Archiv rubriky: 15.11.2013 pátek

15.11.2013 Pá 9:00 Poezie bez poezie

Dům Kultury Ralsko, náměstí ČSL armády 173, 471 24 Mimoň

Pásmo vystoupení žáků, žákovských skupin a pedagogů, v němž mluvené slovo střídá hudební projev. Jednotícím prvkem je téma zapálenosti, např. vášně k administrativě, jejím produktům a oslava (fiktivního) popela z irelevantních dokumentů. Pořádá Gymnázium Mimoň (http://www.gymi.cz).

15.11.2013 Pá 8:30 a 11:00 Den plný vášně a popela

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice Lány 2,  664 91 Ivančice www.gjbi.cz 

Studenti primy a sekundy navštíví hasičskou zbrojnici, kde jim bude předvedena nejnovější technika. Od 11 hodin se na školním dvoře GJB Ivančice sejdou kolem ohníčku a budou posílat K. H. Máchovi svoje básničky a básničky svých spolužáků, které vytvořili v rámci literárních dílen. K ohníčku zveme i veřejnost.

15.11.2013 Pá 9:00 Vášeň a popel

Trojské gymnázium, s.r.o. Trojská 110/211 171 00 Praha 7 – Troja 

Studenti v průběhu září a října napíší vlastní básně na téma “Vášeň a popel “. Rovněž je ilustrují. Z básní vytvoří plakáty, jimiž vyzdobí aulu školy. Básně si tak budou moci přečíst nejen studenti a učitelé, ale i rodiče a veřejnost. 15.11. se všichni autoři sejdou u podzimního ohýnku, zarecitují své verše, které následně spálí.

15.11.2013 Pá, 19:30 Večer české a německé poezie

Kavárna Liberál Heřmanova 6, 170 00 Praha 7

Na tomto večeru bude číst ze svých německých textů přední berlínský galerista a básník Michael Wewerka, jeho texty do češtiny bude číst Olga Wewerka. Dále bude číst prozaik a výtvarník Petr Pazdera Payne a básník, prozaik a dramaturg literárního programu v kavárně Fra Petr Borkovec. Texty zazní jak v češtině, tak v němčině. Večer bude tlumočen a moderován. Uvádí Josef Straka.

 

liberal

15.11.2013 9:30 Den poezie 2013 na ZŠ Campanus – aneb FLASH MOB – to tu ještě nebylo!!

,, Poklekněme! Arciť jen k modlitbě za naši královnu. Za Poezii!  William Shakespeare – Jindřich IV. v úpravě Jana Wericha a Jana Vladislava.

     Letošní ročník s podtitulem Vášeň a popel byl pro nás skutečný oříšek. Nabízelo se mnoho možných přístupů k těmto dvěma slovům, ale žádný se nám nezdál úplně ideální pro děti na základní škole. Po dlouhém přemýšlení jsme se rozhodli, že se zaměříme na autory, jejichž dílo pomalu, ale jistě upadá do zapomenutí.  Otevřeně řečeno, mnoho lidí ví, že významným českým básníkem byl třeba Jan Neruda, ale jen málo z nich četlo nějakou jeho básnickou sbírku a ještě méně bude těch, kteří znají nějakou jeho báseň. Zvlášť mezi mladými lidmi bychom takových milovníků poezie moc nenašli, ale ti trochu starší si možná vzpomenou, že jejich rodiče a prarodiče uměli řadu básní nazpaměť, ačkoliv třeba neměli žádné vyšší vzdělání.

   A tady se zrodila naše hlavní myšlenka – básníci své verše s vášní psali, ale dnes se mnohé z jejich básní mění v prach; pokrývá je prach zapomenutí; někteří vidí poezii jako něco zaprášeného, starého,  zbytečného. A proti tomu musíme něco udělat, musíme si připomenout právě tu vášeň, která se v básních skrývá. Hned nás také napadlo, že by bylo dobré ty kdysi všeobecně známé, dnes pozapomenuté verše připomenout i dalším lidem. Někdo si možná vzpomene na své dětství, na svá studia, na své  babičky nebo dědečky,… z paměti možná vydoluje i pár veršů!

