Dny české a mezinárodní poezie
po celé České republice

Festival se koná na památku narození
Karla Hynka Máchy (*16. 11. 1810)

Projekt je realizován za podpory
Ministerstva kultury ČR.

Účinkující

Petr Borkovec

Petr Borkovec se narodil v roce 1970. Autor šesti básnických sbírek, překladatel, šéfredaktor revue o psaní a překládání Rukopis a redaktor kulturní revue Souvislosti. Za svou literární a překladatelskou činnost obdržel několik ocenění. Jeho básně byly přeloženy do řady jazyků, sbírky Polní práce a Needle-book vyšly v němčině, vybrané básně v italštině. Překládá ruskou poezii 20. století a podílel se na překladech současné maďarské poezie, klasické korejské poezie a antických řeckých dramat Král Oidipus a Oresteia. v roce 2006 vyšel výbor z jeho poezie pod názvem Vnitrozemí (v roce 2008 vyjde v anglickém překladu Justina Quinna v nakladatelství Seren).

čtvrtek 12.11.2009, 17:00
Pobočka Městské knihovny v Praze - Hradčany, Pohořelec 25 (výstup z tramvaje číslo 22, stanice Pohořelec)
Petr Borkovec