Josef Straka

Josef Straka Josef Straka (narozený v roce 1972 v Jablonci nad Nisou), redaktor časopisu Weles, vydal dvě básnické sbírky …a jiné časy (1994) a Proč (1995) a dvě knihy básnických textů Hotel Bristol (2004) a Město Mons (2005). Texty jsou někdy členěny jako básně s volným veršem; převažuje však próza. Strakovy texty mají existenciální ladění. Straka však není filosof, ale básník, proto nedefinuje, ale spíše naznačuje, lehce se dotýká pojmů jako bytí ve světě, pohyb, samota či ustrnutí.

středa 10.11.2010 20:00
Pobočka Michle Městské knihovny v Praze, Michelská 1/7, Domov Sue Ryder - kaple, Praha 4