Dny české a mezinárodní poezie
po celé České republice

Festival se koná na památku narození
Karla Hynka Máchy (*16. 11. 1810)

Projekt je realizován za podpory
Ministerstva kultury ČR.

Program

Seznam měst, kde se díky jednotlivým regionálním aktérům festival koná:

Kompletní program ke stažení (doc): program.doc.

Liberec

pondělí 9.11.2009
Vernisáž výstavy Můj sen
Výstava výtvarných a literárních prací dětí ZŠ Kunratická Liberec vytvořených do soutěže ke Dni poezie 2009 na téma Virtuální svět . Předčítání autorů ze svých prací. Výstava do konce listopadu.
Krajská vědecká knihovna v Liberci, pobočka Kunratická, Aloisina výšina 642/51,460 15 Liberec 15, budova základní školy
akce po celou dobu festivalu
Výstava Můj sen
Výstava výtvarných a literárních prací dětí ZŠ Kunratická Liberec vytvořených do soutěže ke Dni poezie 2009 na téma virtuální svět . Předčítání autorů ze svých prací. Výstava do konce listopadu.
Krajská vědecká knihovna v Liberci, pobočka Kunratická, Aloisina výšina 642/51,460 15 Liberec 15, budova základní školy