Dny české a mezinárodní poezie
po celé České republice

Festival se koná na památku narození
Karla Hynka Máchy (*16. 11. 1810)

Projekt je realizován za podpory
Ministerstva kultury ČR.

Účinkující

Josef Straka

(narozený v roce 1972 v Jablonci nad Nisou), redaktor časopisu Weles, vydal dvě básnické sbírky …a jiné časy (1994) a Proč (1995) a dvě knihy básnických textů Hotel Bristol (2004) a Město Mons (2005). Texty jsou někdy členěny jako básně s volným veršem; převažuje však próza. Strakovy texty mají existenciální ladění. Straka však není filosof, ale básník, proto nedefinuje, ale spíše naznačuje, lehce se dotýká pojmů jako bytí ve světě, pohyb, samota či ustrnutí.

pátek 13.11.2009, 18:00
Městská knihovna v Praze, Galerie odd. poezie, Mariánské náměstí 1, Praha 1
Josef Straka