   Takže naše letošní oslava  bude mít podobu flash – mobu v Centru Chodov. Většina lidí asi neočekává, že se v nákupním centru potká s lidmi, kteří recitují verše, ale doufáme, že to pro ně bude zajímavý, příjemný a třeba i inspirující zážitek.

   Akci hodláme uskutečnit v pátek 15.listopadu od 9:30, podílejí se na ní žáci dvou tříd

( VII.B a VIII.A) se svými učitelkami a přednesou tyto básně: Máj Karla Hynka Máchy, Vodníka Karla Jaromíra Erbena, Křišťálovou studánku Josefa Václava Sládka, Jak lvové bijem o mříže od Jana Nerudy, Píseň od Jaroslava Seiferta a od F.L.Čelakovského Toman a lesní panna. Úmyslně jsme vybrali známé verše, které se v citacích objevují v dalších uměleckých dílech, snad každý si vybaví film Marečku, podejte mi pero a rozbor básně Jak lvové bijem o mříže.

    Akce je náročná na přípravu a také vlastní provedení vyžaduje od účastníků mnoho – nesmí se stydět, bát, musí mluvit nahlas, spolupracovat v jednotlivých skupinách, nesmí se nechat zaskočit případnou neočekávanou reakcí veřejnosti, musí být schopni improvizovat podle momentálních podmínek. Tak nám držte palce a pokud máte čas a chuť, rádi vás v Centru Chodov uvidíme.

12.11.,13.11.,15.11. 8:00 Putování za básničkou

Masarykova veřejná knihovna, dětská knihovna Rokytnice, Rokytnice 413, 75501 Vsetín
Řekneme si, co je verš a co je to rým, děti se seznámí se jmény nejznámějších básníků pro děti, jejich knihami a dokonce si samy zkusí veršovat a vyzkoušejí si, zda být básníkem je snadné.

11. – 15. 11. 2013 8:00 Týden na Mánesce

Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace,  Mánesova 908,  765 02 Otrokovice

Vyučující českého jazyka na prvním i druhém stupni naší školy přednesou v hodinách literatury vybranou oblíbenou báseň a zdůrazní význam poezie pro současnost, následovat bude krátké povídání o poezii, na druhém stupni i o Karlu Hynku Máchovi.

Jednotlivé třídy s třídními učiteli a na druhém stupni s vyučujícími českého jazyka si mohou udělat vycházku, v rámci níž si zarecitují oblíbené básničky u podvečerního podzimního ohýnku.

 

11.11.-25.11.2013 B(l)ásnění

Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982, 436 01 Litvínov

Knihovna vyhlásila literární minisoutěž v rámci festivalu Den poezie 2013. Celých 14 dní mohou psát všichni zájemci o básnění básničky na námi určená slova. Tvůrce nejlepší básničky získá knižní dar.

 

 

11.11.-15.11.2013, 21.11.2013 Veršování s mazlíčky

Školní družina při ZŠ Oty Pavla Buštěhrad, Tyršova 77, 273 43 Buštěhrad
V týdnu od 11.11. do 15.11.2013 proběhnou vždy ve stejném čase (14:00-15:00 hod.) tvůrčí dílny se slovy, veršováním a tematickými ilustracemi. Děti se v nich pokusí vyjádřit vlastní emoce k zájmům, zvířatům, osobám, přírodě, věcem. S rodiči a také seniory z Domu s pečovatelskou službou v Buštěhradu, začnou ve středu 13.11.2013 opisovat z různých poetických knih oblíbené básničky na lístky papíru.

Připraví si je pro akci, která se uskuteční 21.11.2013 od 17:00 hod. ve společenském sálu ZUŠ Buštěhrad a před budovou této školy, kde budou v ohni proměněny v popel. Součástí akce bude slavnostní křest třetí knihy vlastní dětské poezie.

11.11.-25.11.2013 Poezie M. Kratochvíla

Městská knihovna , Pelhřimovská 124, 394 70 Kamenice nad Lipou (Dětské oddělení)

Besedy na téma humorných básniček a říkanek Miloše Kratochvíla s názvem PES NÁM SPADLA. Veršování z pěti sbírek rozděleno na Zvířecí, Školní, Ze života, A něco navíc.

11. 11. – 25. 11. 2013 Co vás napadne, když se řekne popel?

