Tomáš Hájek

Tomáš Hájek (narozen 6.1.1964 v Krnově) začal svoji publikační činnost v poezii v polovině osmdesátých let účastí v almanachu Klíčení. Po drobné sbírce Stoupání do plynu ze začátku devadesátých let přišla dvacetiletá odmlka, kdy se zabýval spíše prózou a divadlem, ale v posledním desetiletí se poezii věnuje velmi intenzivně. Vychází jeho dvě básnické sbírky, a to Planeta Euforikum v roce 2013 a básnická sbírka Útěk chaosem v roce 2017.  Zúčastňuje se veřejných čtení poezie a v Almanachu české poezie 2018 publikuje tři básně

Z posledních nových uveřejněných básní:

  • Velké a malé osudy (str. 201), Na biblický způsob (str. 172), v Blahoslav 2021, Rodinný kalendář Církve československé husitské, vydala Církev československá husitská, editor Olga Nytrová
  • I mosaici predicono il miracolo – The art of mosaic predicts miracle, báseň v italštině a angličtině publikovaná v AIMC Newsletter marzo – March 2021

Uveřejněno

v

od

Značky: