Vít Kremlička

Vít Kremlička (nar. 1962 v Praze), básník, prozaik, publicista a překladatel. Po gymnáziu absolvoval dvouletou střední pedagogickou školu a pět semestrů PF UK, poté vystřídal řadu zaměstnání. V letech 1990-1998 studoval bohemistiku a komparatistiku na FF UK, dnes je ve svobodném povolání. Od počátku osmdesátých let publikoval v samizdatových časopisech a sbornících (Violit, Revolver Revue). Tři samizdatové sbírky básní z osmdesátých let vyšly souborně pod názvem Staré zpěvy (Edice RR sv. 7, 1997). Knižně dále publikoval: Lodní deník(NTS/Edice RR sv. 5, 1991), Cizrna (Torst, 1995), Zemský povídky (Hynek, 1997), Prozatím(Petrov, 2001), Amazonia (Knihovna Jana Drdy, 2003). V roce 2010 vyšla v Edici RR jako zvláštní příloha RR č. 79/2010 Jedna věta. Vít Kremlička je držitelem Ceny Jiřího Ortena, nositelem Bronzové a Stříbrné plakety Čestného dárce krve Českého Červeného kříže a laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2010 a Ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu. Revolver Revue 


Uveřejněno

v

od

Značky: