Dny české a mezinárodní poezie
po celé České republice

Festival se koná na památku narození
Karla Hynka Máchy (*16. 11. 1810)

Projekt je realizován za podpory
Ministerstva kultury ČR.

Program

Seznam měst, kde se díky jednotlivým regionálním aktérům festival koná:

Kompletní program ke stažení (doc): program.doc.

Praha

pondělí 9.11.2009
19:00 Autorské čtení povídek a neobvyklá procházka Prahou v Jindřišské věži
Pravidelné autorské čtení povídek tvůrců nejen z kulturních serverů Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz a Mezera.org. Otevřeno čtení povídek příchozí veřejnosti!
Ve druhé půlce večera proběhne poutavá beseda a promítání s fotografem Josefem Böhmem pod názvem "Praha jak ji neznáme".

podkroví Jindřišské věže, Jindřišská, 110 00 Praha 1
úterý 10.11.2009
18:00 Autorské čtení básníků spjatých s Městskou knihovnou
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Robert Antropius, Viktor Špaček, Miroslava Ertlová

Galerie oddělení poezie, Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1
18:30 Večer literárního esejisty, kritika a básníka Jana Štolby a jeho hostů
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Jeden z našich nejrespektovanějších literárních esejistů Jan Štolba v průběhu večera představí autory, kteří jsou mu blízcí svou poetikou a přemýšlením o literatuře

Galerie oddělení poezie, Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1
18:30 Od říkadel po balady
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Slavnostní zakončení poetické soutěže, Eva Frantinová uvádí vítěze této soutěže

Pobočka Městské knihovny v Praze - Barrandov, Wassermannova 16, Praha 5 (nedaleko konečné stanice tramvaje číslo 12, 14, 20)
18:30 Večer současné rumunské poezie
v rumunštině a v angličtině
Kavárna Krásný Ztráty, Náprstkova 10, Praha 1
20:00 Slovboda
Multimediální autorské čtení, živá hudba a další. www.yettey.cz
Klub Cross, Plynární 23, Praha 7
středa 11.11.2009
17:00 Podvečer mladých autorů
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Pod patronací on-line literárního magazínu Wagón se představí mladí autoři, ať už publikující na tomto serveru nebo ti, kteří poslali své texty prostřednictvím knihovnické sociální sítě k4u.

Pobočka Městské knihovny v Praze - Smíchov, náměstí 14.října 15, Praha 5 (budova bývalé tržnice za kostelem sv.Václava, směrem Zborovská ulice)
19:00 Setkání s básnířkou Annou T. Szabó, básníkem Dánielem Varró a s českým básníkem Tomášem Míkou
V rámci Maďarsko-českého večírku poezie festivalu Den poezie 2009
Básnířka a překladatelka Anna T. Szabó (1972, Kluž, Rumunsko) po gymnáziu vystudovala maďarštinu a angličtinu na budapešťské univerzitě ELTE, kde získala i titul PhD. z anglické literatury renesance a baroka. Svoje první básně publikovala již v letech vysokoškolských studií. Vydala pět sbírek básní, píše eseje, krátké prózy, kritiky a překládá z angličtiny (J. Joyce, Sylvia Plath, W. B. Yates, J. Updike, S. Parker atd.). Je držitelkou mnoha prestižních literárních cen.
Dániel Varró (1977, Budapešť), básník, překladatel. Svoje první básně napsal již ve dvanácti letech. v Budapešti vystudoval maďarštinu a angličtinu. Dosud vydal tři samostatné sbírky básní, překládá básně (E. Spenser, W. Shakespeare, L. Carrol atd.) a dramata (D. Harrower, D. Mamet, M. McDonagh, W. Shakespeare atd.), jsou známé jeho hravé divadelní práce. Získal mnoho prestižních literárních ocenění.
Oba autoři v minulosti spolupracovali např. na sbírce básní pro děti Kerge ABC (Ztřeštěná abeceda).
Z českých autorů vystoupí známý český básník a překladatel Tomáš Míka.

Maďarské kulturní středisko, Rytířská 25-27, Praha 1
19:00 Richard Aldington – Sen v Lucemburské zahradě
Lyrické poéma anglického básníka a romanopisce min. stol; „… byl to jen sen, sen blázna, bláznů ráj. „/Roztříštěn v prach jak zmírající fontána,/ jež se rozlila v prach bílé vody,/ v prach jak roztříštěná benátská sklenice,/ v prach jak víry prachu kolem mne,/ v svět zšedivělého bílého poprašku./“
Překlad Arnošt Vaněček, recituje Radim Vašinka

divadlo Orfeus (www.orfeus.cz), Plzeňská 76, Praha 5
čtvrtek 12.11.2009
14:00-16:00 Tvořivé básnické a výtvarné díly pro děti
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
V průběhu těchto odpoledních hodin je možno na motivy dětské poezie básnivě a výtvarně tvořit.

Pobočka Městské knihovny v Praze - Lužiny, Archeologická 1, Praha 13 ( v areálu obchodního centra u stanice metra Lužiny)
17:00 Procházka Prahou
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Autorský večer Tomáše Dańka, kdy zazní jeho verše a autor představí svá výtvarná dílka.

Pobočka Městské knihovny v Praze – Ostrčilovo nám., Ostrčilovo náměstí 1 (stejnojmenná stanice tramvaje číslo 18 a 24)
17:00 Autorský večer básníka a prozaika Petra Borkovce
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Autorské čtení jednoho z nejpřednějších autorů střední generace, autora oceňovaných sbírek jako Ochoz, Polní práce, Needlebook či knihy básní, krátkých próz a črt Berlínský sešit, zápisky ze St.Nazaire, která vyšla na konci roku 2008.

Pobočka Městské knihovny v Praze - Hradčany, Pohořelec 25 (výstup z tramvaje číslo 22, stanice Pohořelec)
19:30 Přesto
Poezie, balady a šansony Markéty Hejné a Michaela Lorence.
Studio Paměť, Soukenická 29, Praha 1
pátek 13.11.2009
18:00 Polsko-český literární večer
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Autorský večer polského prozaika a překladatele Piotra Kepskeho, píšícího pod jménem Walter Sobchak, autora románů Druga Ameryka a Single( čtení převážně v českém jazyce) a českého básníka a prozaika Josefa Straky.

Městská knihovna v Praze, Galerie odd. poezie, Mariánské náměstí 1, Praha 1
20:00 Stínové kyvadlo
Básně, projekce a hudba v pevněručí performerů-bruslařů, v hlavě bzučí-cí-cíl wčelařů.
Ondřej Linhart - texty, Jan M. Čiverný - texty, Luboš Jeřábek - projekce, kytary

Klub Rybanaruby, Mánesova 87 , Praha 2
sobota 14.11.2009
16:00 Podvečer českých básnířek a prozaiček
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Autorský večer oceňovaných mladých českých básnířek a prozaiček. Básnířky Marie Štastné, autorky tří básnických knih a básnířky a prozaičky Kateřiny Kováčové, která publikovala jak knihu na pomezí poezie a prózy, tak knihu prozaickou.

Městská knihovna v Praze, Galerie odd. poezie, Mariánské náměstí 1, Praha 1
neděle 15.11.2009
18:00 Malý básnicko-hudební festival
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Festival, který propojuje básnickou, prozaickou a hudební scénu v prostředí divadelního Studia Saint Germain, na kterém vystoupí například básník a prozaik David Jan Žák, básník a předseda PEN klubu Jiří Dědeček, prozaik Marek Šindelka, prozaik Stanislav Beran, básník a překladatel Tomáš Míka, představitelé plzeňské scény ( Jan Sojka, David Charvát, David Brabec), svou sbírku Skazočky - příběhy dětských čarodějek pokřtí spisovatelka Jarmila Hannach Čermáková, hudební seskupení Vložte kočku ad.

