Dny české a mezinárodní poezie
po celé České republice

Festival se koná na památku narození
Karla Hynka Máchy (*16. 11. 1810)

Projekt je realizován za podpory
Ministerstva kultury ČR.

Program

Seznam měst, kde se díky jednotlivým regionálním aktérům festival koná:

Kompletní program ke stažení (doc): program.doc.

Dobruška

úterý 10.11.2009
18:00 Beseda s českým básníkem, textařem, hercem, scénáristou, moderátorem a místním rodákem Miloněm Čepelkou
Autor představí návštěvníkům svou tvorbu se zaměřením na tvorbu básnickou, zodpoví položené otázky. Foyer knihovny.
Více informací na: www.mestodobruska.cz/knihovna

Městská knihovna Dobruška, Na Budíně 850, 518 01 Dobruška
akce po celou dobu festivalu
Literární soutěž pro děti "Od vizuality k virtualitě"
Úkolem dětí bude vymyslet básničku a stylizovat ji do podoby kaligramu. Oddělení pro děti a mládež.
"Rýmování v knihovně"
Seriál čtenářských rýmů v průběhu půjčování. Oddělení pro dospělé.
Propagace poezie mezi návštěvníky knihovny.
Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a mládež.
Městská knihovna Dobruška, Na Budíně 850, 518 01 Dobruška