Bohumil Ždichynec

Medicína, umění a záliba v přírodních vědách jsou spojené nádoby tvorby spisovatele Bohumila Ždichynce. Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze (MUDr., CSc.), postgraduální specialista v interní medicíně a vědecký pracovník. Napsal několik desítek knih především v žánru filosofické poezie a esejů, rovněž několik prozaických knih a děl v oblasti literatury faktu. Je členem Pražského klubu spisovatelů OS a KALFu. Podílel se texty v řadě básnických almanachů a je editorem a spoluautorem knih poezie a prózy Doteky Francie (Vyd. XB-1, Praha 2016), Doteky krásného umění (Bondy, Praha 2018), Dnes ještě nezapadá slunce nad Železnými horami (Vyd. Město Chotěboř 2019), Bytost jménem Láska (Epika, Jindřichův Hradec 2020) a O hledání a nalézání (Bondy, 2021). Žije a pracuje v Praze. Jeho knihy jsou v limitovaném nákladu dostupné na www.kosmas.cz Podrobnější údaje na wikipedii.cz, You Tube a v osobnostních encyklopediích.