Dny české a mezinárodní poezie
po celé České republice

Festival se koná na památku narození
Karla Hynka Máchy (*16. 11. 1810)

Projekt je realizován za podpory
Ministerstva kultury ČR.

Účinkující

Pavel Rejchrt

Pavel Rejchrt, nar. 1942 v Litomyšli, absolvoval r. 1966 evangelickou teologickou fakultu v Praze. R. 1969 působil krátce jako seniorátní vikář v Olomouci. Na místo duchovního rezignoval a vydal se na cestu nezávislého umělce-výtvarníka.Souběžně s výtvarnou prací psal. Do r. 1989 až na nepatrné výjimky zveřejňoval svou tvorbu pouze formou samizdatu. Od r. l995 vydal knižně až dodnes 14 titulů, např. Ach nikdy už ne osud. Praha, Mladá fronta 1995, Strážce a příchozí. Jindřichův Hradec, Stefanos 1998, Labyrint země Sinear. Praha, Cherm 1999, Před tváří Boží. NT Pelhřimov 1999, Dvanáct kázání. Jindřichův Hradec, Stefanos 1999, Neodbytný průhled. Praha, Cherm 2002, Samochodci víry. Jindřichův Hradec, Stefanos 2004, O smlouvách dvojí krve. Jindřichův Hradec, Stefanos 2005, Mistr Ryzího snu, Stefanos 2008, Starými nepokoji, Stefanos 2009.

středa 18.11.2009, 17:00
Pobočka Městské knihovny v Praze - Korunní, Korunní 68, Praha 2 (nedaleko stanice tramvají číslo 10 a 16 Vinohradská vodárna)
Pavel Rejchrt