13.11.2014 16:30h Olomouc: Krůček od tajemství

Knihovna města Olomouce, pobočka Jungmannova,  Jungmannova 25 , 772 00 Olomouc

Poezie Michala Lorence, seznámení s poezií autora a přednes jeho básní.