). Do listopadu budou žáci shromažďovat různé materiály, informace o autorovi, z kterých následně vytvoří velký billboard.
16.11. se všichni žáci sejdou v tělocvičně a postupně po jednotlivých třídách budou ostatním prezentovat svou práci o vylosovaném autorovi.
Poté se žáci přemístí dle harmonogramu do tříd, kde je již budou čekat stanoviště s různými úkoly. Stanovišť bude 9 (podle počtu soutěžících tříd). Na každé stanoviště bude vymezena půl hodina, po které se žáci budou střídat na jednotlivých stanovištích.
1. stanoviště: vědomostní test týkající se poezie
2. stanoviště: skládání rozstříhané básně, naučení se textu
3. stanoviště: kaligramy
4. stanoviště: doplnění textu básně
5. stanoviště: výtvarné zpracování tématu Nekonečný kraj
6. stanoviště: poslech poezie, odpovědi na otázky
7. stanoviště: losování slovíček, tvorba básně
8. stanoviště: dramatizace básně
9. stanoviště: projekce zfilmované básně
Týden před zahájením projektového dne „Den poezie“ bude na školní nástěnce vyvěšen plakát s názvem „Nekonečný verš“. Žáci v průběhu celého týdne mohou tvořit a doplňovat báseň libovolnými verši. 16.11. se báseň uzavře a přečte při zahájení celého projektu.
V tomto týdnu také uspořádáme odpolední čtení básní vybraných autorů, které přijde přečíst Miss ČR Aneta Vignerová.

ZŠ M.Pujmanové, Havířov, Marie Pujmanové 17/1151, 736 01 Havířov - Šumbark