Studio Saint Germain, klub Rock Café - RockCabaret, Národní 20, Praha 1
pondělí 16. 11. 2009
19:00 Oslava narozenin Karla Hynka Máchy na Petříně
Společnost poezie zve všechny básníky k soše Karla Hynka Máchy na pražský Petřín k oslavě básníkových narozenin. Svíčky a verše s sebou!
socha Karla Hynka Máchy, pražský Petřín
19:00 Velký Den české a slovenské protopoezie
V rámci již II. mezinárodní pražské paraliterární konference, tentokrát na téma:
Virální aspekty protopoezie a její vliv na kolektivní bezvědomí zazní to nejlepší z české a slovenské para-, proto- a pata-poezie ve vázané i zpívané formě!
Vybrané verše z Plných gací zarecituje HaDr. Gaco Novomesský, František Kostlán,TBc. představí integrovanou teorii protopoezie, InGr. Saša Gr. vysvětlí těžkosti vědce spojené s testováním protopoezie na psech a ovcích, MäDr. Thomka přednese zprávu o slovenské protopoezii s přihlédnutím k maďarským vlivům a zúčastní se i nespočet dalších odborníků v paraliteratuře.
Velký protopoetický večer proběhne pod ochrannými křídly Slovenského literárního klubu v Čechách. Pořádá literární klub Mlha.

Jindřišská 5, vchod z pasáže, II. schodiště, 4. Patro, Praha 1 www.unijazz.cz
akce po celou dobu festivalu

Společně s dětmi budeme připravovat a shromažďovat materiály k letošnímu tématu, v jednotlivých třídách budeme vyhledávat básně, které se k tématu vztahují, uspořádáme chvilky čtené poezie, recitaci, pokusíme se vytvořit i vlastní básně. Vše úměrně věku a schopnostem našich žáků. Vytvoříme ilustrace k některým básnickým dílům.
Průběžně budou v jednotlivých třídách probíhat vlastní prezentace. Vyvrcholením pak bude společné setkání, výstavka a ukázky práce jednotlivých tříd.

Pavilon Základní školy T.G.Masaryka, k Vltavě 25, Praha 4 - Modřany
Hlavní budova ZŠ T.G.Masaryka, Modřanská 10, Praha 4 - Modřany
úterý 17.11.2009
19:00 Zatuchlost
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Společný večer literárních časopisů Psí víno a Haluze je večerem autorských čtení a hudebních vystoupení pokládající si otázku do jaké míry je dnes možná sociální angažovanost poezie reagující na problémy jako rostoucí extremismus, politickou a společenskou „normální” situaci zatuchlosti, nezájmu, lhostejnosti a ekonomizaci společnosti. Vystoupí hosté obou literárních časopisů.
Večírek proti zatuchlosti plný hudby, performance a autorských čtení. Organizují literární časopisy Psí víno a Haluze.

NoD café & bar, Dlouhá 33, Praha 1
20:00 Conor O´Callaghan (Irsko)
Jeden z výrazných představitelů mladší irské básnické generace poprvé v Praze. Překlady a komentáře Štěpán Nosek, Justin Quinn, Tomáš Fürstenzeller, Petr Borkovec. Česky a anglicky. Ve spolupráci s LAF.
Café Fra, Šafaříkova 15, 12000 Praha 2
středa 18.11.2009
17:00 Večer nakladatelství Cherm
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
V rámci tohoto večera vystoupí autoři spjatí s tímto malým nekomerčním nakladatelstvím orientujícím se na existenciální prózu, eseje či básně v próze. Toto skromné nakladatelství manželů Majcherových představí Víta Ondráčka, Petra Pazderu Payna, Pavla Rejchrta a další spřízněné autory.

Pobočka Městské knihovny v Praze - Korunní, Korunní 68, Praha 2 (nedaleko stanice tramvají číslo 10 a 16 Vinohradská vodárna)
18:30 Co živí židovskou duši
Komponovaný pořad s Janou Barochovou a Tomášem Kargerem o historii rodu amerického básníka Larryho Jaffa v próze a poezii v kombinaci se zhudebněnou poezií českých básníků. Larry Jaffe o své tvorbě říká:
"Každý umělec má svoji parketu,po které kráčí. Mojí parketou jsou lidská práva." Pořádá Bilbo ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Hudba k básním,doprovod na akustickou kytaru a zpěv: Jana Barochová Autorské čtení : Tomáš Karger