Městská knihovna Sedlčany, Kpt. Jaroše 482, 264 80 Sedlčany, http://www.knihovna-se.cz


Nástěnka asociací, netušených souvislostí, obrázků, fotografií, textů, veršů… Doplnit svým postřehem, nápadem a úhlem pohledu ji může každý návštěvník knihovny.

11. 11. – 25. 11. 2013 Přidejte svoji vášeň aneb poetický koš našich vášní

Městská knihovna Sedlčany, Kpt. Jaroše 482, 264 80 Sedlčany,  http://www.knihovna-se.cz


Do koše budou knihovnice, ale především čtenáři vkládat předměty našich vášní. Necháme se překvapit, jakými vášněmi bude koš nakonec přetékat…

10.-25.11.2013 8-12:00h Rande s poezií

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, 371 45  České Budějovice 

Třídy 2.EA a 2.EB budou v rámci hodin literatury předčítat Máj. Následně zhotoví interpretační mapu příběhu. V druhé polovině projektu vytvoří žáci vlastní básně, které budou obsahovat slova: Vášeň, Popel, Máj, Mácha. Básně budou vyhodnoceny a vystaveny v rámci školy.
Třídy 3.EA a 3.EB se ponoří do rozborů básní přelomu 19. a 20. století, budou „hledat“ básně, které lze zařadit do tématu „Vášeň a popel“, poté dojde k obhajobě a vysvětlení jejich volby. V druhé polovině projektu budou žáci tvořit vlastní kaligramy se zapojením tématu „Vášeň a a popel“. Kaligramy budou vyhodnoceny a vystaveny

10.11. – 25. 11. 2013 Trocha poezie nikoho nezabije

Městská knihovna Blansko Rožmitálova 2302/4 678 22 Blansko 

Ve dnech, kdy probíhá festival poezie, si mohou návštěvníci naší knihovny odnést básničku převázanou ozdobnou stužkou.

10.-25.11.2013 Poezie a my

Pavilon a hl.budova ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12 Modřanech, Modřanská 1375/10a, 143 00 Praha 4

Chvilky čtené poezie, recitace, práce s básnickými sbírkami, hrátky s rýmy i verši, pokusy o vlastní básnickou tvorbu, ilustrace k oblíbeným básním, to vše bude náplní našeho setkávání s poezií v jednotlivých třídách 1.stupně naší školy. Vyvrcholením bude společná výstavka, prezentace prací a závěrečná recitační soutěž.

 

10.-25.11. 19:00 Týden poezie s Krajskou knihovnou Vysočiny

Krajská knihovna Vysočiny, Kavárna U Notáře, Havlíčkovo náměstí 87, 580 02 Havlíčkův Brod
Společná čtení básníků renomovaných i začínajících, psaní poezie na chodníky

10.11.2013 – 25.11.2013 Ne Harlekýn na římse

obchůdek od Františka, Národní 13, Františkovy lázně


Po celou dobu festivalu probíhá kdykoliv na požádání čtení z novécho rukopisu Aleny Vávrové “Harlekýn na římse” od 10 -12 a od 15 – 17 včetně sobot, mimo neděle,
Autogramiády. Případný prodej knih. Besedy s autorkou.
V posledním týdnu budou na improvizované výstavě “Vášeň pro lázně, Františkovy” nejlepší snímky vystaveny v prostorech obchodu a ve vývěsní skříňce.

10.11 – 15. 11.2013 (v rámci výuky) Barevný podzim s poezií

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek, Masarykova 426, 742 45 Fulnek


Týdenní projekt napříč všemi předměty pro žáky celé školy, zaměřený na recitaci a hrátky s poezií. Letos nově recitování poezie u ohýnku a pouštění vlaštovek s (ne)jen vlastními texty.

10.11.-25.11.2013 12:00-13:00 Vzhůru do oblak

Gymnázium Stříbro -okolí(příroda-ohýnek), Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro, www.goas.cz


Veršování, tvorba básní a básniček různého rozsahu, skládání vlaštovek z vytvořených výtvorů, předčítání venku v přírodě u ohýnku a následně jejich vhození do ohně …poselství k oblakům…pocta K.H.Máchovi.