Dny české a mezinárodní poezie
po celé České republice

Festival se koná na památku narození
Karla Hynka Máchy (*16. 11. 1810)

Projekt je realizován za podpory
Ministerstva kultury ČR.

Účinkující

Vladimír Olah

PhDr. Vladimír Olah se narodil 22.5. 1947 ve Stopkově (okr.Svidník) na vychodním Slovensku. Dětství prožil romské osadě. Měl vždy rád poezii i prózu, účastnil se různych recitačních soutěží. Studoval střední hornickou školu v Banské Štiavnici, nakonec maturaoval na střední vojenské škole. Při službě vojaka z povolání absolvoval dálkové Filozofickou fakultu Univerzity P.J.Šafaříka v oboru výchovy a vzdělávání dospělých. Ze zdravotních důvodů vojenskou službu opustil.

Nýní žije svou rodinou v Praze, kde vedle účasti na různých kulturné společenských aktivitách (Helsinský výbor, Nadace Tolerance, komise Ekumenické rady církví pro evangelizaci a pastoraci Romů) založil „Matici romskou! = romské křesťanské a vzdělávací sdružení, jehož je předsedou. Je spoluautorem překladu výňatků z bible, publikovných v knížce „O Del vakerel ke peskere čhave“ – „Bůh mluví ke svým dětem“- Dálkově studuje teologii. Je filozofem, pedagogem – a především věřícím křesťanem.


pondělí 23.11.2009, 19:30
Agite/Fra, Šafaříkova 15, 12000 Praha 2
Vladimír Olah