Památník národního písemnictvi, sál Boženy Němcové, Strahovské nádvoří 132/1, 11800 Praha
19:00 Křest svazku Nejlepší české básně
V rámci Dne poezie představí nakladatelství Host unikátní antologii!
Nejlepší české básně (podzim 2008–podzim 2009)
Nápad vznikl před časem v USA a dnes obdobné ročenky vycházejí v několika zemích světa. Výběr „nejlepších“ básní nebude sugerovat iluzi objektivity, ale bude výsledkem setkání dvou subjektivních pohledů na poezii daného roku i na poezii jako takovou. v tom je projekt Nejlepší česká báseň průlomový. Literární ocenění se u nás dosud rozdělovala výhradně kolektivním rozhodnutím komisí, což vyvolávalo iluzi objektivity a váhy takových rozhodnutí. Úroveň, na níž se pohybuje rozhodování o literárních cenách v posledních letech, ovšem ukazuje, že váha takového kolektivního rozhodnutí je velmi relativní. Nejlepší česká báseň tuto relativitu nezastírá. Jejím výsledkem by měl být jakýsi minikánon textů, za jejichž výběr ručí dva konkrétní lidé, a ostatní s jejich výběrem mohou polemizovat a diskutovat o něm.
První široký výběr připraví editor Karel Piorecký (mladý literární kritik a historik, který se českou poezií soustavně zabývá) a z tohoto „předvýběru“ pak arbitr (což má být renomovaný básník, pro tento ročník se úlohy zhostí Karel Šiktanc) vybere podle svého uvážení ty nejlepší. Editor pak napíše studii o současném básnictví a arbitr úvodní esej, v němž se dotkne svého vztahu k poezii jako takové i konkrétních textů, které pro antologii vybral. Svazek nabídne přibližně čtyřicet až padesát básní, jež byly uveřejněny v uplynulém roce. Vybírat se tedy bude z básní publikovaných v českém jazyce v období od září 2008 do září 2009 v jakémkoli periodiku, sborníku, knize či na internetových stránkách. Nesmí přitom jít o překlad z cizího jazyka a stranou rovněž zůstane nově otištěná poezie nežijících autorů.
Soubor bude uveden v rámci již několik let probíhajícího Dne poezie, který řadou akcí konaných na konci listopadu v celé republice připomíná památku narození Karla Hynka Máchy.
Svazek pokřtíme za účasti editorů a autorů básní.

Kavárna Krásný ztráty, Náprstkova 10, Praha - Staré město
čtvrtek 19.11.2009
8:00 Do vzdálené země
Programu se účastní v podstatě všichni žáci školy, zapojí se nejen učitelé českého jazyka, ale i vyučující hudební a výtvarné výchovy. Společně budeme vytvářet vzdálené země, virtuální krajiny, hledat verše, které nás zavedou do jiných světů...
Odpoledne budou mít děti příležitost prezentovat výsledky své tvorby ve společenské místnosti školy, podvečerní setkání pro všechny zájemce o poezii proběhne v pobočce Městské knihovny v Praze na Jírovcově náměstí.

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
17:30 Autorský večer Marie Štastné
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Básnířka Marie Štastná bude číst z rukopisu své čtvrté básnické knihy Interiéry.

Pobočka Městské knihovny v Praze - Opatov, Opatovská 14, Praha 4 ( výstup ze stanice Opatov, autobusem číslo 212 a 213 na stanici Metodějova)
18:00 Vzájemný rusko-český literárně-poetický večer
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Vzájemný rusko-český literárně-poetický večer s účastí známých moskevských bohemistů Sergeje Glovjuka, Michala Pismennyho a Anny Bessmertnoj. v průběhu večera se uskuteční poetické čtení, ale také nečekaná exkurze do historie ruské a české poezie.

Pobočka Městské knihovny v Praze - Dejvice, budova Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6
18:00 Autorské čtení Olgy Baštýřové
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Pobočka Městské knihovny v Praze – Ostrčilovo nám., Ostrčilovo náměstí 1, Praha 4
18:00 Večer literárního časopisu Tvar
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Literární obtýdeník Tvar patří už bezmála 20 let mezi nejpřednější literární periodika, pravidelně přinášející literární současnost v podobě ukázek z děl, odborných esejí, recenzí a rozhovorů a který pořádá své autorské večery v klubu Rybanaruby, tentokrát si však pro své pozvané hosty vybral prostory Městské knihovny.

