Praha

sobota 6.11.
15:00 Jan Borna a Zdeněk Troup
Kmenový režisér pražského Divadla v Dlouhé Jan Borna patří k nejvýznamnějším osobnostem současného českého divadla. K jeho nejúspěšnějším inscenacím patří představení Kdyby prase mělo křídla, Jak jsem se ztratil ( nejlepší činoherní inscenace roku 2000), Kabaret Vian-Cami, Kabaret Prévert-Bulis. V roce 2008 obdržel Cenu ministerstva kultury za celoživotní umělecké zásluhy v oblasti divadla a za mimořádný počin - za režii a spoluautorství inscenace Oněgin byl Rusák v Divadle v Dlouhé. Je autorem sbírek Malé prosby(2005), Veselá čekárna(2006), Krajina nad parapetem (2008). Zdeněk Troup, v minulosti správce kláštera Zlatá Koruna, nyní územní kastelán Národního památkového ústavu v jižních Čechách, je považován za průkopníka lyžařské poezie. Je autorem sbírek Ponožky(2004) a Přezkáče(2009).
ústřední budova Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, galerie poezie, Praha 1
8. - 22.11.2010
Básně ve škole a moře poezie
…průběžně, během vyučování, v rámci hodin ČJ a literární výchovy, slohu, prvouky, vlastivědy, výtvarné i hudební výchovy, pracovních činností. Budeme společně s dětmi připravovat a shromažďovat materiály k letošnímu tématu, v jednotlivých třídách budeme vyhledávat básně, které se k tématu vztahují, uspořádáme chvilky čtené poezie, recitaci, pokusíme se vytvořit i vlastní básně. Vše úměrně věku a schopnostem našich žáků. Vytvoříme ilustrace k některým básnickým dílům. Průběžně budou v jednotlivých třídách probíhat vlastní prezentace. Uspořádáme třídní kola recitační soutěže. Vyvrcholením pak bude společné setkání, výstavka a ukázky práce jednotlivých tříd. Vytvoříme společné "moře poezie". Na závěr proběhne školní kolo recitační soutěže.
1.stupeň ZŠ TGM Modřany, pavilon ZŠ ul. k Vltavě 25, hl. budova ul. Modřanská 10 a, Praha 4
pondělí 8.11.2010
15:00-16:00 Almanach básní v různých poetických útvarech
V rámci epochy Poetika vytvoříme Almanach básní v různých poetických útvarech ve spolupráci s předmětem informatika. Tento almanach a další literární díla žáků školy budeme představovat na veřejném autorském čtení.
Waldorfské lyceum, Křejpského 1501, Praha 4
15:30 Posíláme své básně po Vltavě do moře poezie
Děti z DDM Ostrov Slaný a všechny příchozí děti nejen a z Prahy skládají své vlastní verše a posílají je po řece do moře poezie. Vystoupí Marka Míková, dále pak Jarmila Hannah Čermáková - čtení pohádek, Martina Bittnerová - soutěže pro děti.
Cafe Restaurant YC CERE Podolské nábřeží – Přístav 1. Praha 4 – Podolí
18:00 Nekonečný kraj
Letošní oslava Dne poezie začne na ZŠ Campanus. Úvodní akce proběhne v místní pobočce MK od 18 hodin. Děti budou zvolené básně ilustrovat, soutěžit v poezii, posílat jako lodičky svým milým, básně pošleme do světa v balónu i v láhvi. Součástí prezentace bude i krátký příběh z Máchova života zaměřený na jeho výpravy do ,,širého“. Akce bude otevřená pro veřejnost - návštěvníci budou mít možnost tvořit vlastní verše.
Základní škola Campanus, Jírovcovo náměstí 1782, 140 00 Praha 4
úterý 9.11.2010
17:00 Autorský večer Literárního Klubu 8
Zahájení Dnů poezie v MKP. Večer s autory, kteří stáli u zrodu legendárního Klubu 8 i u zrodu festivalu Den poezie. Účinkují: Svatava Antošová, Eva Frantinová, Ivana Kuglerová, Tomáš T. Kůs, Igor Malijevský a hudba Tomáše Pastrňáka.
ústřední budova Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, galerie poezie, Praha 1
19:30 Setkání s Tadeuszem Dąbrowským
Medailonek (jeho autorem je překladatel Dąbrowského Jiří Červenka). Organizuje Polský institut v Praze ve spolupráci s kavárnou Fra. Tadeusz Dąbrowski *1979 Básník, literární kritik, redaktor revue Topos. Žije v Gdyni. Debutoval v roce 1999 a od počátku je považován za jeden z největších básnických talentů. Jeho tvorba je často dávána do souvislosti s předchozí vlnou metafyzicky a nábožensky orientované poezie, jejímiž hlavními zástupci jsou Krzysztof Koehler a Wojciech Wencel. Avšak Dąbrowského tvorba je především dialogem s "žijícím klasikem" Tadeuszem Różewiczem, básníkem spíše metafyzických pochybností a skepticismu než jistoty. v roce 2009 obdržel Tadeusz Dąbrowski za sbírku Czarny kwadrat (Černý čtverec) Cenu Kościelských, udělovanou autorům mladším čtyřiceti let.
Kavárna Fra, Šafaříkova 15, Praha 2
19:00, 21:00 Večer rumunské a české poezie
Ion Mureşan (Rum) a Vít Janota (ČR), od 21:00 proběhne promítání rumunského poetického filmu.
Malostranská Beseda (Videokavárna Trick bar), Malostranské náměstí 21, Praha 1
20:00 Stínové divadlo
Básně-Projekce-Hudba/J.Čiverný-L.Jeřábek-O.Linhart
Klub Rybanaruby-Mánesova 87,Praha 2 http://rybanaruby.net/
středa 10.11.2010
17:30 Autorský večer dvou výrazných osobností současné poezie.
Autorské čtení: Marie Šťastná, Radek Fridrich
ústřední budova Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, galerie poezie, Praha 1
19:00 Mikulášek stoletý
Večer připomínající 100. narozeniny básníka Oldřicha Mikuláška. Mikuláškovo „Utrpení starého Werthera“ přednese Radim Vašinka, který spolu s Irenou Hýskovou vás provede i stránkami autorova stěžejního díla, sbírky „Agogh“, spoluúčinkuje Lucie Vašinková.
Divadlo Orfeus, Plzeňská 76, Praha 5
19:00 Večer hudby a poezie
František Kostlan a Marwan Al-Solaiman, Janko Horváth, a Nad’a Bilincová s hudebním doprovodem Petry Oplištilové
Malostranská Beseda (Videokavárna Trick bar), Malostranské náměstí 21, Praha 1
19:00 Maďarsko-český večer poezie
Účinkují: Gábor Gyukics, Balázs Lázár a Jan K. Faltus se svým experimentálně-poetickým hudebním projektem Tohorobův Lipet Grund.
Maďarské kulturní středisko, Rytířská 25-27, Praha 1
19:30 Autorské čtení Markéty Hejné a Michaela Lorence, poezie, písně, šansony
Studio Paměť, Soukenická 28, Praha 1
20:00 Autorské čtení: Robert Antropius, František Jirový, Josef Straka
Tři různí autoři, kteří takto se setkávají poprvé, slibují zajímavý večer.
Městská knihovna v Praze, pobočka Michle, Michelská 1/7, Domov Sue Ryder - kaple, Praha 4
čtvrtek 11.11.2010
17:00 Autorské čtení: J. H. Krchovský, Vít Janota
Netradiční setkání dvou rozdílných poetik dvou výrazných básnických osobností.
Městská knihovna v Praze, pobočka Hostivař, Golfová 10/910, Praha 15
19:00 Večer kulturního magazínu Totem.cz a oslava 200. narozenin nejen K.H.Máchy
Přednes poezie a četba z prózy autorů z kulturního magazínu Totem.cz. Ve druhé polovině večera vystoupí duo čestných hostů – Dáša Vokatá a Ivan Martin "Magor" Jirous. Příchozí básníci z Totemu slaví své 200. narozeniny, kterých se patrně nedožijí.
Prostor Underground, Křižíkova 45, 180 00 Praha 8 – Karlín
19:00 Maďarsko-český večer poezie
Účinkují básníci Gábor Gyukics, Balázs Lázár a Tomáš Míka.
Malostranska Beseda (Videokavárna Trickbar, Malostranské náměstí 21, Praha 1
20:00 Autorské čtení: Ladislav Puršl, Petr Borkovec
Autorské čtení autorů jedněch z nejvýraznějších autorů střední generace, kteří budou číst ze svých nedávno vydaných knih a nových textů.
Městská knihovna v Praze, pobočka Michle, Michelská 1/7, Domov Sue Ryder – kaple, Praha 4
pátek 12.11.2010
19.00 Autorské čtení anglického básníka a dramatika Neila Andrewa Taylora
Anglo-American University Library, Letenska 1, 118 00 Praha 1
20:00 Večer nakladatelství OPUS, Zblov
Redaktor Štěpán Nosek představí spolupracovníky nakladatelství, překladatele Marianu Machovou, Danielu Theinovou, Wandu Heinrichovou, Petra Onufera a Daniela Soukupa.
Městská knihovna v Praze, pobočka Michle, Michelská 1/7, Domov Sue Ryder - kaple, Praha 4
sobota 13.11.2010
14:00 Odpoledne literárního a kulturního časopisu H_ALUZE a jeho hostů
Autorským odpolednem Literárně-kulturního časopisu H_aluze provedou jeho redaktoři, kteří stručně načrtnou peripetie kolem vydávání takového média. Představena bude též knižní edice časopisu. Autorského čtení se ujmou děčínské básnířky Alice Prajzentová, Anica Jenski a královéhradecký básník Ivan Pasadena. Čteno bude též ze sbírek autorů již známých a v knižní edici rovněž vyšlých. Představeny budou knihy teplického Patrika Linharta a brněnského Miroslava Fišmeistera.
Ústřední budova Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, galerie poezie, Praha 1
18:00 Autorské čtení: Petr Střešňák, Libuše Komárková
Večer poezie Petra Střešňáka a Libuše Komárkové. Hudební doprovod Michal Nikodem.
Městská knihovna v Praze, pobočka Michle, Michelská 1/7, divadelní sál Domova Sue Ryder, Praha 4
20:00 Autorské čtení kmenových autorů almanachu Wagón
http://www.almanachwagon.cz/
Carpe Diem, Jičínská 4, Praha 3
neděle 14.11.2010
17:00 Vyhlášení výsledků básnické soutěže pražských gymnázií
Pořádá Gymnázium Na Vítězné pláni ve spolupráci s porotci soutěže Miloslavem Topinkou, Violou Fischerovou, Rudolfem Matysem.
České centrum Praha: Rytířská 31 110 00 Praha 1
19:00 Autorské čtení poezie Věry Jirousové a Zbyňka Hejdy. Vzpomínka na Violu Fischerovou. Hudba, Petr Kroutil.
České centrum Praha: Rytířská 31 110 00 Praha 1
pondělí 15.11.2010
19:00 Autorské čtení povídek z Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz a cesta do Nepálu
Autorské čtení poetických povídek z Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz otevřené též čtení vlastních povídek autorů příchozí veřejnosti! Ve druhé půlce večera Vás zveme na poutavou besedu a promítání s cestovatelem a s cestovatelem Jožo Borčinem do nepálské oblasti Mustang.
Podkroví Jindřišské věže, Jindřišská ulice, Praha 1
úterý 16.11.2010
14:00 Kni Ho Molení
Vystoupení žáků ZŠ a GPJP
ZŠ nám. Curieových a osmiletá část GPJ, školní knihovna, náměstí Curieových 2.,110 00 Praha 1
17:00 Večer autorů nakladatelství Perplex, Opava
Miroslav Černý, David Bátor, Dan Jedlička a Jan Kunze
Doposud méně známí autoři z Opavy. V Opavě se v současné době sešla velmi silná generace autorů, z nichž patří výše uvedení básníci k nejvýznamnějším představitelům.

Městská knihovna v Praze, pobočka Korunní, Korunní 68/2160, klubovna, Praha 10
19:00 Oslava 200. narozenin Karla Hynka Máchy
Zveme Vás na oslavu 200. narozenin Karla Hynka Máchy. Každý si vezměte své verše a svíčku s sebou! Pořádá Společnost poezie.
Socha Karla Hynka Máchy, Petřín
19:00 Uvedení knihy Nejlepší české básně (podzim 2009 - podzim 2010)
Slavnostní večer proběhne za účasti editorů Miloslava Topinky a Jakuba Řeháka, dále pak autorů básní v antologii zastoupených. Pořádá vydavatelství Host.
Kavárna Krásný ztráty, Náprstkova 10, Praha-Staré město
19:30 Skrytá tvář Karla Hynka Máchy
Básně a úryvky z deníků velkého českého básníka a komorní hudba z jeho doby v autentické interpretaci. Jan Potměšil – umělecký přednes. Antiquarius kvartet Praga (na dobové nástroje) Václav Návrat, Simona Tydlitátová – klasicistní housle, Ivo Anýž – klasicistní viola, Petr Hejný – klasicistní violoncello. Program: Jakub Jan Ryba: Kvartet d-moll, Josef Suk: Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“ Op.35, Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet F-dur, Op.96 „Americký“.
