Petr Hruška

Petr Hruška Petr Hruška (* 1964, Ostrava) je český básník, scénárista, literární historik a vědec. Vystudoval VŠB v Ostravě a Filozofickou fakultu OU a FF MU. Pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Brně; jeho badatelskou oblastí je česká poezie po roce 1945. Podílel se na zpracování čtyřsvazkových Dějin české literatury 1945–1989, druhého dílu Slovníku českých spisovatelů od roku 1945 a Slovníku českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945–2000. Českou literaturu učí střídavě na Masarykově univerzitě v Brně a na Ostravské univerzitě. Je členem redakční rady časopisu Host a redaktorem časopisu Obrácená strana měsíce. Spoluorganizuje literární pořady, festivaly a výstavy v Ostravě.

čtvrtek 18.11.2010 17:00
Pobočka Hostivař Městské knihovny v Praze, Golfová 10/910, Praha 15