Máchovou stopou 2013

Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích pod záštitou starosty města vypisuje 5. ročník literární soutěže.

Soutěž je určena 1. pro středoškoláky (rozhodující je studium na střední škole v České republice nebo zahraničí v termínu do uzávěrky soutěže) a 2. dospělé (tato kategorie není věkově omezena). Pozor – oproti minulým ročníkům doznala soutěž dvou zásadních změn: V obou kategoriích mohou soutěžící posílat 1. pouze povídku, a to na 2. libovolné téma.

Rozsah příspěvku přitom nesmí překročit 4 normostrany (1 normostrana čítá 1 800 znaků vč. mezer). Soutěž se vyhlašuje k 15. 4. 2013, uzávěrka zasílání příspěvků je 31. 8. 2013.

Přihlášeny mohou být pouze nepublikované texty. Jeden účastník může do soutěže zaslat nejvýše jedno dílo. Soutěžní díla jsou přijímána na e-mailové adrese machovoustopou@seznam.cz. U každého soutěžního díla je nutno uvést: celé jméno autora/autorky, kategorii a kontaktní adresu.

Soutěžící zasláním příspěvku vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním svého díla bez nároku na honorář. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaných příspěvků. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, případně soutěž zrušit. Na hmotné odměny není právní nárok.

Zaslané práce bude hodnotit soutěžní porota složená z osobností věnujících se profesně literatuře (konkrétní jména budou zveřejněna v květnu 2013 na internetových stránkách Knihovny K. H. Máchy). V obou kategoriích bude vyhlášeno první, druhé a třetí místo, případně čestné uznání. Porotci ale nejsou povinni vítěze vyhlásit (např. nemusí být vyhlášeno první místo).

Vítězné literární příspěvky budou oceněny. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v listopadu 2013 v Praze v rámci festivalu Den poezie a bude spojeno s neformálním rozborovým seminářem.

Mediálními partnery soutěže je internetový Portál české literatury a bulletin Knihovny K. H. MáchyKarel Hynek Mácha, v jehož druhém letošním čísle (podzim 2013) budou vítězné příspěvky otištěny. Výsledky minulého ročníku najdete zde.

veškeré další informace a kontakty naleznete na webu knihovny:http://www.knihovnalitomerice.cz/aktuality/machovou-stopou-2013


Uveřejněno

v

od

Značky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *