21. 11. 2018 Hostům z hlubin mrazu

21. listopadu od 18 hodin uvedl básník Jakub Řehák v Domě čtení Městské knihovny v Praze elektronickou antologii textů s názvem Hostům z hlubin mrazu, kterou sám připravil a editoval. Miniantologie obsahuje dvacet šest textů od osmnácti významných českých básníků. Mimo jiné od Egona Bondyho, Antonína Brouska, Petra Kabeše,Petra Krále, Josefa Topola či Miloslava Topinky a dalších. E-kniha Městské knihovny v Praze přináší básně bezprostředně reagující na
události srpna 1968 i básně, které se k nim vracejí v podobě přeludné vize či osobní reminiscence. miniantologie vyšla jako e-kniha Městské knihovny v Praze 14. listopadu. Na večeru byli přítomni dva autoři, jejichž texty jsou v antologii uvedeny, básník Stanislav Dvorský a básník Petr Král, kteří nejen že četli své texty, ale též diskutovali se čtenáři, například o okolnostech svého odchodu do emigrace krátce po srpnových událostech.


Uveřejněno

v

od

Značky: