Rob A. Mackenzie

Rob A. Mackenzie pochází z Glasgow a žije v Leithu. Je recenzním redaktorem časopisu Magma Poetry a čtyřikrát se jako spolušéfredaktor podílel na jeho vydáních. Vede literární nakladatelství Blue Diode Press. Vydal tři samostatné sbírky: The Opposite of Cabbage (2009), The Good News (2013) a The Book of
Revelation (2020) a dva pamflety: The Clown of Natural Sorrow (2005) a Fleck & the Bank (2012). Jeho básně, recenze a články vyšly v časopisech The Dark Horse, The Financial Times, The Guardian, Gutter, New Writing Scotland, Poetry London, Poetry Review, Shearsman a v různých dalších časopisech a
antologiích. Jeho tvorba se třikrát ocitla v každoročním užším výběru 20 nejlepších skotských básní, který sestavuje Scottish Poetry Library.


Uveřejněno

v

od

Značky: