Rubrika: Ivančice

  • 22. 11. 2013 18:00 – vernisáž Výstava Vášeň a popel

    Městská knihovna Ivančice Mjr. Nováka 7 664 91 Ivančice www.gjbi.cz, www.knihovnaivancice.cz  Seznámení veřejnosti s akcemi Dne poezie na Gymnáziu Jana Blahoslava Ivančice prostřednictvím výstavy v Městské knihovně Ivančice. Vernisáž výstavy v pátek 22. listopadu v 18:00 hodin.

  • 15.11.2013 Pá 8:30 a 11:00 Den plný vášně a popela

    Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice Lány 2,  664 91 Ivančice www.gjbi.cz  Studenti primy a sekundy navštíví hasičskou zbrojnici, kde jim bude předvedena nejnovější technika. Od 11 hodin se na školním dvoře GJB Ivančice sejdou kolem ohníčku a budou posílat K. H. Máchovi svoje básničky a básničky svých spolužáků, které vytvořili v rámci literárních dílen. K ohníčku…

  • 11.-14.11.2013 8:00 Tvůrčí dílny

    Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice Lány 2,  664 91 Ivančice www.gjbi.cz  V hodinách českého jazyka a literatury se budou studenti zabývat projekty o životě a díle K.H.Máchy, budou vznikat autorské básně. Výstupem budou panely na výstavu ke Dni poezie (22.11. – 13.12.2013) – není pro veřejnost