Dny české a mezinárodní poezie
po celé České republice

Festival se koná na památku narození
Karla Hynka Máchy (*16. 11. 1810)

Projekt je realizován za podpory
Ministerstva kultury ČR.

Program

Seznam měst, kde se díky jednotlivým regionálním aktérům festival koná:

Kompletní program ke stažení (doc): program.doc.

Chodov

čtvrtek 12.11.2009
17:00 Básnický dýchánek
Posezení s básničkami Jiřího Žáčka (přednáší děti) a se svařeným vínkem.
podkroví, Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, 357 35 Chodov
akce po celou dobu festivalu
Výstava knih
O poezii a internetu.
Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, 357 35 Chodov
(Ne)konečná básnička
Spolupráce čtenářů všech oddělení při psaní básně (každý čtenář napíše verš navazující na předešlé).
Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, 357 35 Chodov
Záložka
Každý čtenář obdrží záložku do knihy.
Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, 357 35 Chodov