13.11.2014 18:30h Česko-skandinávský večer

Kavárna Liberál, Heřmanova 6, 170 00 Praha 7

Zveme Vás na českoskandinávksý večer do kavárny Liberál, o kterém vystoupí:

Silvia Morasten (zpěv, klavír)
Michal Švec ze Skandinávského domu
Jitka Hanušová