Iveta Kokyová

Iveta Kokyová se narodila v Hořicích. S dalšími pěti sourozenci vyrůstala s matkou, slovenskou Romkou, a otcem pocházejícím z rodiny olašských Romů. Kokyová hrdě ovládá oba dialekty,
slovenskou romštinu v posledních letech ale využívá jako hlavní jazyk literárního sdělení, protože leccos v ní jí „jde přímo od srdce“.
Vyučená strojní mechanička, v minulosti též uklízečka a balička, poté terénní pracovnice Magistrátu města Hradec Králové se v pětatřiceti letech přihlásila k dálkovému studiu oboru Sociální práce v prostředí etnických minorit na Evangelické akademii v Praze, který úspěšně zakončila maturitou. V současné době je studentkou 3. ročníku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy obor – Romistika. Pravidelně vstupovala do veřejného prostoru jako moderátorka a
reportérka romské internetové televize Romea TV. Nyní je koordinátorkou Pardubického kraje v rámci projektu – “Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením”. Lektorkou romského jazyka na FF UK. Porotkyní literární soutěže Romano suno. Lektorkou projektu Vaker romanes. Iveta Kokyová svým profesním životopisem působí jako emancipovaná, úspěšná romská žena nového tisíciletí. Iveta Kokyová patří k nejmladší generaci romských autorů etablujících se na scéně až v době postmileniální.

Čerpá především ze svého dětství, rodinných historek a vlastních prožitků.