Dny české a mezinárodní poezie
po celé České republice

Festival se koná na památku narození
Karla Hynka Máchy (*16. 11. 1810)

Projekt je realizován za podpory
Ministerstva kultury ČR.

Program

Seznam měst, kde se díky jednotlivým regionálním aktérům festival koná:

Kompletní program ke stažení (doc): program.doc.

Kamenice nad Lipou

akce po celou dobu festivalu
Má virtuální báseň
Literární soutěž o nejzajímavější báseň s virtuální tématikou (děti budou tvořit svou virtuální báseň, jejich dílka vystavíme v dět. odd. knihovny, nejlepší odměníme).
Dětské oddělení knihovny, Pelhřimovská 124, Kamenice nad Lipou
Den poezie dětem
Vystoupení čtenářů knihovny s rýmovanými pohádkami (děti zahrají svým spolužákům, dětem z MŠ a dětského domova rýmované pohádky).
Dětské oddělení knihovny, Pelhřimovská 124, Kamenice nad Lipou
Slož si básničku
Skládání básniček z rozstříhaných textů (2 věkové kategorie, mladší děti budou mít připravené celé texty, které budou skládat, starší děti pouze část textů, zbytek doplní).
Dětské oddělení knihovny, Pelhřimovská 124, Kamenice nad Lipou
Chceš-li vědět víc, tak si doplň rým
Soutěž v doplňování rýmů.
Dětské oddělení knihovny, Pelhřimovská 124, Kamenice nad Lipou