Dny české a mezinárodní poezie
po celé České republice

Festival se koná na památku narození
Karla Hynka Máchy (*16. 11. 1810)

Projekt je realizován za podpory
Ministerstva kultury ČR.

Účinkující

Stanislav Dvorský

(1940), žije v Praze. Básník, esejista, grafik. V mládí působil jako jazzový hudebník, spoluzakládal Traditional Jazz Studio. V letech 1960- 69 se účastnil aktivit okruhu UDS, je spoluautorem ineditních sborníků Objekt 4 a 5 a magnetofonových antologií Antologie 1962 a Fragmenty 1963/64 (ARCO 2002). Na přelomu 70. a 80. let se nějakou dobu podílel na bytových seminářích aplikované psychoanalýzy. Publikoval převážně časopisecky (Orientace, Analogon, iniciály, Literární noviny, Tvar, L`Archibras, Opus international ad.), zastoupen je v několika zahraničních antologiích. Podílel se autorsky i editorsky na sborníku UDS / Surrealistické východisko 1938- 1968 (ČS 1969) a na kolektivních publikacích Obraz člověka v české kinematografii 1922-1963 (FÚ 1969) a Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945- 1989 (NLN 2002). Samostatně vydal výbor básní Zborcené plochy (Torst 1995) a sbírku Dobyvatelé a pařezy (KJD + Klokočí 2004).

neděle 22. 11. 2009, 19:00
Městská knihovna v Praze, Malý sál, Mariánské náměstí 1, Praha 1
Stanislav Dvorský