Městská knihovna v Praze, Galerie odd. poezie, Mariánské náměstí 1, Praha 1
19:00 XXXII. Autorský večer čtenářů Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Už po dvaatřicáté se scházejí čtenáři pankrácké knihovny, aby si vzájemně přečetli své texty a pokračovali tak v úctyhodné tradici literárních setkání přátel knihovny a knihovníků.
Pobočka Městské knihovny v Praze – Pankrác - děti, Na Veselí 5, Praha 4 (nedaleko stanice metra Pražského povstání či stanice tramvaje 18 Na Veselí)
19:00 Večer kulturního magazínu Totem.cz v Undergroundu
Pravidelný večer autorské tvorby v Prostoru Underground. Svá díla čtou a vystupují autoři z kulturního magazínu Totem.cz, výstava maleb, hudba. Hostem večera bude předseda PEN klubu Jiří Dědeček. Proběhne dramatické představení ochotnického divadla Žumpa.
Prostor Underground, Křižíkova 45, 180 00 Praha 8 - Karlín
19:30 Proklatci prokletí
Mácha, Verlaine, Neumann. Co mají tito básníci společného? Vášeň.
Neznámé básně, životní osudy a lásky.
Účinkují: Martina Bittnerová, Jana Rubešová
Hudební doprovod: Zbyněk Zeman
Program připravil www.webmagazin.cz

Čajovna Romantinka, Bořanovická 527, Praha 8
20:00 V rámci bez obrazu
Pořad současné poezie a hudby, nové texty představí Ondřej Linhart a hostem mu bude básník Jan Mikeš, večer bude hudebně doprovázet některá jazzová partička. http://vramcibezobrazu.cz
divadlo Viola - Národní třída 7, Praha 1
pátek 20.11.2009
17:00 Večer literárního esejisty a básníka Jana Suka
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Další z našich nejrespektovanějších literárních esejistů a kritiků Jan Suk v průběhu večera představí autory, kteří jsou mu blízcí svou tvorbou i přístupem k ní. v průběhu večera též zazní i jeho básnické texty.

Pobočka Městské knihovny v Praze - Michle, Domov Sue Ryder, Michelská 1, Praha 4 ( asi 100 metrů od stanice tramvaje číslo 11 Michelská směrem Krč)
17:30 Virtuální svět
Skutečné vystoupení žáků tanečního a literárně dramatického oboru ZUŠ Lounských na téma "Virtuální svět".
ZUŠ Lounských, Lounských 4/129, Praha 4 - Nusle
19:00 Večer přiměřených depresí č.69
Vystoupí Táňa Nováková, Marta Francová, Marek Velebný, Markéta Irová, Veronika Vojířová a s Aktuálním slovem přijde Saša Gr. Uvádí Zora Šimůnková. www.zora.bloguje.cz
Koná se ve spolupráci s ČeskoSlovenskou scénou.

kavárna Symbiosa, J.Plachty 28, Praha 5 /u Anděla/
sobota 21. 11. 2009
15:00 Podivné procházky
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Netradiční možnost setkání se s autorem, jeho poetikou a místy, kterými často prochází a ke kterým si lety vybudoval specifický, neopakovatelný vztah. k městským básníkům patří procházky, dlouhé pochody městem, nahlížení do dvorů a zapomenutých koutů. Básník Vít Janota je především básníkem pražských periferií, které svébytným básnickým jazykem popsal v knize Praha zničená deštěm. Můžete se s ním vydat na jeho pouť pražskými předměstími. Bude o nich vyprávět, ale také číst ze svých textů.

Místo setkání s básníkem Vítem Janotou je náměstí Bratří Synků, zastávka tramvají 11 a 18, ve směru Michle.
19:30 Poezie trojjazyčného setkání s Portugalskem – Eduardo Vaz a jeho sbírka básní "tvůj, e." (Nakl. Orfeu, Brusel 2009) – za doprovodu kytaristů z Lisabonu* a zpěvačky Jiřiny Nebesářové.
Četba v portugalštině, češtině a francouzštině s hostem Ljubou Fuchs.
S podporou Portugalské Ambasády, Institutu Camoes a D'ARTE.

