Louny

8. - 22.11.
Nekonečná báseň v krajině
Děti (návštěvníci) dětského oddělení každý den popisují obrys Českého středohoří básněmi (vytvoří nový reliéf).
Městská Knihovna Louny,dětské oddělení, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny
Poezie z okna
Studenti gymnázia čtou každý den z okna knihovny poezii na ulici a do atria nové knihovny.
Městská Knihovna Louny,dětské oddělení, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny
Krásná slova
Děti píší na barevné papíry krásná slova a rozmísťují je všude po knihovně.
Městská Knihovna Louny,dětské oddělení, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny
Poezie do dlaně
Básničky na malých formátech papíru, pro dospělé haiku.
Městská Knihovna Louny, všechna oddělení, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny
úterý 9.11.
18:00 Autorské čtení Po/otevřeno – V. Řebec
Městská Knihovna Louny, sálek knihovny, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny
čtvrtek 11.11.
17:00 Poezie v hudbě
Pořad pro návštěvníky hudebního oddělení s ukázkami z našeho fondu.
Městská Knihovna Louny,hudební oddělení, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny
19. - 21.11.
9:00-17:00 Seminář pro učitele dramatiky (pořádá Artama)
Městská Knihovna Louny, Ateliér knihovny, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny