Dny české a mezinárodní poezie
po celé České republice

Festival se koná na památku narození
Karla Hynka Máchy (*16. 11. 1810)

Projekt je realizován za podpory
Ministerstva kultury ČR.

Program

Seznam měst, kde se díky jednotlivým regionálním aktérům festival koná:

Kompletní program ke stažení (doc): program.doc.

Jičín

středa 11.11.2009
18:00 Kamenná holka
Členové spolku (asi 6-8 účinkujících) naváží na příspěvek člena LiSu Bohumíra Procházky Kamenná holka svými básnickými fantaziemi. Akce se bude konat v Knihovně V.Čtvrtka v Jičíně.
Akci pořádá Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně ve spolupráci s Literárním spolkem LiS při Knihovně V.Čtvrtka v Jičíně.

Knihovna V.Čtvrtka v Jičíně, Denisova ulice 400 , 506 01 Jičín