Divadlo Horní Počernice, Votuzská 379/11, Praha 9 – Horní Počernice
VSTUPNÉ: 160, 140, 120 Kč, studenti a důchodci platí poloviční vstupné
20:00 Večer autorského čtení: Miloš Doležal
Čtení autora básnických knih např. Les nebo Čas dýmu, který vystoupí společně s kapelou Pláče kočka
Městská knihovna v Praze, pobočka Michle, Michelská 1/7, divadelní sál Domova Sue Ryder, Praha 4
středa 17.11.2010
19:00 Čan: Jako když otvíráte dlouhý, dlouhý zip na jejích černých šatech večerních…
Premiéra nového pořadu z poezie českého básníka - emigranta, poezie nevšedních a originálních kvalit (po úspěšném předchozím uvedení jeho večera „Hrajte mi Schuberta, pane Konvalinka“), v přednesu Radima Vašinky.
Divadlo Orfeus, Plzeňská 76, Praha 6
čtvrtek 18.11.2010
17:00 Autorské čtení: Petr Hruška- Ostrava
Autorské čtení jednoho z nejpřednější autorů střední generace, který vydal např. výbor ze své poezie s názvem Zelený svetr či poslední knihu básnických textů Auta vjíždějí do lodí
Městská knihovna v Praze, pobočka Hostivař, Golfová 10/910, Praha 15
17.05 Ludvík Vaculík: Polepšené pěsničky
Jan Rokyta – cimbál, Jiří Šlupka Svěrák – klávesy. Zpívá Cecílie, Ludvík, Wlastenci a každý, kdo si troufne zazpívat u cimbálu
Akce PEN klub v malém sále Městské knihovny, Mariánské nám. 1/98, Praha 1
18:00 Autorské čtení: Jonáš Hájek, Ondřej Lipár, Ladislav Zedník
Na čtení Petra Hrušky navazuje čtení tří autorů vzešlých z prostředí literárních serverů a kteří dnes patří mezi silnou nastupující básnickou generaci
Městská knihovna v Praze, pobočka Hostivař MKP, Golfová 10/910, Praha 15
19:00 Večer Slovenské básně
ve slovenštině a v angličtině – od zborníka “Six Slovak Poets” Mila Haugová, Ivan Štrpka, Peter Repka a Igor Hochel, který bude celý večer i moderovat.
Slovenský institut v Praze, Jilská 450/16, 110 00 Praha 1
19:00, 21:00 Večer ruské poezie
Své verše přednesou Lyudmila Svirskaja a Boris Goldberg, od 21:00 proběhne promítání ruského poetického filmu. Lyudmila Svirskaja je ruská básnířka. Mládí strávila na ruském Altaji. Vystudovala filologickou fakultu, poté čtyři roky učila na střední škole. Od roku 1999 působí v Česku. Je autorkou desítek publikací, které byly vydány mnoha nakladatelstvími v Rusku a Evropě. Napsala rovněž čtyři sborníky veršů. Získala cenu na mezinárodním poetickém festivalu „Emigrantská lyra – 2009“ v Bruselu. Je členkou Svazu ruskojazyčných spisovatelů v ČR. Básník a spisovatel Boris Goldberg je autorem populární knihy v ruském jazyce „O Prage s ulybkoj“. Tento svérázný, ironický průvodce vypráví nejen o historii a architektonických pamětihodnostech českého hlavního města, ale též o legendách spojených s Prahou. B. Goldberg je absolventem Fakulty žurnalistiky Moskevské státní univerzity. Několik let již žije v Praze, kterou si velmi oblíbil.
Malostranská Beseda (Videokavárna Trick bar), Malostranské náměstí 21, Praha 1
pátek 19.11.2010
17:30 Nekonečná krajina mysli
Společné vystoupení žáků tanečního a literárně - dramatického oddělení.
ZUŠ Lounských, 140 00 Praha 4 - Nusle
19:00 Večer přiměřených depresí č.79
Tradiční večer autorského čtení, živé hudby a milých překvapení. Vystoupí Marta Francová, Luciana Klobušovská, Táňa Nováková, Alena Vávrová. Uvádí Zora Šimůnková. www.zora.bloguje.cz, www.primerenedeprese.cz
Kavárna Symbiosa, J.Plachty 28, Praha 5 – u Anděla
středa 24.11.2010
17:00 Poetické fórum
Autorské čtení Evy Chourové, Miroslava Zvelebila a jiných básníků.
Ústřední knihovna MKP, Mariánské náměstí 1, Praha 1
čtvrtek 25.11.2010
19:00 Tradiční a každoroční autorský večer mladých prozaiků a básníků
pobočka Pankrác Městské knihovny v Praze, Na Veselí 5/542, 14000 Praha 4-Nusle