České Centrum, Rytířská 31, Praha 1
neděle 22. 11. 2009
17:00 Vyhlášení výsledků básnické soutěže pražských gymnázií
Pořádá Gymnázium Na Vítězné pláni ve spolupráci s porotci soutěže Miloslavem Topinkou, Violou Fischerovou a Rudolfem Matysem.
18:30 Závěrečný básnický večer Dnů poezie- Viola Fischerová, Stanislav Dvorský a Petr Král
Na tomto večeru vystoupí přední čeští básníci, oceňovaní doma i v zahraničí. Autoři, kteří se již nesmazatelnou měrou zapsali do dějin české literatury a přitom je jejich dílo stále nesmírně živé, což dokládají jejich četně vydávané sbírky v posledních letech i jejich nepřehlednutelná účast na současném literárním dění. Těmito autory jsou Petr Král, autor básnických i prozaických děl, namátkou jen Právo na šedivou, Svědek stmívání či Arco a jiné prózy, a též autor literárních a filmových úvah a studií, Stanislav Dvorský, básník a prozaik, který vydal například knihy Dobyvatelé a pařezy, Oblast ticha či Hra na ohradu a Viola Fischerová, básnířka, ale také autorka knih pro děti. z její tvorby je možné připomenout básnické sbírky Babí hodina, Předkonec či před nedávnem vydaný Domek na vinici. Večer uvádí básník Jakub Řehák.
Městská knihovna v Praze, Malý sál, Mariánské náměstí 1, Praha 1
pondělí 23.11.2009
14:00 20 let ve svobodě
Pořádá a vystupují žáci ZŠ nám. Curieových a osmileté části GPJP Praha 1.
Garanti - M. Páchová, I. Stachová.

školní knihovna, ZŠ nám. Curieových, náměstí Curieových 2/886, Praha 1
19:30 Autorské čtení kulturního magazínu Totem.cz v kavárně a knihkupectví FRA.
Vystoupí autoři poezie a povídek publikující na kulturním magazínu Totem.cz.
Ve druhé půlce večera vystoupí host - v této chvíli zatím tajemný známý literát.

Agite/Fra, Šafaříkova 15, 12000 Praha 2
úterý 24.11.2009
20:00 HuLiDi (hudba, literatura, divadlo)
Autorská čtení, divadlo Nahoď, Nebiba (afro-beat), vstup zdarma
Pořádá o.s. Yettey, na www.yettey.cz naleznete veškeré aktuální informace k akci.

Klub Cross, Plynární 23, Praha 7-Holešovice
středa 25.11.2009
18:00 Autorský večer básníka Jiřího Dědečka
Program Dnů poezie v Městské knihovně 2009
Autorský večer předního českého básníka a písničkáře Jiřího Dědečka, současného prezidenta české pobočky PEN klubu, který představí svou tvorbu z četně vydávaných básnických sbírek.

Pobočka Městské knihovny v Praze - Dejvice, budova Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6
19:00 Radim Vašinka – Jinošství, mužství, kreténství
divadelní inscenace, jejímž základem je forma prostého, ale oduševnělého přednesu samotného autora, zhmotňující něžně erotických vize s pelem motýlích křídel za doprovodu tureckého bubnu, zobcové a Panovy flétny, nově zakoupeného modrého horizontu a několikanásobných etamínových, mulových či gázových volně zavěšených textilií, vše pak i za doslova aktivní podpory dívčího Balet-tria členek místního souboru (Černohorská, Lapková, Vašinková) čerstvě vydané „Vašinkovy básničky“ k dostání na místě činu.
divadlo Orfeus (www.orfeus.cz), Plzeňská 76, Praha 5
akce po celou dobu festivalu

Společně s dětmi budeme připravovat a shromažďovat materiály k letošnímu tématu, v jednotlivých třídách budeme vyhledávat básně, které se k tématu vztahují, uspořádáme chvilky čtené poezie, recitaci, pokusíme se vytvořit i vlastní básně. Vše úměrně věku a schopnostem našich žáků. Vytvoříme ilustrace k některým básnickým dílům. Průběžně budou v jednotlivých třídách probíhat vlastní prezentace. Vyvrcholením pak bude společné setkání, výstavka a ukázky práce jednotlivých tříd.
Pavilon Základní školy T.G.Masaryka, k Vltavě 25, Praha 4 - Modřany
Hlavní budova ZŠ T.G.Masaryka, Modřanská 10, Praha 4 - Modřany