Ladislav Puršl

Ladislav Puršl Ladislav Puršl se narodil v r. 1976 v Roudnici nad Labem. Studoval VOŠ Jabok v Praze, absolvoval obor sociální a pastorační práce na Evangelické teologické fakultě UK. Pracuje jako správce depozitáře Sbírek umění 19. století v Národní galerii a jako redaktor. Vydal sbírku Paměť vody (2004). Publikoval v Revolver Revue, A2, Hostu, Welesu, Protimluvu, Souvislostech. V posledních letech žije v Praze a pobývá na Levém Hradci, kde vznikaly básně uváděné sbírky.

čtvrtek 11.11.2010 20:00
Pobočka Michle Městské knihovny v Praze, Michelská 1/7, Domov Sue Ryder – kaple, Praha 4